Критерии за снимки и видеоклипове

В допълнение към насоките за забранено съдържание снимките и видеоклиповете следва да отговарят и на долупосочените критерии.

Не се допуска качването на екранни снимки, стокови снимки, GIF файлове, други ръчно създадени изображения или такива, заснети от други хора. За да бъдат подходящи, снимките или видеоклиповете трябва да са заснети от потребителите на мястото, за което става въпрос. Ако основният елемент на съдържанието е неподходящ за местоположението (включително снимки от типа „селфи“, където човекът/групата са в основния фокус), то може да бъде премахнато.

Стилистични корекции

 • Стилистичните корекции (като приложени филтри) са приемливи, при условие че са минимални и не добавят елементи като контури, текст, колажи и т.н.
 • Съдържание, което затруднява хората да разберат средата, която споделяте, може да бъде отхвърлено.
 • Примери за това са прекомерно тъмни или замъглени изображения, прекомерно завъртяни композиции или използване на филтри, които променят драстично представянето на мястото.
 • Изображенията трябва да са с достатъчна разделителна способност. Точните изисквания може да се различават според типа на снимките и точката на качване. Снимки/видеоклипове, които са замъглени, извън фокус или такива с ниско качество, може да бъдат свалени или отхвърлени.
 • Когато качвате видеоклипове, уверете се, че кадрите в тях са стабилни и с добро визуално качество. Съдържание, което е извън фокус, с треперене на картината или лоша експонация, не трябва да се качва. Не се допускат деформирани или повредени видеоклипове.

Насложен текст или графика

Насложените текстове или графики, включително промоционалното съдържание, като например логотипи, се подчиняват на следните изисквания:

 • За 360-градусовите панорами насложеното съдържание трябва да е ограничено до зенита или надира (горните или долните 25% на равноправоъгълно изображение), но не може да присъства и в двете зони.
 • За традиционните дигитални снимки или видеоклипове насложеното съдържание не може да заема повече от 10% от изображението или видеоклипа и трябва да е ограничено до един ръб.
 • Насложените текстове или графики трябва да са подходящи.
 • Не са разрешени разсейващи насложени текстове или графики.

360-градусови панорами

 • 360-градусовите панорами трябва да описват пълни 360º, без каквито и да е празнини в изображението на хоризонта. Не е задължително тези изображения да достигат изцяло до зенита и надира (от горе до долу), но между горния и долния край на 360-градусовата ви панорама се допускат единствено дребни празнини/непълноти.
 • Малки грешки при сглобяването се приемат, но тези със значими промени при сглобяването може да бъдат отхвърлени.
 • 360-градусовите панорами трябва да са най-малко 4K (3840 пиксела по 2160 пиксела или по-голяма разделителна способност).
 • Когато няколко 360-градусови панорами се публикуват за една зона, връзките между тях може да се генерират автоматично. Независимо дали връзките ви са създадени ръчно, или автоматично, възможно е да коригираме, премахваме или създаваме нови връзки – и да коригираме позицията и ориентацията на 360-градусовите ви панорами, за да осигурим усещане за реалистична и непрекъсната гледка.
 • Когато свързвате 360-градусови панорами, уверете се, че създаваните от вас връзки са между близки гледни точки. Не се опитвайте да създавате връзки, които ще объркат хората, изследващи свързаните ви 360-градусови панорами за първи път.
 • При публикуване на няколко 360-градусови панорами в район никога не използвайте непосредствената близост на кабърчетата/точките или произтичащата визуализация на карта със синя линия, за да пишете съобщения, да чертаете символи, картини или по друг начин да обезобразявате картата.
 • Ако прибавяте каквато и да е форма на означение за авторство (воден знак, информация за авторство и др.) към зенита или надира на 360-градусовата си панорама, моля, имайте предвид съответните изисквания в раздела „Насложен текст или графика“ по-горе.

 

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
false
false