Nahlásenie a oprava nevhodného obsahu

Obsah porušujúci naše pravidlá môže byť odstránený zo záznamov v Mapách. Nižšie uvádzame pokyny, pomocou ktorých môžete nahlásiť nevhodný obsah, ktorý nájdete vo svojom zázname, alebo opraviť svoj vlastný obsah, ktorý bol nahlásený alebo odstránený.

Skôr než začnete

Preštudujte si pravidlá. Nahlasujte iba obsah, ktorý porušuje pravidlá Googlu. Nenahlasujte obsah, ktorý sa vám nepáči, ale napriek tomu je fakticky presný a relevantný. Google nezasahuje do rozporov medzi obchodníkmi a zákazníkmi, ktoré sa týkajú faktov. Neexistuje totiž žiaden spoľahlivý spôsob, ako odlíšiť, kto má v prípade danej skúsenosti zákazníka pravdu. Pred nahlásením obsahu si prečítajte pravidlá.

Zachovajte trpezlivosť. Posúdenie recenzie môže trvať niekoľko dní.

Nahlásenie nevhodných recenzií

Nahlásenie recenzií v účte

Ak nájdete obsah, ktorý podľa vás porušuje naše pravidlá pre obsah, takýto obsah môžete nahlásiť na odstránenie. Recenzia bude posúdená a prípadne odstránená z vášho záznamu.

Počítač

 1. Prihláste sa do služby Moja firma na Googli.

 2. Ak máte dva alebo viaceré záznamy, prepnite na zobrazenie kariet a kliknite na položku Spravovať miesto pri mieste, ktoré chcete spravovať.

 3. V ponuke kliknite na možnosť Recenzie.

 4. Nájdite recenziu, ktorú chcete nahlásiť, kliknite na ikonu trojbodkovej ponuky a potom kliknite na možnosť Nahlásiť ako nevhodné.

Mobil

 1. Spustite aplikáciu Moja firma na Googli.

 2. Klepnite na ponuku  a klepnite na možnosť Recenzie.

 3. Nájdite recenziu, ktorú chcete nahlásiť, kliknite na ikonu trojbodkovej ponuky Three-dot menu vertical a potom kliknite na možnosť Nahlásiť recenziu

Nahlásenie recenzie v Mapách Google

 1. Prejdite do Máp Google.

 2. Vyhľadajte svoju firmu podľa jej mena alebo adresy.

 3. Vyberte firmu z výsledkov vyhľadávania.

 4. Na ľavom paneli sa posuňte do sekcie Súhrn recenzií.

 5. Pod priemerným hodnotením kliknite na položku [počet] recenzií.

 6. Posuňte sa na recenziu, ktorú chcete nahlásiť, kliknite na ikonu trojbodkovej ponuky Three-dot menu vertical a potom kliknite na ikonu nahlásenia .

 7. V zobrazenom okne vyplňte formulár a kliknite na tlačidlo Odoslať.

Oprava recenzie nahlásenej inou osobou

Ak bola nahlásená a odstránená recenzia, ktorú ste napísali vy, môžete ju opraviť svojpomocne. Recenziu upravte tak, aby spĺňala pravidlá Googlu pre recenzie. Z recenzie by ste mohli napríklad odstrániť telefónne číslo alebo webovú adresu. Vaša recenzia bude automaticky znova zverejnená.

Google má implementované opatrenia na automatické rozpoznávanie spamu na odstraňovanie recenzií, ktoré pravdepodobne predstavujú spam. Občas sú síce nesprávne odstránené aj legitímne recenzie, no tieto preventívne opatrenia na ochranu pred spamom pomáhajú zlepšovať skúsenosti ľudí na stránkach Googlu tým, že sa overuje autentickosť, relevantnosť a užitočnosť zobrazovaných recenzií.

Nahlásenie nevhodných fotiek a videí

Prostredníctvom počítača alebo mobilného zariadenia môžete nahlásiť fotky a videá na odstránenie z Máp

Počítač

Ak chcete nahlásiť fotku alebo video na odstránenie z Máp prostredníctvom počítača, postupujte takto:

 1. Prejdite do Máp Google.

 2. Vyhľadajte danú firmu a vyberte ju z výsledkov.

 3. Na paneli zobrazenom vľavo kliknite na príslušnú fotku alebo video. Ak existujú viaceré fotky alebo videá, posuňte sa na požadovanú položku, ktorú chcete nahlásiť.

 4. Kliknite na ikonu trojbodkovej ponuky Three-dot menu vertical v ľavom hornom rohu obrazovky a kliknite na možnosť Nahlásiť problém. (Ak sa prípadne zobrazuje ikona nahlásenia v pravom hornom rohu obrazovky, obrázok nahláste kliknutím na túto ikonu.)

 5. V zobrazenom okne vyplňte formulár a následne kliknite na tlačidlo Odoslať.

Mobil

Ak chcete nahlásiť fotku alebo video na odstránenie z Máp pomocou aplikácie Mapy Google, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Mapy Google.

 2. Vyhľadajte danú firmu a vyberte ju z výsledkov.

 3. Potiahnite prstom doprava, kým sa nezobrazí fotka alebo video, ktoré chcete nahlásiť.

 4. Klepnite na fotku alebo video a potom klepnite na ikonu nahlásenia v ľavom dolnom rohu.

 5. V zobrazenom okne vyplňte formulár a klepnite na tlačidlo Odoslať.

Nahlásenie nevhodných otázok alebo odpovedí

 1. Vedľa otázky alebo odpovede klepnite na položku Viac Three-dot menu vertical.
 2. Klepnite na možnosť Nahlásiť otázku alebo Nahlásiť odpoveď.