Yasaklanmış veya kısıtlanmış içerik

Aşağıdaki politikalar; yorumlar, fotoğraflar ve videolar dahil olmak üzere tüm biçimler için geçerlidir. Bu ölçütleri karşılamayan içeriklerin Google Haritalar'da yayınlanması reddedilebilir.

Google Haritalar'daki katkılar, ilgili yeri doğru bir şekilde temsil etmelidir. Katkılar gerçeği yansıtmıyorsa içerik kaldırılır. Bu kural, etiketlendikleri konum veya işletmeyle alakalı olmayan yorumları, fotoğrafları ya da videoları da kapsar. İçerik haritada yanlış yerleştirilmiş veya hatalı bir girişle ilişkilendirilmişse katkı reddedilebilir.

Yorumlar otomatik olarak işlenerek sahte yorum ve spam gibi uygunsuz içerikler tespit edilir. İşaretlenen yorumlar, Google politikaları veya yasal yükümlülüklere uymak için yayından kaldırılabilir.

Saygılı Olun

Taciz

Kullanıcıların başka kişiler veya işletmeleri taciz etme amaçlı veya başkalarını bu gibi bir tacize teşvik eden içerikler yayınlamasına izin verilmez.

Bunlardan bazıları: 

 • Bireylere veya belirli bir grup insana, zihinsel ya da fiziksel güvenlikleri veya sağlıkları açısından endişe etmelerine yol açabilecek şekilde zarar verme tehdidi barındıran içerikler.
 • Kişisel Bilgi Toplama.
 • Bir kişinin cinsel ilişkilerine, tercihlerine veya kimliğine ilişkin iddialar da dahil olmak üzere, istenmeyen şekilde cinselleştirmesi veya nesneleştirilmesine yol açan içerikler. 
Nefret Söylemi

Google Haritalar ürünleri, kullanıcıların gitmek istedikleri yere ulaşıp dünyayı keşfetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Google'da ırk, etnik köken, din, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsiyet kimliği, toplumsal sınıf veya korunan diğer tüm statülerden bağımsız olarak herkesin nefret söylemine maruz kalmadan bilgiye erişme ve bilgi alışverişinde bulunma hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz.

Herhangi bir şekilde nefret söylemi barındıran içerikler yayınlamayın veya paylaşmayın.

Bunlardan bazıları: 

 • Korunan bireylere veya gruplara karşı şiddeti teşvik etmek için doğrudan harekete geçirici mesajlar.
   
 • Korunan bir özelliğe dayanarak bireyleri veya grupları küçük düşüren, aşağılayan ya da kötüleyen içerikler. 

Korunan bir birey veya gruptan olumlu bir şekilde bahseden içeriklere izin verilir.

Rahatsız Edici İçerik

Google Haritalar'da, kullanıcılar arasında görüş ayrılıkları söz konusu olsa bile saygılı olunmalıdır. Bu nedenle, kullanıcıların rahatsız edici içerik yayınlamasına izin verilmez.

Bunlardan bazıları: 

 • Google ürünlerini diğer kullanıcılara veya gruplara saldırmak için kullanma. 
 • Açıkça ve kasıtlı olarak kışkırtıcı nitelikte içerikler. 
 • Etik dışı davranış veya suç teşkil eden bir eyleme dair kanıtlanmamış iddialar. 

Olumsuz deneyimleri saygı kuralları çerçevesinde anlatan içeriklere izin verilir.

Kişisel Bilgiler

Kredi kartı bilgileri, tıbbi kayıtlar veya size ya da başkasına ait olması fark etmeksizin devlet tarafından sağlanan kimlik belgesi gibi özel veya gizli bilgiler barındıran içeriklere izin verilmez.

Aldatıcı İçerik

Sahte Etkileşim

Google Haritalar'a yapılan katkılar, bir yer veya işletmedeki gerçek deneyimleri yansıtmalıdır. Sahte etkileşime izin verilmez ve bu tür içerikler kaldırılır. 

