Špecifické kritériá formátu

Okrem pravidiel pre zakázaný obsah sa na uvedený formát vzťahujú aj nasledujúce kritériá.

Fotky a videá

Okrem pokynov pre zakázaný obsah sa na fotky a videá vzťahujú aj nasledujúce kritériá.

Nie je povolené nahrávať snímky obrazovky, fotobanky, gify, iné ručne vytvorené snímky alebo snímky vytvorené inými stranami. Na zaistenie relevantnosti je potrebné, aby fotky alebo videá boli nasnímané používateľmi na mieste uvedenom ako miesto ich nasnímania. Ak hlavný predmet obsahu nie je relevantný pre dané miesto, môže byť odstránený.

Štylistické úpravy

 • Štylistické úpravy (napríklad použitie filtrov) sú prijateľné za predpokladu, že sú minimálne a nie sú použité prvky, ako napr. orámovanie, text, koláže a ďalšie.
 • Obsah sťažujúci ostatným používateľom rozpoznanie prostredia, ktoré zdieľate, môže byť odmietnutý.
 • Ako príklady je možné uviesť príliš tmavé alebo rozmazané obrázky, výrazne otočené kompozície a používanie filtrov, ktoré dramaticky menia zobrazenie miesta.
 • Snímky musia mať dostatočné rozlíšenie. Presné požiadavky sa môžu líšiť v závislosti od typu fotky a miesta nahrávania.
 • V prípade videí nahrávajte iba obsah, ktorý je stabilný a v dobrej vizuálnej kvalite. Rozostrený alebo roztrasený obsah, prípadne obsah s nesprávnou expozíciou nie je povolené nahrávať. Skreslené alebo poškodené videá nie sú povolené.

Prekrývajúce texty alebo grafické prvky

Prekrývajúce texty alebo grafické prvky vrátane propagačného obsahu, ako sú napríklad logá, musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • V prípade 360° fotiek musí byť prekrývajúci obsah obmedzený na hornú alebo dolnú časť (vrchných alebo spodných 25 % štvorcového obrázka), nesmie sa však nachádzať v oboch častiach.
 • V prípade tradičných digitálnych fotografií a videí nesmie prekrývajúci obsah zaberať viac ako 10 % obrázka alebo videa a musí byť obmedzený na jeden okraj.
 • Prekrývajúce texty alebo grafické prvky musia byť relevantné.
 • Skreslené prekrývajúce texty alebo grafické prvky nie sú povolené.

360° fotky

 • 360° fotky musia zaberať 360° bez akýchkoľvek medzier na horizonte. Tieto obrázky nemusia byť na celú plochu od najvyššieho po najnižší bod, no medzi horným a dolným okrajom 360° fotky môžu byť iba drobné medzery.
 • Drobné chyby spojov sú prijateľné, no výraznejšie chyby spojov môžu byť dôvodom zamietnutia fotiek.
 • 360° fotky musia mať rozlíšenie aspoň 4K (rozlíšenie 3 840 pixelov x 2 160 pixelov alebo vyššie).
 • Pri zverejnení viacerých 360° fotiek na jednej ploche môžu byť spoje medzi nimi generované automaticky. Nech už ste tieto spoje vytvorili ručne alebo automaticky, môžeme ich upraviť, odstrániť alebo vytvoriť nové spoje. Tiež môžeme upraviť pozíciu a orientáciu 360° fotiek, aby sme zaistili realistický a kompaktný výsledný obraz.
 • Pri spájaní 360° fotiek zabezpečte, aby všetky vytvorené spoje boli medzi blízkymi vyhliadkami. Nepokúšajte sa vytvárať spoje, ktoré by mohli zmiasť osoby, ktoré si prezerajú vaše spojené 360° fotky po prvýkrát.
 • Keď v nejakej oblasti uverejňujete viacero 360° fotiek, nepoužívajte ich špendlík alebo bod blízkosti ani výslednú vizualizáciu mapy modrou čiarou na písanie správ, kreslenie symbolov či obrázkov alebo iné pokreslenie mapy.
 • Ak pripájate nejakú formu uvedenia zdroja (vodoznak, informácie o autorstve atď.) do najnižšieho alebo najvyššieho bodu svojej 360° fotky, oboznámte sa s relevantnými požiadavkami v sekcii Prekrývajúce texty alebo grafické prvky uvedenej vyššie.
Textové recenzie a titulky

Okrem pokynov pre zakázaný obsah sa na textové recenzie a titulky vzťahujú nasledujúce ďalšie požiadavky:

 • Nepoužívajte recenzie na reklamné účely. Okrem iného sem patrí zverejňovanie e-mailových adries, telefónnych čísel, odkazov na sociálne médiá alebo odkazov na iné weby vo vašich recenziách.

 • Nezakazujte negatívne recenzie ani selektívne nežiadajte zákazníkov o pozitívne recenzie.

 • Nevkladajte propagačný ani komerčný obsah.

 • Neponúkajte ani neprijímajte finančné odmeny výmenou za recenzie.

 • Nežiadajte zákazníkov o pridávanie recenzií hromadne.

Udalosti

Na udalosti v Mapách Google sa vzťahujú tieto pokyny:

 • Udalosti majú zodpovedať skutočnosti. To znamená, že majú byť skutočné, obsahovať presné informácie a konať sa na konkrétnom mieste.

 • V názvoch udalostí sa nemajú používať propagačné frázy, informácie o cenách ani výzvy na akciu. Príklady: zľava 50 %, nakupujte tu, zľava 3 €.