Подаване на сигнал и коригиране на неподходящо съдържание

Съдържание, което нарушава правилата ни, може да бъде премахнато от малките обяви в Google Карти. Вижте инструкциите по-долу за това, как да изпратите сигнал за неподходящо съдържание в малка обява или да коригирате собственото си съдържание, за което е подаден сигнал или е било премахнато.

Преди да започнете

Проверете правилата. Подавайте сигнали само за съдържание, което нарушава правилата на Google. Не подавайте сигнал за съдържание, което не харесвате, но което все пак е фактологически правилно и уместно. Google не се намесва във фактологични спорове между търговци и клиенти, тъй като няма надежден начин да се разграничи кой е прав по отношение на конкретно изживяване на клиент. Преди да подадете сигнал за съдържание, прочетете правилата.

Подаване на сигнал за неуместни отзиви

 1. Навигирайте до Google Карти.
 2. Потърсете бизнес по името или адреса му.
 3. Изберете бизнеса от резултатите от търсенето.
 4. В левия панел превъртете до секцията „Обобщение на отзивите“.
 5. Под средната оценка кликнете върху [брой] отзиви.

 1. Превъртете до отзива, за който искате да подадете сигнал, кликнете върху менюто с три точки Three-dot menu vertical и след това – върху иконата за подаване на сигнал .

 2. Попълнете формуляра в показалия се прозорец и кликнете върху Изпращане.

Съвет: Ако искате да подадете сигнал за отзив, написан за вашия бизнес, вижте Как да премахнете отзиви от бизнес профила си в Google.

Коригиране на отзив, който е бил премахнат

Ако написан от вас отзив е бил премахнат, можете да го коригирате самостоятелно. Редактирайте отзива си, така че да спазва правилата на Google за отзивите. Можете например да премахнете от отзива телефонен номер или URL адрес.

Google използва алгоритми за машинно обучение, за да премахва отзиви, които вероятно са в нарушение на правилата, и понякога случайно се премахват и валидни отзиви.

Подаване на сигнал за неподходящи снимки или видеоклипове

Можете да подавате сигнали за премахването на снимки и видеоклипове от Карти, като използвате компютър или мобилно устройство.

Компютър

За да подадете сигнал за премахването на снимка или видеоклип от Карти чрез настолен компютър:

 1. Навигирайте до Google Карти.

 2. Потърсете бизнеса си и го изберете от резултатите.

 3. Кликнете върху снимка или видеоклип в панела, който се показва вляво. Ако има няколко снимки и/или видеоклипа, превъртете през тях, докато видите снимката, за която искате да подадете сигнал.

 4. Кликнете върху менюто с три точки Three-dot menu vertical в горния ляв ъгъл и кликнете върху „Подаване на сигнал за проблем“. (Или, ако виждате икона за подаване на сигнал  в горния десен ъгъл, кликнете върху нея, за да подадете сигнал за изображението.)

 5. Попълнете формуляра в показалия се прозорец и кликнете върху „Изпращане“.

Мобилни устройства

За да подадете сигнал за премахването на снимка или видеоклип от Карти чрез приложението Google Карти:

 1. Отворете приложението Google Карти.

 2. Потърсете бизнеса си и го изберете от резултатите.

 3. Прекарайте пръст надясно, докато видите снимката или видеоклипа, за който искате да подадете сигнал.

 4. Докоснете снимката или видеоклипа, след което докоснете иконата за подаване на сигнал в долния десен ъгъл.

 5. Попълнете формуляра в показалия се прозорец и докоснете „Изпращане“.

Подаване на сигнал за неподходящи въпроси или отговори

 1. До въпроса или отговора докоснете „Още“ Three-dot menu vertical.
 2. Докоснете „Подаване на сигнал за въпрос“ или „Подаване на сигнал за отговор“.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
false
false