Bunlardan bazıları:

 • Gerçek bir deneyimi temsil etmeyen içeriklerin yayınlanması için ödeme yapma veya bunu teşvik etme.
 • Gerçek bir deneyime dayalı olmayan ve söz konusu yeri veya ürünü doğru şekilde temsil etmeyen içerikler. 
 • İndirimler, ücretsiz ürünler ve/veya hizmetler karşılığında bir işletme tarafından teşvik edilen içerikler.
  Sunulan indirimler, ücretsiz ürünler veya hizmetler ya da diğer teşvikler aracılığıyla satıcı tarafından olumsuz bir yorumun düzeltilmesi veya kaldırılması yönünde yapılan talepler de bu kapsamdadır.
 • Bir işletmenin veya ürünün itibarını sarsmak için rakiplerinden biri tarafından yayınlanan içerikler.
 • Bir yerin aldığı puanı etkilemek için birden fazla hesaptan yayınlanmış içerikler.
Kimliğe Bürünme

Google Haritalar'ın başkalarını yanıltmak amacıyla kullanılması, kullanıcılara dünyayı keşfederken yardımcı olacak yararlı bilgiler sunma anlayışımıza aykırıdır. Google Haritalar'ı herhangi bir kişi, grup veya kuruluşun kimliğine bürünmek amacıyla kullanmayın. 

Bunlardan bazıları: 

 • Herhangi bir kişi, grup veya kuruluşun kimliğine bürünmek amacıyla yayınlanan ya da paylaşılan içerikler.
 • Doğrulanmış bir yetkili kaynağın kimliğine bürünme amaçlı içerikler.

Kullanıcıları yanıltma amaçlı olmayan ve kişiler veya kuruluşlar için alternatif adların kullanıldığı içeriklere izin verilir.

Yanlış Bilgilendirme

Yanlış, hatalı veya aldatıcı bilgiler bireylere, işletmelere ve toplumlara ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle, kullanıcıların yanlış bilgiler yayınlamasına izin vermiyoruz.

Bunlardan bazıları: 

 • Aldatıcı veya insanları yanlış yönlendirebilecek tıbbi bilgiler barındıran zararlı içerikler.
 • Toplumsal eylemler hakkında aldatıcı veya insanları yanlış yönlendirebilecek bilgiler içeren zararlı içerikler.
 • Haber değeri taşıyan olayları veya saygı çerçevesinde yapılan tartışmaları çarpıtarak kullanıcıları aldatmayı veya yanıltmayı amaçlayan içerikler.

Doğrulanabilir yetkili kaynaklar tarafından sağlanan içerikler yayınlanabilir.

Yanlış Beyan

Yanıltıcı bilgiler, Google Haritalar'daki bilgilerin kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle, Google Haritalar'ın başkalarını yanlış yönlendirmek veya aldatmak ya da yanlış beyanlarda bulunmak için kullanılmasına izin verilmez.

Bunlardan bazıları:

 • Bir ürünün veya hizmetin ya da kalitesinin yanlış veya yanıltıcı şekilde anlatımı. 
 • Diğer kullanıcıları dolandırmak için gerçekleri çarpıtma veya gizleme.
 • Bilgilerin kullanıcı kararlarını etkileyebilecek şekilde çarpıtılması veya gizlenmesi.
 • Çıkar çatışmalarına dayalı içerikler.
 • Kullanıcıları kandırarak gizli bilgileri paylaşmalarını, istenmeyen veya kötü amaçlı yazılım indirmelerini amaçlayan ya da kimlik avı veya tuzaklara maruz bırakan içerikler yayınlama.

Erişkinlere Uygun İçerik

Müstehcenlik ve Küfür

Google Haritalar'da yayınlanan müstehcen ve küfürlü içerikler kaldırılır.

Bunlardan bazıları:

 • Diğer kullanıcıları rahatsız etmek veya eleştirileri vurgulamak için küfür ya da müstehcenliğin kullanıldığı içerikler.

