Flagga olämpliga användarprofiler

Profiler tillhörande användare som bidrar med falsk information, laddar upp stötande innehåll eller vidtar andra otillåtna åtgärder som bryter mot Googles policy för innehåll från Maps-användare kan flaggas för granskning. Se anvisningarna nedan för att flagga användarprofiler som lägger upp innehåll på Google Maps som överträder policyn.

Innan du börjar

  • Läs igenom policyn. Flagga bara användarprofiler som lägger upp innehåll som bryter mot Googles policyer. Flagga inte användare som lägger upp innehåll som du inte gillar men som är faktamässigt korrekt och relevant. Google blandar sig inte i situationer när säljare och kunder har olika åsikter om fakta, eftersom det inte finns något tillförlitligt sätt att fastställa vem som har rätt när det gäller en viss kundupplevelse. Läs policyn innan du flaggar användarprofiler.
Ha tålamod. Det kan ta flera dagar att genomföra en granskning.

Flagga olämpliga användarprofiler

Användarprofiler som lägger upp innehåll som bryter mot policyn kan flaggas för borttagning från Maps via en mobil enhet.

Android

Så här flaggar du en användarprofil med Android-appen för Google Maps:

  1. Öppna Android-appen för Google Maps.
  2. Leta upp ett bidrag från profilen du vill flagga.
  3. Tryck på profilens användarnamn.
  4. Tryck på Mer och sedan Anmäl profil.

iOS

Så här flaggar du en användarprofil med iOS-appen för Google Maps:

  1. Öppna iOS-appen för Google Maps.
  2. Leta upp ett bidrag från profilen du vill flagga.
  3. Tryck på profilens användarnamn.
  4. Tryck på Mer och sedan Anmäl.

 

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false