Πολιτική περιεχομένου που δημιουργείται από τον χρήστη των Χαρτών

Βασικό μέλημα της Google είναι να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τον κόσμο γύρω σας. Το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη ("UGC") στις υπηρεσίες μας έχει ως στόχο να βελτιώσει την εμπειρία σας, βοηθώντας σας να δείτε σε προεπισκόπηση και να εξερευνήσετε μέρη που βρίσκονται κοντά σας ή ανά την υφήλιο. Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες μας είναι χρήσιμο και αντικατοπτρίζει τον πραγματικό κόσμο.

Οι πολιτικές περιεχομένου της Google για το UGC των Χαρτών έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι όσοι βλέπουν το περιεχόμενο που συνεισφέρουν οι χρήστες αποκομίζουν μια θετική εμπειρία, διατηρώντας παράλληλα τους Χάρτες δίκαιους και ειλικρινείς. Αν και η συντριπτική πλειονότητα των εκατομμυρίων συνεισφορών που λαμβάνουμε καθημερινά είναι αυθεντική και ακριβής, ορισμένες φορές λαμβάνουμε περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές μας. Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό ατόμων και αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης, για να εντοπίζουμε περιεχόμενο αυτού του είδους και να αποτρέπουμε την προβολή του σε άλλους χρήστες. Σε αυτήν την πολιτική επεξηγούνται τα κριτήρια για τη δημοσίευση UGC στους Χάρτες, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το ακατάλληλο περιεχόμενο ή το περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές.

Για παράδειγμα, οι συνεισφορές πρέπει να βασίζονται σε πραγματικές εμπειρίες και πληροφορίες. Το εσκεμμένα ψευδές περιεχόμενο, οι φωτογραφίες που έχουν αντιγραφεί ή κλαπεί, οι εκτός θέματος αξιολογήσεις, η δυσφημιστική γλώσσα, οι προσωπικές επιθέσεις και το περιττό ή λανθασμένο περιεχόμενο συνιστούν, στο σύνολό τους, πρακτικές που παραβαίνουν την πολιτική μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι όχι, ανατρέξτε στην ενότητα Απαγορευμένο περιεχόμενο και περιεχόμενο που υπόκειται σε περιορισμούς. Αν δείτε περιεχόμενο που πιστεύετε ότι παραβαίνει τις πολιτικές μας ή τη νομοθεσία, αναφέρετέ το.

Οι αλγόριθμοι μηχανικής εκμάθησης σαρώνουν τις συνεισφορές για τον εντοπισμό περιεχομένου που παραβαίνει τις πολιτικές, όπως και ενδείξεων που παραπέμπουν σε ύποπτη δραστηριότητα χρήστη. Το περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές είτε καταργείται από τα αυτοματοποιημένα μοντέλα μας είτε επισημαίνεται για περαιτέρω έλεγχο από εκπαιδευμένους χειριστές και αναλυτές, οι οποίοι διεξάγουν αξιολογήσεις περιεχομένου που ενδέχεται να μην είναι εύκολο να διεξαχθούν μόνο από τους αλγορίθμους. Καταργούμε περιεχόμενο το οποίο παραβαίνει τις πολιτικές ή τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών μας ή το οποίο δεν συμμορφώνεται με νομικές υποχρεώσεις.

Χρησιμοποιούμε πολλά άλλα εργαλεία για την προστασία των χρηστών από την προβολή ακατάλληλου περιεχομένου, όπως την αναστολή του UGC για συγκεκριμένα μέρη, γεωγραφικές περιοχές και κατηγορίες μερών. Αυτά τα μέτρα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν αντιδραστικά, προκειμένου να αντισταθμιστεί τυχόν απότομη αύξηση του περιεχομένου που παραβαίνει τις πολιτικές μας, ή προληπτικά, αν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα για την αποτροπή περιεχομένου που παραβαίνει τις πολιτικές μας. Ενδέχεται, επίσης, να διαγράψουμε ή να θέσουμε σε αναστολή λογαριασμούς Google που παραβαίνουν τις πολιτικές μας. Η αναστολή περιεχομένου ή της δυνατότητας ενός χρήστη να συνεισφέρει UGC μπορεί να περιλαμβάνει την αποτροπή της προβολής μεταφορτωμένου περιεχομένου σε άλλους χρήστες.

Θα πρέπει να πραγματοποιείτε ελέγχους κατά διαστήματα, καθώς ενδέχεται να ενημερώνουμε περιστασιακά τις πολιτικές μας.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
false
false