Yasaklanmış veya kısıtlanmış içerik

Aldatıcı içerik ve davranış

Sahte etkileşim

Google Haritalar'a yapılan katkılar, bir yer veya işletmede yaşanan gerçek deneyimleri yansıtmalıdır. Sahte etkileşime izin verilmez ve bu tür içerikler kaldırılır.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Gerçek bir deneyimi temsil etmeyen içeriklerin yayınlanması için ödeme yapmak veya bunu teşvik etmek
 • Olumsuz yorumları caydırmak veya yasaklamak ya da müşterilerin olumlu yorumlarını seçip öne çıkarmak
 • Gerçek bir deneyime dayalı olmayan ve söz konusu yeri veya ürünü doğru şekilde temsil etmeyen içerikler
 • İndirimler, ücretsiz ürünler ve/veya hizmetler karşılığında bir işletme tarafından teşvik edilen içerikler
  Sunulan indirimler, ücretsiz ürünler veya hizmetler ya da diğer teşvikler aracılığıyla satıcı tarafından olumsuz bir yorumun düzeltilmesi veya kaldırılması yönünde yapılan talepler de bu kapsamdadır.
 • Bir işletmenin veya ürünün itibarını sarsmak için rakiplerinden biri tarafından yayınlanan içerikler
 • Bir yerin aldığı puanı etkilemek için birden fazla hesaptan yayınlanmış içerikler
 • Gerçek etkileşimi taklit etmek, sensör verilerini veya sonuçlarını değiştirmek ya da başka şekilde normal işlemleri engellemek veya karıştırmak için bir emülatör veya başka bir cihaz kurcalama hizmeti, değiştirilmiş işletim sistemi ya da başka bir yöntem kullanılarak yayınlanmış içerikler
Kimliğe bürünme

Google Haritalar'ın başkalarını yanıltmak amacıyla kullanılması, kullanıcılara dünyayı keşfederken yardımcı olacak yararlı bilgiler sunma anlayışımıza aykırıdır. Google Haritalar'ı herhangi bir kişi, grup veya kuruluşun kimliğine bürünmek amacıyla kullanmayın.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Herhangi bir kişi, grup veya kuruluşun kimliğine bürünmek amacıyla yayınlanan ya da paylaşılan içerikler
 • Doğrulanmış bir yetkili kaynağın kimliğine bürünme amaçlı içerikler

Kullanıcıları yanıltma amaçlı olmayan ve kişiler veya kuruluşlar için alternatif adların kullanıldığı içeriklere izin verilir.

Yanlış bilgilendirme

Yanlış, hatalı veya aldatıcı bilgiler kişilere, işletmelere ve toplumlara ciddi zararlar verebilir. Bu nedenle, kullanıcıların yanlış bilgiler yayınlamasına izin verilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Aldatıcı veya yanıltıcı tıbbi bilgiler barındıran zararlı içerikler
 • Toplumsal eylemler hakkında aldatıcı veya insanları yanlış yönlendirebilecek bilgiler içeren zararlı içerikler
 • Haber değeri taşıyan olayları veya saygı çerçevesinde yapılan tartışmaları çarpıtarak kullanıcıları aldatmayı veya yanıltmayı amaçlayan içerikler

Doğrulanabilir yetkili kaynaklar tarafından sağlanan içerikler yayınlanabilir.

Yanlış beyan

Yanıltıcı bilgiler, Google Haritalar'daki bilgilerin kalitesini etkileyebilir. Bu nedenle, Google Haritalar'ın diğer kullanıcıları yanıltmak veya aldatmak ya da yanlış beyanlarda bulunmak için kullanılmasına izin verilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Bir ürün veya hizmetin açıklamasının ya da kalitesinin yanlış veya yanıltıcı şekilde anlatımı
 • Diğer kullanıcıları dolandırmak için gerçekleri çarpıtmak veya gizlemek
 • Bilgilerin kullanıcı kararlarını etkileyebilecek şekilde çarpıtılması veya gizlenmesi
 • Çıkar çatışmalarına dayalı içerikler
 • Kullanıcıları kandırarak gizli bilgileri paylaşmalarını, istenmeyen veya kötü amaçlı yazılım indirmelerini amaçlayan ya da kimlik avı veya tuzaklara maruz bırakan içerikler yayınlamak

