Merila, specifična za posamezno obliko

Naslednja merila veljajo za določeno obliko (poleg pravilnikov o prepovedani vsebini).

Fotografije in videoposnetki

Poleg smernic glede prepovedane vsebine za fotografije in videoposnetke veljajo tudi naslednja merila.

Če želijo, da bodo fotografije ali videoposnetki tematsko ustrezni, jih morajo uporabniki posneti na dani lokaciji. Standardni posnetki oziroma fotografije ali videoposnetki, ki jih posnamejo druge osebe, niso tematsko ustrezni in bodo morda odstranjeni. Če glavni motiv vsebine ne ustreza dani lokaciji, bo vsebina morda odstranjena.

Slogovne prilagoditve

 • Slogovne prilagoditve (kot so uporabljeni filtri) so sprejemljive, če so minimalne in niso pripeti elementi, kot so obrobe, besedilo, kolažne slike ipd.
 • Vsebina, v kateri uporabniki težko prepoznajo okolje, ki ga želite prikazati, bo morda zavrnjena.
 • Nekaj primerov: Pretemne ali preveč zamegljene slike, močno zasukane kompozicije in prekomerna uporaba filtrov, ki občutno spremenijo podobo lokacije.
 • Ločljivost slik mora biti dovolj visoka. Podrobne zahteve se lahko razlikujejo glede na vrsto slike in način nalaganja.
 • Odsvetujemo nalaganje posnetkov zaslona, risb, plakatov, slik GIF in drugih datotek, ki niso fotografije (z izjemo videoposnetkov).
 • Nalagajte samo videoposnetke s kakovostno, netresočo sliko. Odsvetujemo nalaganje neizostrenih videoposnetkov ali videoposnetkov s tresočo sliko ali slabo osvetlitvijo. Videoposnetki s popačeno sliko in poškodovani videoposnetki niso dovoljeni.

Prekrivajoče besedilo ali grafični elementi na posnetkih

Za prekrivajoče besedilo ali grafične elemente, vključno s promocijsko vsebino, kot so logotipi, veljajo naslednje zahteve:

 • Pri 360-stopinjskih fotografijah je prekrivajoča vsebina dovoljena na vrhu ali na dnu (na zgornji ali spodnji četrtini slike v ekvidistantni projekciji), ne pa na obeh mestih.
 • Pri standardnih digitalnih fotografijah in videoposnetkih prekrivajoča vsebina ne sme zavzemati več kot 10 % slike ali videoposnetka in mora biti vključena le po eni stranici.
 • Prekrivajoče besedilo ali grafični elementi na posnetkih morajo biti tematsko ustrezni.
 • Moteče prekrivajoče besedilo ali grafični elementi na posnetkih niso dovoljeni.

360-stopinjske fotografije

 • 360-stopinjske fotografije morajo zajemati 360-stopinjsko panoramsko sliko brez prekinitev med posnetki obzorja. Ni nujno, da se posamezni posnetki raztezajo od najvišje do najnižje vidne točke, vendar so med zgornjim in spodnjim robom 360-stopinjske fotografije dovoljene samo manjše luknje ali vrzeli.
 • Manjše napake spajanja so še sprejemljive, tiste z opaznejšimi napakami pa bomo morda zavrnili.
 • 360-stopinjske fotografije morajo imeti ločljivost vsaj 4K (vsaj 3840 × 2160 slikovnih pik).
 • Če je za neko območje objavljenih več 360-stopinjskih fotografij, jih bo sistem morda samodejno povezal med sabo. Ne glede na to, ali so bile vaše fotografije povezane ročno ali samodejno, bomo povezave morda prilagodili, odstranili ali ustvarili nove – ter prilagodili položaj in postavitev vaših 360-stopinjskih fotografij – da zagotovimo realistično ter povezano sliko.
 • Pri povezovanju 360-stopinjskih fotografij zagotovite, da so vse povezave, ki jih ustvarite, povezave med bližnjimi razglednimi točkami. Ne poskusite ustvariti povezav, ki bodo zmedle uporabnike, ki prvič raziskujejo povezane 360-stopinjske fotografije.
 • Pri objavljanju več 360-stopinjskih fotografij za določeno območje nikoli ne uporabite neposredne bližine žebljičkov/pik ali nastale vizualizacije zemljevida z modro črto, da bi na tak način pisali poročila, risali simbole, slike ali kako drugače skazili zemljevid.
 • Če želite na najnižjo ali najvišjo vidno točko 360-stopinjske fotografije dodati kakršno koli obliko navedbe avtorstva (vodni žig, podatke o avtorju itd.), upoštevajte ustrezne zahteve, navedene v zgornjem razdelku »Prekrivajoče besedilo ali grafični elementi na posnetkih«.
Mnenja in napisi

Za mnenja in napise poleg smernic glede prepovedane vsebine veljajo tudi naslednje zahteve:

 • Mnenj ne uporabljajte v oglaševalske namene. To med drugim vključuje tudi objavljanje e-poštnih naslovov, telefonskih številk, povezav družabnih medijev ali povezav do drugih spletnih mest v vaših mnenjih, vendar ni omejeno nanje.

 • Ne odvračajte od negativnih mnenj strank oziroma jih ne prepovedujte ter od strank selektivno ne zahtevajte pozitivnih mnenj.

 • Ne vključujte promocijske ali komercialne vsebine.

 • Ne ponujajte ali sprejemajte denarja v zameno za mnenja.

 • Ne zahtevajte mnenj od strank v velikem obsegu.

Dogodki

Za dogodke v Google Zemljevidih upoštevajte te smernice:

 • Dogodki morajo odražati realno stanje. To pomeni, da morajo biti resnični in natančni ter se morajo dogajati na navedeni lokaciji.

 • Naslovi dogodkov ne smejo vsebovati promocijskega besedila, cen ali pozivov k dejanju. Nekaj primerov: 50 % ceneje, kupite tukaj, 3 € ceneje.