Поверителност

Поверителността на потребителите ни е от първостепенно значение за Google. Макар че приветстваме усилията ви да допринасяте съдържание, което илюстрира заобикалящия ви свят, от огромно значение е да го правите така, че да зачитате предпочитанията за поверителност на другите хора. Запазваме си правото да премахваме съдържание, включително в отговор на сигнали от потребители. Прочетете информацията по-нататък, за да разберете как третираме изпратените заявки за поверителност за съдържание, което се показва в Карти и Street View.

Когато създаваме съдържание в Street View от 360-градусови видеозаписи, изпратени от потребители, алгоритмите ни автоматично замъгляват лицата и регистрационните номера на превозните средства. Когато потребителите изпратят съдържание, което не е видео, технологията за замъгляване не се прилага автоматично. Ако желаят сами да замъглят снимките си, потребителите могат да използват инструменти за целта на трети страни и редактори на изображения. Ако в предоставено от потребител съдържание откриете лицето си, дома си или регистрационния номер на свое превозно средство и искате изображението да бъде премахнато, използвайте функцията за подаване на сигнал за проблем в него.

При никакви обстоятелства не трябва да публикувате снимки или видеоклипове, заснети във вътрешността на частни жилища, или от други, недостъпни за обществеността местоположения или забранени за снимане зони. Снимки и видеоклипове от други частни местоположения не трябва да се публикуват без съгласието на собственика.

Бъдете добри съседи и не публикувайте снимки или видеоклипове, в които хората могат да бъдат идентифицирани без тяхно разрешение. Това е особено важно за деликатни или поверителни местоположения, в които случаи хората може да имат възражения срещу публикуването на изображенията им.

Не допускаме съдържание, в което присъства лична или поверителна информация, като данни за кредитни карти, медицински картони или официални документи за самоличност, независимо дали данните са ваши, или на друго лице.

Моля, имайте предвид, че всички искове, свързани с поверителността, с изключение на точките, посочени в тази секция, трябва да бъдат изпращани посредством раздела „Авторско право или други правни проблеми“ във функцията за изпращане на сигнал за проблем.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню