Vormingupõhised kriteeriumid

Lisaks keelatud sisule kehtivatele eeskirjadele kehtivad eri vormingutele järgmised kriteeriumid.

Fotod ja videod

Fotodele ja videotele kehtivad lisaks keelatud sisuga seotud juhistele järgmised kriteeriumid.

Asjakohasuse tagamiseks peab kasutaja jäädvustama fotod või videod kõnealuses asukohas. Pildipanga kujutised või kolmandate isikute jäädvustatud fotod või videod ei ole asjakohased ja võidakse eemaldada. Kui sisu põhiobjekt ei ole koha suhtes asjakohane, võidakse see eemaldada.

Stilistilised kohandused

 • Stilistiline kohandamine (näiteks filtrite kasutamine) on lubatud eeldusel, et stilistilised muudatused on minimaalsed ega hõlma lisaelemente, nagu äärised, tekst, pildikollaažid.
 • Sisu, mis ei anna jagatavas sisus keskkonda teistele selgelt edasi, võidakse tagasi lükata.
 • Sellise sisu näideteks on väga tumedad või hägusad kujutised, oluliselt pööratud kompositsioonid ja selliste filtrite kasutamine, mis muudavad märkimisväärselt kujutatavat kohta.
 • Piltide eraldusvõime peab olema piisav. Täpsed nõuded võivad foto tüübist ja üleslaadimise kohast olenevalt erineda.
 • Üles ei tohi laadida ekraanipilte, jooniseid, plakateid ja muid kujutisi, mis pole fotod (v.a videod).
 • Videote puhul laadige üles ainult sisu, mis on stabiilne ja hea visuaalse kvaliteediga. Fookusest väljas olevat, värisevat või halva säritusega sisu ei tohi üles laadida. Moonutatud või rikutud videod ei ole lubatud.

Ülekattev tekst ja graafika

Ülekatvale tekstile ja graafikale, sealhulgas reklaamsisule (nt logod), kehtivad järgmised nõuded.

 • 360-kraadiste fotode puhul võib ülekattev sisu olla kas seniidis või nadiiris (25% ekvivalentse kujutise üla- või alaosas), aga ei või olla mõlemas osas.
 • Traditsiooniliste digitaalsete fotode ja videote puhul ei tohi ülekattev sisu katta rohkem kui 10% kujutisest või videost ning peab asuma ühes servas.
 • Ülekattev tekst või graafika peab olema asjakohane.
 • Häiriv ülekattev tekst või graafika pole lubatud.

360-kraadised fotod

 • 360-kraadised fotod peavad olema 360º ja horisondikujutisel ei tohi olla lünki. Kujutised ei pea ulatuma seniidist nadiiri (ülalt alla), kuid 360-kraadise foto ülemises ja alumises servas tohivad olla vaid minimaalsed lüngad/tühimikud.
 • Väikesed liitmisvead on lubatud, kuid märkimisväärsete liitmisartefaktidega fotod võidakse tagasi lükata.
 • 360-kraadiste fotode eraldusvõime peab olema vähemalt 4K (eraldusvõime vähemalt 3840 pikslit × 2160 pikslit).
 • Kui ühest piirkonnast avaldatakse mitu 360-kraadist fotot, võidakse nende vahel automaatselt ühendus luua. Olenemata sellest, kas ühendus loodi käsitsi või automaatselt, võime ühendusi korrigeerida, eemaldada või luua (ja korrigeerida 360-kraadiste fotode paigutust ning suunda), et foto mõjuks vaatajale realistlikult.
 • 360-kraadiseid ​fotosid kokku pannes on oluline, et loodavad lingid ühendaksid lähiümbruse vaatepunkte. Ärge looge ühendusi, mis 360-kraadiseid fotosid esimest korda uurivatele inimestele eksitavalt mõjuvad.
 • Kui avaldate piirkonnas mitu 360-kraadist fotot, ärge kunagi kasutage nende läheduses asuvat nööpnõela/punkti või saadavat sinist kaardi visualiseeringut sõnumite kirjutamiseks, sümbolite või piltide joonistamiseks või kaardi muul viisil rikkumiseks.
 • Kui lisate 360-kraadise foto seniidi või nadiiri juurde mis tahes omistuse (vesimärgi, andmed autorsuse kohta jms), järgige ülalpool ülekatva teksti ja graafika kohta käivas jaotises toodud vastavaid nõudeid.
Tekstarvustused ja subtiitrid

Tekstarvustustele ja subtiitritele kehtivad lisaks keelatud sisuga seotud juhistele järgmised nõuded.

 • Ärge kasutage arvustusi reklaamimise eesmärgil. See kehtib muu hulgas arvustustes olevatele e-posti aadressidele, telefoninumbritele ning sotsiaalmeedia- ja muude veebisaitide linkidele.

 • Ärge takistage ega keelake negatiivseid arvustusi ega koguge klientidelt valikuliselt positiivseid arvustusi.

 • Ärge lisage reklaam- ega turundussisu.

 • Ärge pakkuge arvustuste eest raha ega võtke nende eest raha vastu.

 • Ärge koguge arvustusi mitmelt kliendilt korraga.

Sündmused

Google Mapsi sündmustele kehtivad järgmised juhised.

 • Sündmused peavad peegeldama reaalset maailma. See tähendab, et need peavad olema tõelised, täpsed ja toimuma määratud asukohas.

 • Sündmuse pealkirjad ei tohi sisaldada reklaamikeelt, hinnateavet ega kutseid tegevusele. Näited: 50% allahindlus, osta siit, 3 € allahindlus.