Yasaklı ve Kısıtlanmış İçerik

Aşağıdaki politikalar Yorumlar, Fotoğraflar ve Videolar dahil olmak üzere tüm biçimler için geçerlidir. Bu ölçütleri karşılamayan içeriklerin Google Haritalar'da yayınlanması reddedilebilir.

Google Haritalar'daki katkılar, ilgili yeri doğru bir şekilde temsil etmelidir. Katkılar gerçeği yansıtmıyorsa içerik kaldırılır. Bu kural, etiketlendikleri konum veya işletmeyle alakalı olmayan yorumları, fotoğrafları ya da videoları da kapsar. İçerik haritada yanlış yerleştirilmiş veya hatalı bir girişle ilişkilendirilmişse katkı reddedilebilir.

Yorumlar otomatik olarak işlenerek sahte yorum ve spam gibi uygunsuz içerikler tespit edilir. İşaretlenen yorumlar, Google politikaları veya yasal yükümlülüklere uymak için yayından kaldırılabilir.

Spam ve sahte içerikler

İçerikleriniz ilgili yerdeki gerçek deneyimi yansıtmalı ve bir yerin derecelendirmesini değiştirmek amacıyla yayınlanmamalıdır. Sahte içerik yayınlamayın, aynı içeriği birden çok kez yayınlamayın ve birden çok hesaptan aynı yere ait içerik yayınlamayın.

Konu dışı içerikler

Yalnızca deneyiminizle ilgili içerikler veya belirli bir konumdaki deneyimlerle ilgili sorular yayınlayın. Haritalar genel politik, sosyal eleştirilere ya da kişisel tartışmalara yönelik bir forum değildir. Bu standarda uymayan içerikler kaldırılır.

Kısıtlanmış içerik

Kontrollere ve yerel düzenlemelere tabi olan bazı ürün veya hizmetler söz konusu olduğunda, içerik yayınlarken belirli kurallara uymanız gerekir. Yüklediğiniz içerik, yerel yasal düzenlemelere tabi ürün veya hizmetlerin satışı için harekete geçirici mesajlar veya teklifler içeremez. Bu zorunluluk, alkol, kumar, tütün, silah, sağlık ve tıbbi cihazlar, düzenlenmeye tabi farmasötikler, yetişkinlere özel hizmetler ve finansal hizmetleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

İçerik aşağıdakilere yer vermemelidir:

 Kısıtlanmış ürün veya hizmetlerin satın alınmasına olanak tanıyan bir açılış sayfasına yönlendiren bağlantılar.

 Kısıtlanmış ürünler satın almak için iletişim kurulacak e-posta adresi ve/veya telefon numaraları.

Kısıtlanmış ürün veya hizmetlere yönelik promosyon teklifleri. Örneğin, kısıtlanmış bir ürün veya hizmet için fırsatları, kuponları veya diğer promosyonları gösteren içerikleri yüklememelisiniz.

Bu ürünlerin tesadüfi olarak yer aldığı içeriklerin bu politika kapsamı dışında tutulduğunu unutmayın. Örnekler:

Menülerin görüntüleri.

Alkollü içeceklerin bulunduğu ancak ana odağı oluşturmadığı görüntüler.

Yasalara aykırı içerik

Yasa dışı olan veya yasa dışı faaliyeti betimleyen içerikler kabul edilmez. Bunlardan bazıları:

 Telif hakkı da dahil olmak üzere başkalarının yasal haklarını ihlal eden görseller veya başka içerikler. Daha fazla bilgi edinmek veya bir DMCA talebinde bulunmak için telif hakkı prosedürlerimizi gözden geçirin.

 Cinsel taciz içerikli görüntülerin tamamı ve çocukları cinsellikle ilgili biçimde gösteren tüm içerikler.

 Tecavüz, organ satışı, insan kaçakçılığı gibi tehlikeli veya yasa dışı faaliyetlerle ilgili içerikler.

 Yasa dışı ürün ve hizmetler: Nesli tükenmekte olan hayvan ürünleri, yasa dışı maddeler, yasa dışı pazara gönderilen reçeteli ilaçlar.

 Sansürlenmemiş veya nedensiz şiddet içeren veya şiddeti teşvik eden görseller.

 Terörist gruplar tarafından veya onlar adına üretilen içerikler.

Diğer tüm yasal konular için, sorun bildirme özelliğindeki "Telif hakkı veya diğer yasal konular" sekmesine başvurun.

Terör amaçlı içerik

Terör örgütlerinin bu hizmeti, adam toplamak da dahil, herhangi bir amaçla kullanmasına izin verilmez. Ayrıca, terörizmle alakalı içerikler (terörist faaliyetleri destekleyen, şiddeti teşvik eden veya terör saldırılarını öven içerikler gibi) kesin bir şekilde yasaklıdır. Terörizm hakkında eğitici, belge niteliği taşıyacak, bilimsel veya sanatsal bir amaçla içerik yayınlıyorsanız, görüntüleyenlerin bağlamı doğru bir şekilde anlamaları için yeterli bilgi sağlamaya özen gösterin. 

Cinsel içerik

Müstehcen içerik barındıran içeriklere izin verilmez. Ayrıca çocukları cinsel açıdan istismar eden veya cinsel obje olarak gösteren içeriklere kesinlikle izin verilmez. Bu tür içerikler kaldırılır, hesap kapatılır ve Cinsel İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) yanı sıra kolluk kuvvetlerine rapor gönderilir.

Rahatsız edici içerik

Müstehcen, küfürlü veya rahatsız edici dile veya hareketlere sahip içerikler kaldırılır. 

Tehlikeli ve Hakaret Barındıran İçerik

Google Haritalar, kullanıcılar arasında güvenli iletişime yönelik bir yerdir. Bu nedenle, satıcıların veya tüketicilerin tehlikeli veya hakaret barındıran içerikleri yayınlamasına izin vermeyiz. Söz konusu içeriklere şunlar dahildir:

 Tehdit barındıran veya bireyin kendisine ya da başkalarına zarar vermesini savunan içerik.

 Bir birey veya gruba karşı taciz, gözdağı veya zorbalık barındıran içerik.

 Irk, etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre birey veya gruplara karşı nefreti teşvik eden, ayrımcılığı özendiren ya da birey veya grupları küçük düşürücü içerik.

Kimliğe Bürünme

Bireylerin başkalarını yanıltmak için Google Haritalar'ı kullanmalarına izin vermeyiz. Bu, yanıltıcı içeriğin yanı sıra yanlış beyan için de geçerlidir.

Kendilerini temsil etme yetkiniz yoksa, içeriğinizde başka bir birey, şirket veya kuruluşa atıfta bulunmayın.

Google, öyle olmadıkları halde Google'ı temsil ettiklerini veya Google çalışanı olduklarını iddia eden katkıda bulunan kullanıcıların içeriklerini kaldırma, hesaplarını askıya alma veya bu kullanıcılara karşı yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Çıkar çatışması

Haritalar'da kullanıcıların katkıda bulunduğu içerikler, dürüst ve tarafsız olduğunda değerlidir. İzin verilmeyen uygulamalara örnekler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Kendi işletmenize yorum yapmak.

 Mevcut veya geçmişteki iş deneyimiyle alakalı olumsuz içerik yayınlamak.

 Puanlarını etkilemek için bir rakip hakkında olumsuz içerik yayınlamak.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
false