Administrer brukere i Comparison Shopping Service Center

CSS Center | Manage users in Comparison Shopping Service Center [Hero Image]

Administrer brukere og kontakter

For å få tilgang til kontoer via CSS Center må du enten være administrator for en gruppe av tjenester for prissammenligning (CSS-gruppe) eller for et domene for en prissammenligningstjeneste (CSS-domene), eller så må du legges til som bruker av administratoren for en CSS-gruppe eller et CSS-domene. Flere brukere kan få tilgang til ett enkelt CSS-domene, og brukerne kan koble sine personlige Google-kontoer til flere CSS-domener som tilhører samme CSS-gruppe. Brukere av en hvilken som helst CSS-gruppe kan få tilgang til alle CSS-domenene i denne gruppen uten å bli lagt til i de enkelte domenene.

Kontoadministratorer kan angi ulike roller eller tilgangsnivåer for hver bruker. Administratorer for CSS-grupper kan administrere tilgangen for alle CSS-domenekontoene for en gitt CSS-gruppe i tillegg til selve CSS-gruppekontoen. Administratorer for CSS-domener kan administrere tilgangsrettighetene for det aktuelle CSS-domenet.

Kontoadministratorer kan også angi e-postvarsler for hver bruker. I tillegg kan administratorer legge til brukere i kontoen som bare er e-postkontakter, i stedet for å legge dem til som direkte brukere av kontoen.

Brukerroller og -tilgang i CSS Center

Brukere av CSS Center må ha enten standard tilgang eller administratortilgang. Her er litt om de forskjellige rollene og tilgangstypene i CSS Center:

  • E-postkontakter: En bruker som legges til bare som e-postkontakt, mottar e-postvarsler, men får ikke brukertilgang til kontoen.
  • Domene for prissammenligningstjeneste (standard): Brukeren kan se en liste over alle CSS-domenene for den tilknyttede CSS-gruppen og har tilgang til CSS-domenevisningen. Brukeren kan se en liste over alle tilknyttede selgerkontoer for hvert enkelt domene. Brukeren kan også se samlet informasjon, inkludert beregninger for alle tilknyttede selgerkontoer.
  • Domene for prissammenligningstjeneste (administrator): I tillegg til tilgangen som gis til standardbrukere av domenet for prissammenligningstjenesten (CSS), kan en bruker som legges til som administrator av CSS-domenet, administrere innstillingene for CSS-domenet, inkludert brukeradministrering.
  • Gruppe av tjenester for prissammenligning (standard): I tillegg til tilgangen som gis til standardbrukere av domenet for prissammenligningstjenesten (CSS), får en bruker som legges til som standardbruker av CSS-gruppen, tilgang til alle CSS-domenevisninger av CSS-gruppen, og vedkommende kan også se samlet informasjon, inkludert beregninger for alle CSS-domenene i CSS-gruppen.
  • Gruppe av tjenester for prissammenligning (administrator): I tillegg til tilgangen som gis til en administratorbruker av CSS-domenet og til standardbrukere av CSS-gruppen, kan en bruker som legges til som administratorbruker av CSS-gruppen, administrere innstillingene for CSS-gruppen, inkludert brukeradministrering.

Tilgang til Merchant Center-kontoer for brukere av CSS Center

CSS-brukere har tilgang til tilknyttede Merchant Center-kontoer (MC-kontoer) uten å bli lagt til uttrykkelig som enkeltbrukere av disse kontoene. For at en CSS-bruker skal få tilgang til en Merchant Center-konto, må disse to betingelsene være oppfylt:

Step 1 For hver CSS Center-bruker: I CSS Center må innstillingene for kontotilgang være satt til enten «Administratortilgang til Merchant Center» eller «Standardtilgang til Merchant Center». CSS-brukere får ikke tilgang til Merchant Center-kontoer hvis innstillingene er satt til «Ingen tilgang til Merchant Center».

Step 2 For hver Merchant Center-konto: I Merchant Center må «Administrator»- eller «Standard»-tilgang være aktivert for CSS-brukere på «CSS-brukere»-kortet. Dette gjelder også for kontoer for flere klienter (MCA-kontoer). En tjeneste for prissammenligning kan også kreve bestemte tilgangsrettigheter til tilknyttede Merchant Center-kontoer. Administratorer for tjenester for prissammenligning (og bare disse) kan sende forespørsler om brukertilgang via brukerstøttetjenestene for tjenester for prissammenligning.