Başka bağlamlarda küfür olarak kabul edilebilecek kelimelerin rahatsız edici olmayacak şekilde kullanımına izin verilir.

Cinsel İçerik

Google Haritalar, dünyanın güvenli bir şekilde keşfedilmesini amaçlayan bir ortamdır. Bu nedenle, cinsel içeriklere izin verilmez.

Bunlardan bazıları: 

 • Pornografi veya cinsel eylemlerin, organların ya da fetişlerin cinsel tatmin amacı güden tasvirleri.
 • Çıplak cinsel organlar barındıran içerikler.
 • Hayvanlarla cinsel ilişkiyi öven veya teşvik eden içerikler.
 • Cinsel içerik veya davranışları öven ya da tanıtan içerikler.

İçeriğin hakkında yorum yapılan yerle ilgili olduğu ve kullanıcılara bağlamı anlamaları için yeterli bilgi sağlandığı takdirde, başka bir bağlamda cinsel olarak kabul edilen içeriklerin eğitici, belgesel, bilimsel veya sanatsal amaçlı olarak kullanımına izin verilebilir.

Yetişkin Temalı İçerik

Google Haritalar, kullanıcıların yararlı ve uygun bilgiler bulabileceği bir yerdir. Bu nedenle, yetişkin temalı içeriklere izin verilmez.

Bunlardan bazıları:

 • Açık olmayan pornografi veya cinsel tatmin sağlamayı amaçlayan tüm içerikler.
 • Cansız nesneleri cinsel meta olarak gösteren içerikler.
 • Öznenin çıplak, bulanıklaştırılmış veya minimum düzeyde giyinik olduğu müstehcen cinsel pozlar.
 • Seks oyuncakları ile ilgili ticari olmayan içerikler. 

İçeriğin hakkında yorum yapılan yerle ilgili olduğu ve kullanıcıların bağlamı anlamaları için yeterli bilgi sağlandığı takdirde, başka bir bağlamda yetişkin temalı olarak kabul edilen içeriklerin eğitici, belgesel, bilimsel veya sanatsal amaçlı olarak kullanımına izin verilebilir.

Minimum düzeyde giyinik kişilerin cinsel içerikli olmamak kaydıyla kullanımına izin verilebilir.

Şiddet ve Kan

Google Haritalar'da, sunduğumuz bilgilerin ürünümüzü kullananlar için olumlu bir deneyim sağladığından emin olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle, kişilerin veya hayvanların dahil olduğu, şiddet veya kan görüntüsü barındıran içeriklere izin verilmez. 

Bunlardan bazıları:

 • Sarsıcı, sansasyonel veya yersiz olma amacı taşıyan, insanlar ya da hayvanlarla ilgili şiddet veya kan barındıran içerikler.
 • Büyük miktarda kan, ciddi yaralanma veya hayvanların ya da insanların ölümünü içeren sansürlenmemiş şiddet görüntüleri.
 • Hayvanlara eziyet barındıran içerik.

Yasal Düzenlemelere Tabi, Tehlikeli ve Yasa Dışı Faaliyetler 

Kısıtlanmış İçerik

Kontrollere ve yerel tüzüklere tabi olan bazı ürün veya hizmetler söz konusu olduğunda, içerik yayınlarken belirli kurallara uymanız gerekir. Yüklediğiniz içerik, yerel yasal düzenlemelere tabi ürün veya hizmetlerin satışı için harekete geçirici mesajlar veya teklifler içeremez. Bu zorunluluk, alkol, kumar, tütün, silah, sağlık ve tıbbi cihazlar, düzenlenmeye tabi farmasötikler, yetişkinlere özel hizmetler ve finansal hizmetleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

İçerikte aşağıdakiler bulunmamalıdır:

 • Kısıtlanmış ürün veya hizmetlerin satın alınmasına olanak tanıyan bir açılış sayfasına yönlendiren bağlantılar.
 • Kısıtlanmış ürünler satın almak için iletişim kurulacak e-posta adresleri ve/veya telefon numaraları.
 • Kısıtlanmış ürün veya hizmetlere yönelik promosyon teklifleri. Örneğin, kısıtlanmış bir ürün veya hizmete dair fırsatlar, kuponlar veya başka promosyonlar gösteren içerikler yüklememelisiniz.

