Pravila o sadržaju koji izrađuju korisnici na Kartama

Google vam nastoji pomoći u otkrivanju svijeta koji vas okružuje. Sadržaj koji izrađuju korisnici (UGC) na našim uslugama namijenjen je poboljšavanju vašeg doživljaja te da biste lakše pregledali i istražili mjesta u blizini ili diljem svijeta. Ulažemo velike napore u to da sadržaj koji objavljuju naši korisnici bude koristan te da predstavlja stvarni svijet.

Googleova pravila o sadržaju za sadržaj koji izrađuju korisnici na Kartama osmišljena su kako bi osigurala da svi koji pregledavaju korisnički sadržaj imaju pozitivno iskustvo, a da pritom sadržaj Karata ostane fer i pošten. Iako je velika većina milijuna doprinosa koje svakodnevno primimo autentična i točna, ponekad primamo sadržaj koji krši pravila. Uz pomoć ljudi i algoritama za strojno učenje nastojimo otkriti takav sadržaj i spriječiti da ga drugi vide. U tim se pravilima objašnjavaju kriteriji za objavljivanje sadržaja koji izrađuju korisnici na Kartama i kako postupamo s neprikladnim sadržajem ili sadržajem koji krši pravila.

Na primjer, doprinosi se moraju temeljiti na stvarnim iskustvima i informacijama. Namjerno lažan sadržaj, kopirane ili ukradene fotografije, recenzije koje se ne pridržavaju teme, klevetanje, osobni napadi i nepotreban ili netočan sadržaj smatraju se kršenjem naših pravila. Dodatne informacije dopuštenim i nedopuštenim sadržajima potražite u članku Zabranjeni i ograničeni sadržaj. Ako naiđete na sadržaj za koji smatrate da krši naša pravila ili zakon, prijavite ga.

Naši algoritmi za strojno učenje skeniraju doprinose da bi otkrili sadržaj koji krši pravila i prate znakove sumnjive aktivnosti korisnika. Sadržaj koji krši pravila uklanja se putem naših automatiziranih modela ili se označava da bi ga dodatno pregledali obučeni operatori i analitičari koji provode procjene sadržaja koje bi mogle biti teške za algoritme. Sadržaj uklanjamo ako krši naša pravila ili uvjete pružanja usluge ili radi usklađivanja sa zakonskim obavezama. 

Implementiramo brojne druge alate kako bismo korisnike zaštitili od neprikladnog sadržaja, kao što je obustavljanje sadržaja koji izrađuju korisnici za određena mjesta, geografska područja i kategorije mjesta. Te se mjere mogu implementirati retroaktivno kako bi se suzbio porast sadržaja koji krši naša pravila ili proaktivno ako smatramo da su neophodne za suzbijanje sadržaja koji krši naša pravila. Možemo i izbrisati ili obustaviti Google račune koji krše naša pravila. Obustavljanje sadržaja ili mogućnost da korisnik pošalje sadržaj koji izrađuju korisnici može spriječiti prikazivanje prenesenog sadržaja drugim korisnicima.

Povremeno provjerite ima li novosti jer pravila ažuriramo.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false