De faktiske tilgangsrettighetene en bestemt CSS-bruker har til en Merchant Center-konto, bestemmes av det laveste tilgangsnivået av disse to innstillingene. Merk at innstillingen for hver enkelt Merchant Center-konto også avgjør om data som tilhører Merchant Center-kontoen, kan vises i CSS Center.

Legg til en ny bruker

Add a new user in the CSS Center

Administratorbrukere kan invitere andre til å få tilgang til CSS Center-kontoen via «Brukere»-delen av Kontotilgang-siden, som er tilgjengelig via verktøymenyen Tools and setting menu icon [Gear]. De inviterte brukerne logger på kontoen med sin egen påloggingsinformasjon, slik at ingen trenger å dele påloggingsinformasjonen sin med andre.

Brukerne du legger til, må ha en Google-konto for å kunne motta invitasjonen. Hvis de ikke har noen Google-konto, kan de opprette en her.

Slik gir du tilgang til flere brukere:

Step 1 Klikk på verktøyikonet Tools and setting menu icon [Gear].

Step 2 Velg Kontotilgang under «Innstillinger».

Step 3 Klikk på plussknappen .

Step 4 Skriv inn e-postadressen til personen du vil invitere.

Step 5 Klikk på Legg til brukeren.

Step 5 Velg tilgangsrettighetene og e-postvarslene du vil at denne brukeren skal få. Du kan velge å gi administratortilgang eller standardtilgang til CSS Center og administratortilgang, standardtilgang eller ingen tilgang til Merchant Center.

Step 5 Klikk på Legg til brukeren.

Hvis du legger inn e-postadressen til enda en bruker for å gi vedkommende tilgang, kan du få denne feilmeldingen: «Vi kan ikke legge til denne e-postadressen fordi den ikke er knyttet til en Google-konto. Velg en annen e-postadresse, eller opprett en ny Google-konto.»

Hvis du ser denne feilmeldingen, er ikke e-postadressen du prøver å gi tilgang til CSS Center, tilknyttet noen Google-konto. E-postadressen må være tilknyttet en Google-konto for å kunne legges til i CSS Center.

Slik knytter du e-postadressen din til en Google-konto:

  1. Gå til Google-kontoer.
  2. Klikk på Bruk den nåværende e-postadressen min i stedet.

Fjern brukere

Remove users in the CSS Center

Hvis du ikke lenger vil at en eller flere brukere skal ha tilgang til CSS Center-kontoen din, kan du fjerne vedkommende fra kontoen din. Når du har fjernet en bruker, kan ikke vedkommende logge på CSS Center-kontoen din lenger.

Slik fjerner du en bruker:

Step 1 Klikk på verktøyikonet Tools and setting menu icon [Gear].

Step 2 Velg Kontotilgang under «Innstillinger».

Step 3 Klikk på e-postadressen til den brukeren du vil fjerne, under «Brukere».

Step 4 Klikk på Fjern brukeren under «Brukerstatus».

Step 5 Klikk på Ja for å bekrefte at brukeren skal fjernes.

Endre brukerroller

Edit user roles in the CSS Center

Slik endrer du rollen til en bruker:

Step 1 Klikk på verktøyikonet Tools and setting menu icon [Gear].

Step 2 Velg Kontotilgang under «Innstillinger».

Step 3 Under «Brukere» finner du e-postadressen som er tilknyttet rollen du vil endre.

Step 4 Velg tilgangsrettighetene og angi e-postvarsler for brukeren.

Step 5 Klikk på Lagre.

Fjern tilgangen til CSS Center for kontoen din

Remove your CSS Center account access in the CSS Center

Hvis du ikke lenger vil at Google-kontoen din skal være tilknyttet noen CSS Center-konto, kan du fjerne din egen tilgang under Innstillinger.

Når du gjør dette, mister du tilgangen til CSS Center-kontoen, og du kan ikke lenger se eller gjøre endringer i kontoen. Du må kontakte en CSS Center-kontoadministrator for å få tilgang igjen.

Merk: Hvis du er CSS Center-administrator, kan du ikke fjerne Google-kontoen din med mindre en annen administratorbruker allerede er tilknyttet kontoen.

Slik fjerner du din egen konto:

Step 1 Klikk på verktøyikonet Tools and setting menu icon [Gear], og velg Innstillinger fra «Innstillinger»-menyen.

Step 2 Velg Innstillinger.

Step 3 Klikk på Fjern tilgang.

Step 4 Klikk på Fjern tilgang igjen for å bekrefte at kontoen skal fjernes.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
5172632
false