Uygunsuz içerik ve davranış

Taciz

Kullanıcıların başka kişileri veya işletmeleri taciz etmeyi amaçlayan ya da başkalarını taciz niteliğinde davranışlarda bulunmaya teşvik eden içerikler yayınlamasına izin verilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Kişilere veya belirli bir grup kişiye, zihinsel ya da fiziksel güvenlikleri veya sağlıkları için endişe etmelerine yol açabilecek şekilde zarar verme tehdidi barındıran içerikler
 • Kişisel bilgi toplama
 • Bir kişinin cinsel ilişkilerine, cinsel yönelimine veya cinsiyet kimliğine ilişkin iddialar da dahil olmak üzere, istenmeyen şekilde cinselleştirmesi veya nesneleştirilmesine yol açan içerikler
Nefret söylemi

Google Haritalar ürünleri, kullanıcıların gitmek istedikleri yere ulaşıp dünyayı keşfetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Google'da ırk, etnik köken, din, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsiyet kimliği, toplumsal sınıf veya koruma altındaki diğer tüm statülerden bağımsız olarak herkesin nefret söylemine maruz kalmadan bilgiye erişme ve bilgi alışverişinde bulunma hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz.

Herhangi bir şekilde nefret söylemi barındıran içerikler yayınlamayın veya paylaşmayın.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Koruma altındaki kişi veya gruplara karşı şiddeti teşvik etmeyi amaçlayan doğrudan harekete geçirici mesajlar
 • Koruma altındaki bir özelliğe dayanarak kişileri veya grupları canavarlaştıran, küçük düşüren ya da karalayan içerikler

Koruma altındaki bir kişi veya gruptan olumlu bir şekilde bahseden içeriklere izin verilir.

Rahatsız edici içerik

Google Haritalar'da, kullanıcılar arasında görüş ayrılıkları söz konusu olsa bile saygılı olunmalıdır. Bu nedenle, kullanıcıların rahatsız edici içerik yayınlamasına izin verilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Google ürünlerini diğer kişi veya gruplara saldırmak için kullanmak
 • Açıkça ve kasıtlı olarak kışkırtıcı nitelikte içerikler
 • Etik dışı davranış veya suç teşkil eden bir eyleme dair kanıtlanmamış iddialar

Olumsuz deneyimleri saygı kuralları çerçevesinde anlatan içeriklere izin verilir.

Kişisel bilgiler

Kişisel bilgileri izinsiz olarak dağıtmayın veya yayınlamayın.  Kişisel bilgiler, yaşayan bir kişi için geçerli olan ve kimliğini tanımlayabilecek bilgilerdir. Bu tür bilgiler, güvenliği ihlal edildiğinde veya kötüye kullanıldığında zarara neden olabilir. Bunlardan bazıları: 

 • Başka bir kişinin izni olmadan yayınlanan kişisel bilgileri (ör. tam/soyadı, bir fotoğraftaki veya videodaki yüzü) ya da izin alınmadan yayınlandığı bildirilen diğer bilgiler 
 • Finansal bilgiler, tıbbi bilgiler veya kişisel verileri ifşa edici bilgiler dahil olmak üzere kendiniz veya diğer kişilerle ilgili kimliği tanımlayabilecek ve diğer kişisel bilgiler 

Satıcıların telefon, e-posta veya sosyal medyadaki herkese açık kullanıcı adları dahil olmak üzere işletmeleriyle ilgili iletişim bilgilerini yayınlamasına izin verilir.

Bir kişinin tam olarak bilinen veya reklamı yapılan ticari kuruluşun parçası olması ya da adı altında herkese açık, profesyonel bir işletme olması durumunda kişinin tam adına da izin verilir

Kişisel bilgilerinizin izniniz olmadan yayınlandığını düşünüyorsanız yorumu işaretlemek için bu talimatları uygulayın.

