Ochrana súkromia

Súkromie používateľov je pre Google najvyššou prioritou. Aj keď vítame, že prispievate obsahom, v ktorom nám predstavujete svoj svet, je dôležité, aby ste pri tom rešpektovali preferencie ostatných v súvislosti s ochranou ich súkromia. Vyhradzujeme si právo odstraňovať obsah, napríklad na základe nahlásení používateľov. Čítajte ďalej a dozviete sa, ako spracovávame žiadosti týkajúce sa ochrany súkromia pre obsah v Mapách a vo funkcii Street View.

Pri vytváraní obsahu funkcie Street View z videozáznamov 360, ktoré nám poslali používatelia, používame naše algoritmy na automatické rozmazanie tvárí a štátnych poznávacích značiek. Ak používatelia pošlú iný obsah ako video, technológie na rozmazanie nepoužívame automaticky. V prípade, že chcú používatelia rozmazať svoje vlastné fotografie, môžu použiť nástroj na rozmazanie priamo v aplikácii Street View. Ak svoju tvár, štátnu poznávaciu značku či svoj domov nájdete v niektorom príspevku používateľa a chcete obrázok vymazať, použite funkciu nahlásenia problému pre daný obrázok.

Za žiadnych okolností nesmiete zverejňovať fotografie ani videá z interiérov súkromných sídel, iných verejnosti neprístupných miest ani miest so zákazom fotografovania. Fotografie a videá z iných súkromných miest by sa nemali zverejňovať bez súhlasu vlastníka.

Buďte dobrým susedom a nezverejňujte fotky alebo videá, v ktorých je možné identifikovať konkrétnych ľudí, od ktorých nemáte povolenie. Toto je mimoriadne dôležité v prípade citlivých miest, keď budú mať ľudia pravdepodobne výhrady voči zverejňovaniu fotografií svojej osoby na takýchto miestach.

Nepovoľujeme obsah, ktorý zahŕňa súkromné alebo dôverné informácie, ako sú podrobnosti o kreditnej karte, zdravotné záznamy alebo identifikačné dokumenty vydané štátnymi orgánmi, či už sú vaše alebo iných osôb.

Upozorňujeme, že všetky ostatné nároky súvisiace s ochranou súkromia, ktoré nie sú uvedené v tejto sekcii, je potrebné nahlásiť pomocou karty Autorské práva alebo iné právne problémy vo funkcii nahlásenia problému.