Bu ürünlerin tesadüfi olarak yer aldığı içeriklerin bu politika kapsamı dışında tutulduğunu unutmayın. Örnekler:

 • Menü fotoğrafları.
 • Alkollü içeceklerin bulunduğu ancak ana odağı oluşturmadığı görüntüler.
Tehlikeli İçerik

Google Haritalar, kullanıcılar arasında güvenli iletişime yönelik bir yerdir. Bu nedenle, kullanıcıların tehlikeli içerikler yayınlamasına izin verilmez.

Bunlardan bazıları:

 • Sağlık, güvenlik, mülk, hayvanlar ve çevre açısından ciddi fiziksel hasarları kolaylaştıran veya teşvik eden içerikler.
 • Eylemi gerçekleştiren kişi, çevresindekiler veya hayvanlar için ciddi fiziksel yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli etkinlikleri teşvik eden içerikler.
 • Küçükleri tehlikeli faaliyetlerde bulunmaya veya tehlikeli nesneler kullanmaya teşvik eden içerikler.
 • Doğası gereği tehlikeli olan nesnelerin kötüye kullanımını kolaylaştıran içerikler.
 • Tehlikeli nesnelerin yapılması veya hazırlanmasına yönelik talimatlar. 

Tartışma zararlı kullanımı teşvik etmediği veya buna ilişkin talimatlar içermediği sürece zararlı ya da tehlikeli olabilecek ürünler, hizmetler veya faaliyetlerle ilgili genel tartışmalara izin verilir. 

Yasa Dışı İçerik

Yasa dışı olan veya yasa dışı faaliyeti betimleyen içerikler kabul edilmez.

Bunlardan bazıları:

 • Telif hakkı da dahil olmak üzere başkalarının yasal haklarını ihlal eden görseller ve diğer içerikler. Daha fazla bilgi edinmek veya bir DMCA talebinde bulunmak için telif hakkı prosedürlerimizi inceleyin.
 • Cinsel taciz içeren tüm görüntüler ve çocukları cinselliği çağrıştıracak şekilde gösteren tüm içerikler.
 • Tecavüz, organ satışı, insan kaçakçılığı gibi tehlikeli veya yasa dışı faaliyetlerle ilgili içerikler.
 • Yasa dışı ürün ve hizmetler: nesli tükenmekte olan hayvanlardan elde edilen ürünler, yasa dışı maddeler, yasa dışı satılan reçeteli ilaçlar.
 • Sansürlenmemiş veya nedensiz şiddet içeren veya şiddeti teşvik eden görseller.
 • Terörist gruplar tarafından veya onlar adına üretilen içerikler.

Diğer tüm yasal konular için sorun bildirme özelliğindeki "Telif hakkı veya diğer yasal konular" sekmesine göz atın.

Çocukların Güvenliği

Google Haritalar'da, çocukları riske atan içeriklere izin verilmez. Çocukları sömüren veya istismar eden içerikler oluşturmak, yayınlamak ya da dağıtmak ve Google ürün veya hizmetlerini çocukları tehlikeye atacak şekilde kullanmak yasaktır.

Bunlardan bazıları:

 • Çocukların cinsel açıdan istismar edildiği veya sergilendiği içerikler. 
 • Yıkıcı ve taciz edici davranış barındıran, bunu hoş gören, yücelten veya yıkıcı ve taciz edici davranışı olumlu bir şekilde tasvir eden içerikler. 
 • Çocuk istismarını tasvir eden veya bunun hoş görüldüğü, yüceltildiği ya da olumlu bir şekilde yorumlandığı içerikler.
 • Çocukların çıplak halde tasvir edildiği içerikler (yukarıdaki kategorilere dahil olmasa bile).