Müstehcenlik ve küfür

Google Haritalar'da yayınlanan müstehcen ve küfürlü içerikler kaldırılır.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Diğer kullanıcıları rahatsız etmek veya eleştirileri vurgulamak için küfür ya da müstehcenliğin kullanıldığı içerikler

Başka bağlamlarda küfür olarak kabul edilebilecek kelimelerin rahatsız edici olmayacak şekilde kullanımına izin verilir.

Müstehcen içerik

Google Haritalar, dünyanın güvenli bir şekilde keşfedilmesini amaçlayan bir ortamdır. Bu nedenle, müstehcen içeriklere izin verilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Pornografi veya cinsel eylemlerin, organların ya da fetişlerin cinsel tatmin amacı güden tasvirleri
 • Çıplak cinsel organlar barındıran içerikler
 • Hayvanlarla cinsel ilişkiyi öven veya teşvik eden içerikler
 • Müstehcen içerik veya davranışları öven ya da tanıtan içerikler

İçeriğin hakkında yorum yapılan yerle ilgili olduğu ve kullanıcılara bağlamı anlamaları için yeterli bilgi sağlandığı takdirde, başka bir bağlamda müstehcen olarak kabul edilen içeriklerin eğitici, belgesel, bilimsel veya sanatsal amaçlı olarak kullanımına izin verilebilir.

Yetişkin temalı içerik

Google Haritalar, kullanıcıların yararlı ve uygun bilgiler bulabileceği bir yerdir. Bu nedenle, yetişkin temalı içeriklere izin verilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Açık olmayan pornografi veya cinsel tatmin sağlamayı amaçlayan tüm içerikler
 • Cansız nesneleri cinsel meta olarak gösteren içerikler
 • Öznenin çıplak, bulanıklaştırılmış veya minimum düzeyde giyinik olduğu cinsel içerikli pozlar
 • Seks oyuncakları ile ilgili ticari olmayan içerikler

İçeriğin hakkında yorum yapılan yerle ilgili olduğu ve kullanıcıların bağlamı anlamaları için yeterli miktarda bilgi sağlandığı takdirde, başka bir bağlamda yetişkin temalı olarak kabul edilen içeriklerin eğitsel, belgesel, bilimsel veya sanatsal amaçla kullanılmasına izin verilebilir.

Minimum düzeyde giyinik kişilerin cinsel içerikli olmamak kaydıyla gösterilmesine izin verilebilir.

Yetişkinlere uygun alakalı hizmetler sunması durumunda, yetişkinlere uygun temalı içerik barındıran yasal bir işletme web sitesine izin verebiliriz.

Şiddet ve kan

Google Haritalar'da, sunduğumuz bilgilerin ürünümüzün kullanıcılarına olumlu bir deneyim yaşatmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle, kişilerin ya da hayvanların dahil olduğu, şiddet veya kan görüntüsü barındıran içeriklere izin verilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Sarsıcı, sansasyonel veya yersiz olma amacı taşıyan, insanlar ya da hayvanlarla ilgili şiddet veya kan barındıran içerikler
 • Büyük miktarda kan, ciddi yaralanma veya hayvanların ya da insanların ölümünü içeren sansürlenmemiş şiddet görüntüleri
 • Hayvanlara eziyet barındıran içerikler
Kısıtlanmış içerik

Kontrollere ve yerel düzenlemelere tabi olan bazı ürün veya hizmetler söz konusu olduğunda, içerik yayınlarken belirli kurallara uymanız gerekir. Yüklediğiniz içerik, yerel yasal düzenlemelere tabi ürün veya hizmetlerin satışı için harekete geçirici mesajlar veya teklifler içeremez. Bu zorunluluk, alkol, kumar, tütün, silah, sağlık ve tıbbi cihazlar, düzenlenmeye tabi farmasötikler, yetişkinlere özel hizmetler ve finansal hizmetleri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

İçerikte aşağıdakiler bulunmamalıdır:

 • Kısıtlanmış ürün veya hizmetlerin satın alınmasına olanak tanıyan bir açılış sayfasına yönlendiren bağlantılar
 • Kısıtlanmış ürünler satın almak için iletişim kurulacak e-posta adresleri ve/veya telefon numaraları
 • Kısıtlanmış ürün veya hizmetlere yönelik promosyon teklifleri. Örneğin, kısıtlanmış bir ürün veya hizmete dair fırsatlar, kuponlar veya başka promosyonlar gösteren içerikler yüklememelisiniz.

