Πολιτική περιεχομένου που συνεισφέρουν οι χρήστες των Χαρτών

Βασικό μέλημα της Google είναι να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον κόσμο γύρω σας. Το περιεχόμενο που συνεισφέρουν οι χρήστες στις πλατφόρμες έχει ως στόχο να βελτιώσει την εμπειρία σας, βοηθώντας σας να δείτε σε προεπισκόπηση και να εξερευνήσετε κοντινά μέρη ή μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τρίτους είναι χρήσιμο και αντικατοπτρίζει τον κόσμο που εξερευνούν οι χρήστες μας.

Έχουμε αναπτύξει αυτές τις πολιτικές περιεχομένου για το περιεχόμενο που συνεισφέρουν οι χρήστες των Χαρτών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι βλέπουν περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες αποκομίζουν μια θετική και χρήσιμη εμπειρία. Οι πολιτικές αυτές εξηγούν τις σημαντικές διαφορές σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε περιεχόμενο που λαμβάνεται σε διάφορες μορφές, πώς αντιμετωπίζουμε το ακατάλληλο περιεχόμενο, καθώς και τα απαραίτητα κριτήρια για τη δημοσίευση εικόνων ή βίντεο στις πλατφόρμες της Google.

Οι συνεισφορές πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές εμπειρίες και πληροφορίες. Το εσκεμμένα ψευδές περιεχόμενο, οι φωτογραφίες που έχουν αντιγραφεί ή κλαπεί, οι εκτός θέματος αξιολογήσεις, η δυσφημιστική γλώσσα, οι προσωπικές επιθέσεις και το περιττό ή λανθασμένο περιεχόμενο συνιστούν, στο σύνολό τους, πρακτικές που παραβιάζουν την πολιτική μας. Αν παρατηρήσετε τέτοιου είδους συμπεριφορά, αναφέρετέ την.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να απενεργοποιούμε τις συνεισφορές των χρηστών για μεμονωμένα εταιρικά προφίλ και για μεμονωμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, προκειμένου να αποτρέπονται περιστατικά κατάχρησης. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να απενεργοποιούμε τις συνεισφορές των χρηστών για μεμονωμένα εταιρικά προφίλ και για μεμονωμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, προκειμένου να αποτρέπονται περιστατικά κατάχρησης. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να καταργούμε περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Google, καθώς και να θέτουμε σε αναστολή ή να διαγράφουμε λογαριασμούς που υιοθετούν καταχρηστικές πρακτικές.

Θα πρέπει να ελέγχετε τις πολιτικές μας κατά διαστήματα, καθώς ενδέχεται να τις ενημερώνουμε περιστασιακά.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
false