Om parallellsporing for tjenester for prissammenligning

Ved tradisjonell sporing sendes brukeren først til en sporingstjener etter å ha klikket på en annonse. Brukeren viderekobles deretter til landingssiden (potensielt via andre tilleggssporere). Slike viderekoblinger kan føre til lengre sideinnlastingstider, noe som kan gi en dårligere brukeropplevelse og påvirke konverteringsfrekvensene på en negativ måte.

Parallellsporing er en annen måte å håndtere tilpasset klikksporing på. Parallellsporing bruker nettleserfunksjonen sendBeacon til å utføre sporing i bakgrunnen mens brukeren sendes videre til den endelige destinasjonen. På denne måten reduseres antall besøk som ellers ville gått tapt når en bruker klikker på annonsen din, men aldri kommer frem til landingssiden, fordi brukeren navigerer vekk før viderekoblingen fra sporingsnettadressen din fullføres.

Parallellsporing støttes foreløpig ikke av alle nettlesere. Hvis noen ser annonsen din i en nettleser som foreløpig ikke støtter parallellsporing, går Google tilbake til sekvensiell sporing.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan tjenester for prissammenligning i Europa som viser produkter i Shopping-annonser på vegne av selgere, kan implementere parallellsporing.

Slik fungerer parallellsporing

Med parallellsporing sendes kundene direkte fra annonsen din til den endelige nettadressen, mens klikksporing pågår i bakgrunnen (dvs. brukeren sendes ikke til sporingsnettadressen først).

Slik ser parallellsporing ut:

 1. Kunden klikker på annonsen din.
 2. Kunden ser selgerens landingsside.

Samtidig skjer dette i bakgrunnen:

 1. Klikksporeren til Google Ads lastes inn.
 2. Sporingsnettadressen lastes inn.
 3. Hvis du bruker mer enn én klikksporer, kan dette føre til flere viderekoblinger.

A visualization of parallel tracking

Uten parallellsporing må kundene gjennom én eller flere viderekoblinger før de kommer til selgerens landingsside, etter å ha klikket på annonsen. Dermed tar det lengre tid før kundene ser landingssiden.

Slik ser sporingen ut uten parallellsporing:

 1. Kunden klikker på annonsen din.
 2. Klikksporeren til Google Ads lastes inn.
 3. Sporingsnettadressen lastes inn.
 4. Eventuelle ekstra sporingsnettadresser lastes inn.
 5. Kunden ser selgerens landingsside.

A visualization of not using parallel tracking

Slik implementerer du parallellsporing

Ved implementering av parallellsporing kan det hende du må gjøre noen endringer i produktinformasjonen din, sporingskonfigureringen din og muligens på nettstedet til selgeren du annonserer på vegne av.

Produktinformasjon

Juster følgende nettstedsattributter i produktinformasjonen din:

Link [link]: Denne nettadressen er den endelige landingssiden på selgerens domene. Den brukes til Googles gjennomsøkinger og andre sjekker. Ikke inkluder noen sporingsparametere som er relevante for rapportering eller fakturering, her.

Annonseviderekobling [ads_redirect]: Brukeren sendes direkte til denne nettadressen etter å ha klikket på annonsen. Nettadressen må føre til samme domene som linkattributtet [link]. Inkluder sporingsparametere som du vil sende til nettstedet til selgeren, her. Unngå ekstra sporingsparametere som selgeren kanskje ikke forventer, da de kan føre til problemer med å laste inn selgerens nettside.

Sporingsmal

Bruk en sporingsmal til å definere hvor sporingen i bakgrunnen skal sende brukeren. Du kan inkludere verdisporingsparametere for å dele informasjon med sporingstjeneren din. For Shopping-annonser er parametere som selger-ID og produkt-ID også tilgjengelige.

Sporingstjener

Parallellsporing støtter bare viderekoblinger på tjenernivå. I tillegg må alle nettadresser i kjeden for sporingsviderekobling støtte HTTPS. Sporingssekvensen avsluttes på forrige nettadresse hvis det oppdages HTTP-viderekoblinger eller viderekoblinger på siden, for eksempel JavaScript eller HTML. Dette påvirker ikke brukeropplevelsen, fordi sporingen foregår i bakgrunnen – men sporingsverktøy som ikke blir kalt, mottar ikke informasjon om klikksporing.

Slik sikrer du at parallellsporing fungerer på riktig måte:

 1. Pass på at sporingstjeneren bruker HTTPS-protokollen, og at eventuelle interne viderekoblinger du har konfigurert, bruker HTTPS.
 2. Unngå eventuelle viderekoblingsmekanismer som bruker metoder på siden, for eksempel en JavaScript-viderekobling, da disse ikke kommer til å fungere. Hvis du bruker slike viderekoblingsmekanismer i kjeden for sporingsviderekobling, må disse endres.

Automatisk HTTPs-omskrivning

Selv om vi ikke har kontroll over de påfølgende viderekoblingene, omskriver Google Ads alltid det første sporingskallet til HTTPS hvis det ikke er oppgitt som det. Den endelige nettadressen kan bruke enten HTTP eller HTTPS. Sørg imidlertid for at tjeneren din er konfigurert til å håndtere forespørselen hvis protokollen blir byttet til HTTPS for noen av nettadressene dine som er angitt i Google Ads.

