Pravila o korisničkom sadržaju na Kartama

Googleova je želja pomoći vam otkriti svijet koji vas okružuje. Svrha korisničkog sadržaja na našim platformama jest da poboljša vaš doživljaj te da vam pomogne u pregledu i istraživanju mjesta u blizini ili diljem svijeta. Ulažemo velike napore u to da sadržaj koji objavljuju treće strane bude koristan i odražava svijet koji naši korisnici istražuju.

Razvili smo ova pravila o sadržaju koja se odnose na korisnički sadržaj na Kartama kako bismo svima koji gledaju sadržaj koji su izradili korisnici osigurali pozitivno i korisno iskustvo. U tim su pravilima opisane važne razlike u tome kako postupamo sa sadržajem snimljenim u različitim formatima, kako se odnosimo prema neprimjerenom sadržaju i koji su kriteriji za objavljivanje slika i videozapisa na Googleovim platformama.

Doprinosi se moraju temeljiti na stvarnim iskustvima i informacijama. Namjerno lažan sadržaj, kopirane ili ukradene fotografije, recenzije koje se ne pridržavaju teme, klevetanje, osobni napadi i nepotreban ili netočan sadržaj smatraju se kršenjem naših pravila. Ako vidite takvo ponašanje, prijavite ga.

Pridržavamo prava na onemogućivanje korisničkih doprinosa za pojedinačne profile tvrtki i poslovne kategorije kako bismo spriječili zloupotrebu. Pridržavamo prava na onemogućivanje korisničkih doprinosa za pojedinačne profile tvrtki i poslovne kategorije kako bismo spriječili zloupotrebu. Pridržavamo prava na uklanjanje sadržaja koji krši naša pravila ili uvjete pružanja usluge i na obustavljanje ili brisanje računa koji krše pravila.

Povremeno provjerite ima li novosti jer pravila ažuriramo.