Bu gibi durumlarda ihlal konusu içeriği kaldırır ve ilgili yetkililere veya güvenlik güçlerine ihbar etmek, ürün özelliklerine erişimi sınırlamak ve hesapları devre dışı bırakmak da dahil olmak üzere gereken adımları atarız.

Kullanıcılar ihlalleri nasıl bildirebilir?

 • Google ürünlerinde, bir çocuğu istismar ediyor olabilecek içerikleri bildirmek için Kötüye kullanım bildir'i tıklayın. İnternette başka bir yerde bu tür içerikle karşılaşırsanız lütfen doğrudan ülkenizdeki ilgili kurumla iletişime geçin.
 • Bir çocuğun taciz, istismar veya insan ticareti tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ya da bunlara maruz kaldığını düşünüyorsanız derhal polise başvurun. Durumu polise bildirmenize rağmen hâlâ yardıma ihtiyaç duyuyorsanız ya da bir çocuğun ürün veya hizmetlerimiz yüzünden tehlikede olduğu ya da tehlikede kaldığı konusunda endişeleriniz varsa bu durumu Google'a bildirebilirsiniz.
Terör Amaçlı İçerik

Google Haritalar'da terör amaçlı içerik yayınlanmasına ve bu hizmetin terör örgütleri tarafından yeni üye toplamak dahil herhangi bir amaçla kullanılmasına izin verilmez.

Bunlardan bazıları:

 • Şiddeti ve terörü destekleyen veya terör saldırılarını öven içerikler.
 • Terörist gruplar tarafından veya onlar adına üretilen içerikler.

Kullanıcılara bağlamı anlamak için yeterli bilgi verildiği takdirde terörizmle ilgili içeriklerin eğitim, belgesel, bilim veya sanat amaçlı kullanımına izin verilebilir.

Bilgi Kalitesi

Konu Dışı İçerik

Yalnızca belirli bir konumdaki deneyimleriniz veya bu deneyimle ilgili sorularınızı konu alan içerikler yayınlayın.

Genel, siyasi veya toplumsal eleştiriler ya da kişisel nutuklar olarak kabul edilebilecek içeriklere izin verilmez. 

COVID-19

Konu dışı olduğunu düşündüğümüz için COVID-19 ile ilgili aşağıdaki içeriklere izin verilmemektedir:

 • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan COVID-19'un tedavisi, önlenmesi, teşhisi, bulaşması veya gerçek olmasıyla ilgili yol gösterici bilgiler gibi köklü ve istikrarlı tıbbi mutabakatlarla çelişen yanlış tıbbi bilgiler.
 • İyileştirilmiş temizlik ve hijyen uygulamaları, çalışma saatlerinde değişiklikler, sosyal mesafe kuralları, maske, negatif test ve aşı belgesi zorunluluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çalışanlarının ve müşterilerinin korunması amacıyla COVID güvenlik önlemlerini uyguladığı için bir işletmeye yöneltilen eleştiriler.
Reklam ve Tanıtım

Reklam veya tanıtım amaçlı içerikler yayınlamayın.

Bunlardan bazıları:

 • Tanıtım amaçlı veya ticari içerik.
 • Yorumlarınızda e-posta adresleri, telefon numaraları, sosyal medya bağlantıları veya diğer web sitelerine bağlantılar yayınlamak.
Anlamsız ve Yinelenen İçerik

Google Haritalar'ın kullanıcılarına sağladığı yararlı bilgileri azalttığı için Google Haritalar'da yinelenen içeriklerin veya anlamsız kelimelerin yayınlanmasına izin verilmez.

Bunlardan bazıları:

 • Aynı içeriği birden çok kez veya aynı yeri konu alan içeriği birden fazla hesaptan yayınlamak.
 • Rastgele karakterler gibi herhangi bir dilde anlam ifade etmeyen içerikler yayınlamak.
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
false
false