Hvis sporingsadressen din for eksempel er tracker.example.com, bør den svare på både http://tracker.example.com og https://tracker.example.com.

ID-er per klikk

Noen sporingstjenere inkluderer en ID per klikk når de viderekobles til landingssiden, slik at parameteren kan leses (og lagres) av nettstedet for å bli med i ulike målinger. Dette er ikke mulig med parallellsporing, fordi kallet til sporingstjeneren ikke viderekobles til nettstedet.

Som en midlertidig løsning kan du slå på automatisk merking i kundekontoen. Når automatisk merking er slått på, blir GCLID-parameteren (identifikatoren for Google-klikk) lagt til i slutten av nettadressen for landingssiden og nettadressen for sporingsmalen i peridoden annonsen vises. Dette gjør det mulig for både merking på siden (for eksempel Google Analytics) og sporingstjenere å behandle parameteren. Denne parameteren kan brukes som en fellesnøkkel for å slå sammen trafikkinformasjon.

I tillegg til automatisk merking har vi lansert en ny verdisporingsparameter, {gclid}. Hvis du har en parameter du bruker til å sette inn den unike identifikatoren din, kan du i stedet bruke {gclid} som verdien, for potensielt å redusere antall endringer som kreves for nettstedet ditt. Hvis for eksempel den endelige nettadressen eller sporingsmalen i Google Ads inneholder noe i retning av partner_Id=[dynamisk generert klikk-ID], kan du nå oppdatere til partner_id={gclid}.

Omordning av nettadresse

I perioden annonsen vises, blir parametere som er lagt til i verdisporingsparameteren {lpurl} og tilhørende varianter i feltet for sporingsmalen, parset basert på omkodingsregler og lagt til i kallet for landingssiden. Ved bruk av parallellsporing erstattes dessuten {lpurl}-parameteren i sporingskallet med en erstatningsnettadresse, som https://google.com/asnc/dGVzdA eller lignende. Den nøyaktige nettadressen varierer.

Når {lpurl} erstattes med en erstatningsadresse fra Google, unngår du at nettsiden din pinges to ganger (én gang fra kundens klikk og på nytt fra viderekoblingen for parallellsporingen). Sporeren skal fortsette å viderekoble til denne erstatningsnettadressen på samme måte som den vanligvis ville håndtert verdisporingsparameteren {lpurl}. Erstatningsnettadressen fra Google returnerer HTTP-statuskoden 204 ved viderekobling.

Hvis sporingsverktøyet velger viderekoblingsadressen basert på en overført ID, må du kontrollere at viderekoblingen fører til samme side som nettadressen for annonseviderekobling [ads_redirect], eller endre atferden til sporingsverktøyet slik at det viderekobler til nettadressen i {lpurl}-parameteren i stedet.

Selgernettstedet

Hvis du endrer parameterne som sendes til selgerens nettsted, må du samarbeide med selgeren for å sikre at de behandles på riktig måte, og at de ikke skaper problemer ved innlasting av selgerens landingsside.

Tenk over følgende eksempel:

Merchant Center-konto
Selger-ID 99887766
Produktinformasjon
ID [id] p123v789_b
Link [link] https://www.merchant.com/product123?variant_id=789
Annonseviderekobling [ads_redirect] https://www.merchant.com/product123?variant_id=789&ref=mycss
Google Ads-konfigurering
Sporingsmal https://redirect.com?url={lpurl}&merchant={merchant_id}&product={product_id}
Kall der parallellsporing støttes
Navigering https://www.merchant.com/product123?variant_id=789&ref=mycss
Kall for parallellsporing https://redirect.com?url=https%3A%2F%2Fgoogle.com%2Fasnc%2FdGVzdA%26
variant_id%3D789%26ref%3Dmycss&merchant=99887766&product=p123v789_b
&gb=1
Kall der parallellsporing ikke støttes
Kall for nettleser https://redirect.com?url=https%3A%2F%2Fwww.merchant.com%2Fproduct123%
3Fvariant_id%3D789%26ref%3Dmycss&merchant=99887766&product=p123v789
_b
Sekvensielt hopp https://www.merchant.com/product123?variant_id=789&ref=mycss

 

Vær oppmerksom på at Google legger til parameteren «gb=1» i kall for parallellsporing, slik at sporeren din kan identifisere dem.

Slik tester du implementeringen av parallellsporing

Slik tester du implementeringen din:

 1. Finn ut hvor du vil teste implementeringen din. Du kan teste implementeringen for en bestemt kampanje, annonsegruppe eller produktgruppe. Du kan også opprette en helt ny kampanje til testformål.
 2. Legg til «{_beacon}=true» i den respektive sporingsmalen. Bruk kampanjeinnstillinger når du legger til i en kampanje. Legg til sporingsmalen ved å legge til attributtkolonnen for sporingsmalen, når du legger til i en annonse- eller produktgruppe.
 3. Sjekk loggene dine for å se om sporingsmalen mottar pinger. Hvis sporingen har parameteren «gb=1», er sporingen utført i bakgrunnen og fungerer slik den skal.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny