Označavanje neprikladnih korisničkih profila

Profili korisnika koji objavljuju lažne informacije, prenose uvredljiv sadržaj ili poduzimaju druge zlonamjerne radnje koje krše Googleova pravila o sadržaju mogu se označiti za pregled. Pogledajte upute u nastavku da biste označili korisničke profile koji na Google karte prenose sadržaj protivan pravilima.

Prije početka

  • Provjerite pravila. Označite samo korisničke profile koji prenose sadržaj protivan Googleovim pravilima. Nemojte označavati korisnike koji prenose sadržaj koji vam se ne sviđa, ali je točan i relevantan. Google se ne uključuje u sporove trgovaca i korisnika koji se tiču činjenica jer ne postoji pouzdan način utvrđivanja tko je u pravu kada je riječ o korisničkom doživljaju. Prije označavanja korisničkih profila pročitajte pravila.
Budite strpljivi. Procjena profila može potrajati nekoliko dana.

Označavanje neprikladnih korisničkih profila

Korisničke profile koji prenose sadržaj protivan pravilima možete označiti radi uklanjanja s Karata pomoću mobilnog uređaja.

Android

Da biste označili korisnički profil pomoću Android aplikacije Google:

  1. Otvorite Android aplikaciju Google karte.
  2. Pronađite doprinos s profila koji želite označiti.
  3. Dodirnite ime korisnika profila.
  4. Dodirnite Više a zatim Prijavi profil.

iOS

Da biste označili korisnički profil pomoću iOS aplikacije Google karte:

  1. Otvorite iOS aplikaciju Google karte.
  2. Pronađite doprinos s profila koji želite označiti.
  3. Dodirnite ime korisnika profila.
  4. Dodirnite Više a zatim Prijavi.

 

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false
false