Wymagania dla poszczególnych formatów

Poniższe formaty podlegają nie tylko zasadom dotyczącym niedozwolonych treści, ale także dodatkowym wymaganiom.

Zdjęcia i filmy

Oprócz wytycznych dotyczących niedozwolonych treści, zdjęcia i filmy podlegają poniższym wymaganiom.

Zdjęcia i filmy, aby były odpowiednie, muszą zostać zrobione przez użytkowników w danej lokalizacji. Zdjęcia licencjonowane oraz zdjęcia lub filmy zrobione przez osoby trzecie są nieodpowiednie i mogą zostać usunięte. Jeśli główny obiekt na zdjęciu lub filmie jest niezwiązany z danym miejscem, może to spowodować usunięcie danego filmu lub zdjęcia.

Korekty stylistyczne

 • Korekty stylistyczne (np. filtry fotograficzne) są dopuszczalne, o ile są nieznaczne i nie dodają żadnych elementów takich jak ramki, tekst, kolaże itp.
 • Treści sprawiające, że inni użytkownicy mogą mieć problem z przeglądaniem udostępnianego przez Ciebie obrazu otoczenia, mogą zostać odrzucone.
 • Przykładami takich treści są zbyt ciemne lub rozmazane zdjęcia, nadmiernie zakrzywione kompozycje oraz stosowanie filtrów, które znacznie zmieniają obraz danego miejsca.
 • Zdjęcia muszą mieć wystarczającą rozdzielczość. Dokładne wymagania zależą od typu zdjęcia i sposobu jego przesłania.
 • Nie należy przesyłać zrzutów ekranu, rysunków, plakatów ani innych obrazów niebędących fotografiami ani filmami.
 • Jeśli chodzi o filmy, należy przesyłać jedynie takie, które są stabilne i mają dobrą jakość obrazu. Nie należy przesyłać zdjęć ani filmów nieostrych, niestabilnych lub z nieodpowiednią ekspozycją. To samo dotyczy zniekształconych lub uszkodzonych plików wideo.

Nakładanie tekstu i grafiki

Nakładanie tekstu i grafiki, w tym treści promocyjnych takich jak logo, podlega następującym wymaganiom:

 • W przypadku zdjęć sferycznych nałożone treści mogą znajdować się w zenicie lub nadirze (górne lub dolne 25% obrazu walcowego równoodległościowego), ale nie w obu tych miejscach.
 • W przypadku standardowych zdjęć i filmów nałożone treści nie mogą zajmować więcej niż 10% obrazu i muszą znajdować się przy jednej krawędzi.
 • Nałożone teksty i grafiki muszą być powiązane z treścią.
 • Nałożone teksty i grafiki, które rozpraszają użytkownika, są niedozwolone.

Zdjęcia sferyczne

 • Zdjęcia sferyczne muszą obejmować pełne 360° bez żadnych luk. Zdjęcia te nie muszą rozciągać się do zenitu i nadiru (w górę i w dół), jednak dopuszczalne są jedynie niewielkie luki między górnymi a dolnymi krawędziami zdjęcia sferycznego.
 • Niewielkie błędy zszywania obrazu są dopuszczalne, lecz poważne błędy w tym zakresie stanowią podstawę do odrzucenia zdjęcia.
 • Zdjęcia sferyczne muszą mieć rozdzielczość co najmniej 4K (3840 x 2160 pikseli lub więcej).
 • W przypadku opublikowania wielu zdjęć sferycznych w jednym obszarze mogą zostać między nimi wygenerowane połączenia. Niezależnie od tego, czy połączenia zostały utworzone ręcznie czy automatycznie, możemy je skorygować lub usunąć bądź też utworzyć nowe. Możemy też zmodyfikować położenie lub orientację Twojego zdjęcia sferycznego, by przedstawić realistyczny i spójny obraz rzeczywistości.
 • Zadbaj o to, by tworzone połączenia zdjęć sferycznych znajdowały się w pobliżu punktów obserwacyjnych. Unikaj tworzenia połączeń, które mogą dezorientować osoby przeglądające połączone zdjęcia sferyczne po raz pierwszy.
 • Jeśli publikujesz w jednym obszarze wiele zdjęć sferycznych, nie umieszczaj komunikatów, symboli, obrazów ani innych elementów, które zaburzają odbiór mapy, w pobliżu pinezek/punktów tych zdjęć lub niebieskiej linii stanowiącej wizualizację mapy.
 • Jeśli dołączasz jakąkolwiek formę uznania autorstwa (znak wodny, informacje o autorze itp.) przy zenicie lub nadirze zdjęcia sferycznego, zwróć uwagę na odpowiednie wymagania podane w powyższej sekcji na temat nakładania tekstu i grafiki.
Podpisy i opinie tekstowe

Podpisy i opinie tekstowe podlegają wytycznym dotyczącym niedozwolonych treści oraz następującym wymaganiom:

 • Nie wykorzystuj opinii do celów reklamowych. Dotyczy to między innymi zamieszczania w opiniach adresów e-mail, numerów telefonów, linków do mediów społecznościowych lub linków do innych witryn.

 • Nie zniechęcaj użytkowników do zamieszczania negatywnych opinii ani nie zabraniaj ich publikacji. Nie proś też klientów o opublikowanie pozytywnych opinii.

 • Nie zamieszczaj w opiniach treści promocyjnych ani komercyjnych.

 • Nie oferuj ani nie przyjmuj pieniędzy w zamian za opinie.

 • Nie proś klientów o opublikowanie kilku opinii naraz.

Wydarzenia

Wydarzenia w Mapach Google podlegają następującym wytycznym:

 • Wydarzenia powinny odzwierciedlać rzeczywisty świat. Oznacza to, że powinny być prawdziwe, dokładne i występować w określonej lokalizacji.

 • Nazwy wydarzeń nie powinny zawierać języka promocyjnego, informacji o cenach ani wezwań do działania. Przykłady: 50% zniżki, kup tutaj, 3 USD.