Jak se vyznat v údajích

Příklady, které vám pomohou interpretovat běžné vzorce v datech

V těchto příkladech jsou znázorněna zpracovaná data (kromě obrázku 2), která vám pomohou lépe porozumět přehledům. Pro lepší názornost zobrazujeme na této stránce pouze zpracované absolutní počty návštěvníků (oranžové grafy). Absolutní počty návštěvníků v přehledech neuvádíme.

Mezery a vrcholy

V některých kategoriích vašeho regionu se mohou vyskytovat mezery v datech. Tyto mezery jsou úmyslné – dochází k nim, pokud data nesplňují prahovou hodnotu kvality a zachování soukromí a není tedy k dispozici dostatek dat k zajištění anonymity.

 

Obrázek 1. Limit ochrany soukromí odstraní dny s nízkým počtem návštěvníků

 

Obrázek 1 ukazuje, co se stane, když dostupné údaje za den (oranžový graf) nedosáhnou prahu soukromí. U těchto dnů přehled neobsahuje výpočet (modrý graf), a proto vidíte mezeru.

Pokud jedna (nebo více) kategorií obsahuje mezery, bude přehled vypadat následovně:

  • Hvězdička (*) vedle názvu kategorie znamená, že procentuální změna je poslední zaznamenané datum a nikoli datum přehledu.
  • Zpráva Pro toto datum nemáme dostatek dat.

Mezery v datech tedy znamenají, že skutečné údaje nejsou známy, nikoli že by v tomto období nebyl žádný provoz. 

Grafy s ostrými vrcholy znamenají, že v daných dnech došlo ke značným změnám. V mnoha regionech lze tyto změny jasně pozorovat v kategorii parků, jejichž návštěvnost úzce souvisí s počasím. Proto tyto údaje porovnejte i s jinými zdroji dat, které uvádějí teplotu, srážky a rychlost větru. Protože návštěvnost parků je i za běžných okolností velmi proměnlivá, můžete očekávat výraznější změny.

Očekávání

Z údajů z období dovolených a státních svátků můžete vyvodit, jak vaše komunita vypadá, když lidé nechodí do práce.

 

Obrázek 2. Jak se státní svátek může projevovat podobně jako reakce komunity na COVID-19

 

Z obrázku 2 je patrné, že 12. března byl v tomto regionu státní svátek. Změny na pracovištích a v obytných zónách se mírně liší od reakce komunity na COVID-19, poskytují však představu o rozsahu změny. Bude třeba brát v potaz i místní informace, svátky však mohou posloužit jako velmi konkrétní bod pro porovnání

Situaci o státních svátcích naopak nezaměňujte s reakcí vašich komunit na COVID-19. Jako jeden z prvních kroků proto doporučujeme vyznačit státní svátky.

Malé změny v obytných zónách

Kategorie Obytná zóna uvádí změny v trvání, ostatní kategorie měří změny v celkovém počtu návštěvníků. Protože lidé již tráví většinu času v místech svého bydliště (dokonce i v pracovních dnech), není zde příliš velká kapacita pro změnu.

 

Obrázek 3. Den má pouze 24 hodin, a proto jsou procentuální změny omezené 

 

Oranžový graf na obrázku 3 znázorňuje průměrnou dobu (v hodinách) strávenou v místě bydliště. Lidé obvykle pracují 8 hodin denně. Protože den má pouze 24 hodin, největší možná změna v pracovním dnu může činit maximálně 50 %, o víkendech ještě méně.

Změny v obytné zóně byste neměli porovnávat s jinými kategoriemi, protože používají různé měrné jednotky.

Víkendy

Nezapomeňte, že tyto přehledy pohybu ukazují relativní změny, nikoli absolutní návštěvnost či délku trvání. Pokud například v neděli pracoviště navštěvuje jen málo lidí, nemůžete očekávat výrazné změny v počtu nedělních návštěvníků ani v rámci reakce komunit na COVID-19.

 

Obrázek 4. Nižší návštěvnost pracoviště o víkendech se projeví jen nepatrně

 

Oranžový graf na obrázku 4 uvádí celkový (zpracovaný) počet návštěvníků, modrý graf porovnává celkový počet návštěvníků s obvyklou aktivitou v daném dni v týdnu. Hodnoty nižší víkendové návštěvnosti nyní budou realističtější, a proto mohou vypadat takto:

  • Relativní změna bude menší a zobrazí se v podobě tří modrých vrcholů. 
  • Přestože za poslední 3 víkendy navštěvuje pracoviště méně lidí, změna je přesto menší.

Z toho nevyplývá, že by o víkendech pracovalo více lidí než ve všední dny. Znamená to jen, že změna oproti normálu je menší.

Berte do úvahy, že ne každý pracuje od pondělí do pátku, že pracovní týden se může v různých oblastech lišit a že někteří lidé pracují i o víkendech.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false