Bu ürünlerin tesadüfi olarak yer aldığı içeriklerin bu politika kapsamı dışında tutulduğunu unutmayın. Örnekler:

 • Menü fotoğrafları
 • Alkollü içeceklerin bulunduğu ancak ana odağı oluşturmadığı görüntüler
Tehlikeli içerik

Google Haritalar, kullanıcılar arasında güvenli iletişime yönelik bir yerdir. Bu nedenle, kullanıcıların tehlikeli içerikler yayınlamasına izin verilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Sağlık, güvenlik, mülk, hayvanlar ve çevre açısından ciddi fiziksel hasarları kolaylaştıran veya teşvik eden içerikler
 • Eylemi gerçekleştiren kişi, çevresindekiler veya hayvanlar için ciddi fiziksel yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli etkinlikleri teşvik eden içerikler
 • Küçükleri tehlikeli faaliyetlerde bulunmaya veya tehlikeli nesneler kullanmaya teşvik eden içerikler
 • Doğası gereği tehlikeli olan nesnelerin kötüye kullanımını kolaylaştıran içerikler
 • Tehlikeli nesnelerin yapılması veya hazırlanmasına yönelik talimatlar

Tartışma zararlı kullanımı teşvik etmediği veya buna ilişkin talimatlar içermediği sürece, zararlı ya da tehlikeli olabilecek ürünler, hizmetler veya etkinliklerle ilgili genel tartışmalara izin verilir.

Yasa dışı içerik

Yasa dışı olan veya yasa dışı faaliyeti betimleyen içerikler kabul edilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Telif hakkı da dahil olmak üzere başkalarının yasal haklarını ihlal eden görseller ve diğer içerikler. Daha fazla bilgi edinmek veya bir DMCA talebinde bulunmak için telif hakkı prosedürlerimizi inceleyin.
 • Cinsel taciz içeren tüm görüntüler ve çocukları cinselliği çağrıştıracak şekilde gösteren tüm içerikler
 • Tecavüz, organ satışı, insan kaçakçılığı gibi tehlikeli veya yasa dışı faaliyetlerle ilgili içerikler
 • Yasa dışı ürün ve hizmetler: nesli tükenmekte olan hayvanlardan elde edilen ürünler, yasa dışı maddeler, yasa dışı satılan reçeteli ilaçlar
 • Sansürlenmemiş veya nedensiz şiddet içeren veya şiddeti teşvik eden görseller
 • Terörist gruplar tarafından veya onlar adına üretilen içerikler

Diğer tüm yasal konular için sorun bildir özelliğindeki "Telif hakkı veya diğer yasal konular" sekmesine göz atın.

Çocukların güvenliği

Google Haritalar'da, çocukları riske atan içeriklere izin verilmez. Çocukları sömüren veya istismar eden içerikler oluşturmak, yayınlamak ya da dağıtmak ve Google ürün veya hizmetlerini çocukları tehlikeye atacak şekilde kullanmak yasaktır.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Çocukların cinsel açıdan istismar edildiği veya sergilendiği içerikler
 • Yıkıcı ve taciz edici davranış barındıran, bu tür davranışları hoş gören, yücelten veya yıkıcı ve taciz edici davranışı olumlu bir şekilde tasvir eden içerikler
 • Çocuk istismarını tasvir eden veya çocuk istismarının hoş görüldüğü, yüceltildiği ya da olumlu bir şekilde yorumlandığı içerikler
 • Çocukların çıplak halde tasvir edildiği içerikler (yukarıdaki kategorilere dahil olmasa bile)

Bu gibi durumlarda ihlal konusu içeriği kaldırır ve ilgili yetkililere veya güvenlik güçlerine ihbar etmek, ürün özelliklerine erişimi sınırlamak ve hesapları devre dışı bırakmak da dahil olmak üzere gereken adımları atarız.

