Kryteria dotyczące zdjęć i filmów

Oprócz wytycznych dotyczących treści zabronionych, zdjęcia i filmy podlegają tym wymaganiom.

Nie należy przesyłać zrzutów ekranu, zdjęć licencjonowanych, GIF-ów, innych obrazów utworzonych ręcznie ani zdjęć zrobionych przez osoby trzecie. Aby zdjęcia i filmy były uznane za odpowiednie, muszą zostać zrobione przez użytkowników w danej lokalizacji. Jeśli główny obiekt na zdjęciu lub filmie jest niezwiązany z danym miejscem (np. zdjęcia selfie, których główną część stanowi osoba lub grupa osób), może to spowodować usunięcie danego filmu lub zdjęcia.

Korekty stylistyczne

 • Korekty stylistyczne (np. filtry fotograficzne) są dopuszczalne, o ile są nieznaczne i nie dodają żadnych elementów takich jak ramki, tekst, kolaże itp.
 • Treści sprawiające, że inni użytkownicy mogą mieć problem z przeglądaniem udostępnianego przez Ciebie obrazu otoczenia, mogą zostać odrzucone.
 • Przykładami takich treści są zbyt ciemne lub rozmazane zdjęcia, nadmiernie zakrzywione kompozycje oraz stosowanie filtrów, które znacznie zmieniają obraz danego miejsca.
 • Zdjęcia muszą mieć wystarczającą rozdzielczość. Dokładne wymagania zależą od typu zdjęcia i sposobu jego przesłania. Zdjęcia lub filmy, które są rozmazane, nieostre lub niskiej jakości, mogą zostać usunięte lub odrzucone.
 • Jeśli chodzi o filmy, należy przesyłać jedynie takie, które są stabilne i mają dobrą jakość obrazu. Nie należy przesyłać zdjęć ani filmów nieostrych, niestabilnych lub z nieodpowiednią ekspozycją. To samo dotyczy zniekształconych lub uszkodzonych plików wideo.

Nakładanie tekstu i grafiki

Nakładanie tekstu i grafiki, w tym treści promocyjnych takich jak logo, podlega następującym wymaganiom:

 • W przypadku zdjęć sferycznych nałożone treści mogą znajdować się w zenicie lub nadirze (górne lub dolne 25% obrazu walcowego równoodległościowego), ale nie w obu tych miejscach.
 • W przypadku standardowych zdjęć i filmów nałożone treści nie mogą zajmować więcej niż 10% obrazu i muszą znajdować się przy jednej krawędzi.
 • Nałożone teksty i grafiki muszą być powiązane z treścią.
 • Nałożone teksty i grafiki, które rozpraszają użytkownika, są niedozwolone.

Zdjęcia sferyczne

 • Zdjęcia sferyczne muszą obejmować pełne 360° bez żadnych luk. Zdjęcia te nie muszą rozciągać się do zenitu i nadiru (w górę i w dół), jednak dopuszczalne są jedynie niewielkie luki między górnymi a dolnymi krawędziami zdjęcia sferycznego.
 • Niewielkie błędy zszywania obrazu są dopuszczalne, lecz poważne błędy w tym zakresie stanowią podstawę do odrzucenia zdjęcia.
 • Zdjęcia sferyczne muszą mieć rozdzielczość co najmniej 4K (3840 x 2160 pikseli lub więcej).
 • W przypadku opublikowania wielu zdjęć sferycznych w jednym obszarze mogą zostać między nimi wygenerowane połączenia. Niezależnie od tego, czy połączenia zostały utworzone ręcznie czy automatycznie, możemy je skorygować lub usunąć bądź też utworzyć nowe. Możemy też zmodyfikować położenie lub orientację Twojego zdjęcia sferycznego, by przedstawić realistyczny i spójny obraz rzeczywistości.
 • Zadbaj o to, by tworzone połączenia zdjęć sferycznych znajdowały się w pobliżu punktów obserwacyjnych. Unikaj tworzenia połączeń, które mogą dezorientować osoby przeglądające połączone zdjęcia sferyczne po raz pierwszy.
 • Jeśli publikujesz w jednym obszarze wiele zdjęć sferycznych, nie umieszczaj komunikatów, symboli, obrazów ani innych elementów, które zaburzają odbiór mapy, w pobliżu pinezek/punktów tych zdjęć lub niebieskiej linii stanowiącej wizualizację mapy.
 • Jeśli dołączasz jakąkolwiek formę uznania autorstwa (znak wodny, informacje o autorze itp.) przy zenicie lub nadirze zdjęcia sferycznego, zwróć uwagę na odpowiednie wymagania podane w powyższej sekcji na temat nakładania tekstu i grafiki.

 

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
false
false