Tuairiscigh próifíl úsáideora míchuí

Treoirlínte Ábhair do Phróifíl Úsáideora

Ní mór do gach próifíl úsáideora cloí le polasaithe ábhair Google Maps. Síneann sé seo go dtí ainm na próifíle, grianghraf próifíle, aon tuairiscí a ghabhann leis an bpróifíl, chomh maith le hábhar a phostálann an phróifíl sin. Is féidir ainmneacha, grianghraif nó cur síos próifíle ina bhfuil ábhar a sháraíonn polasaí a bhaint, a shrianadh nó a dhíchumasú. Is féidir go gcuirfear srian rochtana ar úsáideoirí a sháraíonn ár bpolasaithe ábhair ar ardán Google Maps.

Tabhair faoi deara go mbaineann ár bpolasaithe ar fud Google le haghaidh faisnéis "Maidir liom" le hainmneacha próifíle, grianghraf agus cur síos a ghabhann leo, chomh maith leis na polasaithe dá dtagraítear san alt seo. 

Glac am chun tú féin a chur ar an eolas faoinár bpolasaithe ábhair. Roinnt polasaithe le coinneáil i gcuimhne mar a chruthaíonn tú do phróifíl: 

 • Ábhar Déistineach: Ná cruthaigh ainmneacha, grianghraif ná cur síos próifíle ina bhfuil ábhar déistineach.
 • Faisnéis Phearsanta: Ná cruthaigh ainmneacha próifíle, grianghraif ná cur síos ina bhfuil faisnéis teagmhála – duit féin nó do dhaoine eile. Má roghnaíonn tú d'ainm iomlán féin a úsáid mar ainm taispeána do phróifíle, ceadaítear é sin. Tá seans ann go gceadófar roinnt eisceachtaí do dhíoltóirí a bhfuil liostaí gnólachta acu ar an léarscáil. 
 • Caidreamh Gníomhach Bréige agus/ nó Míléiriú: Ná húsáid do phróifíl úsáideora chun dul i mbun iompar mímhacánta ná míthreorach.
 • Pearsanú: Ná cruthaigh ainmneacha próifíle ná grianghraif leis an rún pearsanú a dhéanamh ar dhaoine aonair, ar ghrúpa ná ar eagraíocht nach bhfuil tú údaraithe chun déanamh amhlaidh. Cé go gceadaítear d'úsáideoirí ainmneacha bréige a úsáid ina n-ainmneacha úsáideora, tá cosc ar phearsanú.
 • Graostacht agus Eascaine: Ná cruthaigh ainmneacha próifíle ná grianghraif ina bhfuil graostacht nó eascaine. 
 • Ábhar gáirsiúil nó d'Aosaigh: Ná cruthaigh ainmneacha ná grianghraif phróifíle ina bhfuil iompar d'aosaigh nó gáirsiúil. 
 • Ábhar Mídhleathach agus/ nó Earraí Srianta: Ná cruthaigh ainmneacha ná grianghraif phróifíle ná bain úsáid as do phróifíl ar bhealach a ndéanann tagairt do ghníomhaíocht mhídhleathach nó a bhfuil beartaithe a úsáid chun críche gníomhaíocht mhídhleathach nó chun earraí nó seirbhísí mídhleathacha nó srianta a cheannach, a dhíol nó a thrádáil. Tá seans ann go gceadófar roinnt eisceachtaí do dhíoltóirí a bhfuil liostaí gnólachta acu ar Google Maps maidir le hearraí agus seirbhísí rialaithe nó srianta.

Is féidir próifílí úsáideoirí a chuireann faisnéis bhréagach ar fáil, a uaslódálann ábhar déistineach nó a dhéanann gníomhartha maslacha eile a sháraíonn polasaithe ábhair Google a thuairisciú lena n-athbhreithniú. Chun próifíl úsáideora a chuireann le hábhar a sháraíonn polasaithe ar Google Maps a thuairisciú, féach ar na treoracha thíos.

Tábhachtach: Ná tuairiscigh ach próifílí úsáideora a chuireann le hábhar a sháraíonn polasaithe Google. Ná tuairiscigh úsáideoirí a chuireann le hábhar nach dtaitníonn leat ach atá fós cruinn agus ábhartha ó thaobh na bhfíricí de. Sula dtuairiscíonn tú próifíl úsáideora, léigh an polasaí.

Bí foighneach. D'fhéadfadh sé roinnt laethanta a thógáil chun próifíl a mheas.

Tuairiscigh próifíl úsáideora míchuí
Is féidir leat próifíl úsáideora a chuireann le hábhar a sháraíonn polasaithe a thuairisciú lena baint ó Maps le gléas móibíleach.

Android

Chun próifíl úsáideora a thuairisciú leis an aip Google Maps ar Android:

 1. Oscail an aip Google Maps ar Android .
 2. Aimsigh ábhar ba mhaith leat a thuairisciú ón bpróifíl.
 3. Tapáil ar ainm úsáideora na próifíle.
 4. Tapáil Tuilleadh Three-dot menu vertical and then Tuairiscigh próifíl.

iOS

Chun próifíl úsáideora a thuairisciú leis an aip Google Maps ar iOS:

 1. Oscail an aip Google Maps ar iOS.
 2. Aimsigh ábhar ba mhaith leat a thuairisciú ón bpróifíl.
 3. Tapáil ar ainm úsáideora na próifíle.
 4. Tapáil Tuilleadh Three-dot menu vertical and then Tuairiscigh.
Cuardach
Glan an cuardach
Dún an cuardach
Google apps
Príomh-roghchlár
11781818869710501112