Kullanıcılar ihlalleri nasıl bildirebilir?

 • Google ürünlerinde, bir çocuğu istismar ediyor olabilecek içerikleri bildirmek için Kötüye kullanım bildir'i tıklayın. İnternette başka bir yerde bu tür içerikle karşılaşırsanız lütfen doğrudan ülkenizdeki ilgili kurumla iletişime geçin.
 • Bir çocuğun taciz, istismar veya insan ticareti tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ya da bu tür davranışlara maruz kaldığını düşünüyorsanız derhal polise başvurun. Durumu polise bildirmenize rağmen hâlâ yardıma ihtiyaç duyuyorsanız ya da bir çocuğun ürün veya hizmetlerimiz kullanılarak tehlikeye atıldığı konusunda endişeleriniz varsa bu durumu Google'a bildirebilirsiniz.
Terör amaçlı içerik

Google Haritalar'da terör amaçlı içerik yayınlanmasına ve bu hizmetin terör örgütleri tarafından yeni üye toplamak dahil herhangi bir amaçla kullanılmasına izin verilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Şiddeti ve terörü destekleyen veya terör saldırılarını öven içerikler
 • Terörist gruplar tarafından veya onlar adına üretilen içerikler

Kullanıcılara bağlamı anlamak için yeterli miktarda bilgi verildiği takdirde, terörizmle ilgili içeriklerin eğitsel, belgesel, bilimsel veya sanatsal amaçla kullanılmasına izin verilebilir.

Konu dışı içerik

Yalnızca belirli bir konumdaki deneyimlerinizi veya bu konumda yaşadığınız deneyimlerle ilgili sorularınızı konu alan içerikler yayınlayın.

Genel, siyasi veya toplumsal eleştiriler ya da kişisel nutuklar olarak kabul edilebilecek içeriklere izin verilmez.

Reklam ve tanıtım

Reklam veya tanıtım amaçlı içerikler yayınlamayın.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Tanıtım amaçlı veya ticari içerikler
 • Yorumlarınızda e-posta adresleri, telefon numaraları, sosyal medya bağlantıları veya diğer web sitelerine bağlantılar yayınlamak
Anlamsız ve yinelenen içerik

Google Haritalar'ın kullanıcılarına sağladığı yararlı bilgileri azalttığı için Google Haritalar'da yinelenen içeriklerin veya anlamsız kelimelerin yayınlanmasına izin verilmez.

Bu tür içerikler aşağıdakileri kapsar:

 • Aynı içeriği birden çok kez veya aynı yeri konu alan içeriği birden fazla hesaptan yayınlamak
 • Rastgele karakterler gibi herhangi bir dilde anlam ifade etmeyen içerikler yayınlamak
Tahrif ve zarar verme
Bir özelliğin dijital varlığını yok etmeyi veya ona zarar vermeyi amaçlayan içeriklere izin verilmez. Bir yerle ilgili bilgileri, söz konusu yeri uygunsuz veya düşük kaliteli hale getirecek şekilde, şaka yapmak için ya da toplumsal veya siyasi görüşlerinizi ifade etmek amacıyla düzenlemek de bu kapsama dahildir.
Lütfen bu kuralları ciddiye alın. Bir Google Haritalar kullanıcısının platform içindeki veya dışındaki davranışı kullanıcılarımıza, topluluğumuza, çalışanlarımıza ya da ekosistemimize zarar veriyorsa hesap ayrıcalıklarını askıya almaktan hesabın kapatılmasına kadar çeşitli işlemler gerçekleştirebiliriz. İçerikleri veya hesapları incelerken içeriğin kendisi, hesap bilgileri, kullanıcı eylemleri ve zararlı davranışların süreklilik gösterip göstermemesi gibi çeşitli bilgilerin yanı sıra bildirim mekanizmaları (uygun olduğu durumlarda) ve kendi inisiyatifimiz kapsamındaki incelemeler aracılığıyla sağlanan diğer bilgileri göz önünde bulundururuz.
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
13675744817745673444
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true