Förbjudet och begränsat innehåll

Vilseledande innehåll och beteende

Falskt engagemang

Bidrag till Google Maps ska spegla en verklig upplevelse på en plats eller ett företag. Falskt engagemang är inte tillåtet och tas bort.

Detta inbegriper följande:

 • innehåll som inte är baserat på en verklig upplevelse och som inte återger platsen eller produkten i fråga på ett korrekt sätt 
 • innehåll som läggs upp på grund av ett incitament som ett företag erbjuder, till exempel betalning, rabatter, gratis varor och/eller tjänster
  • Detta inbegriper innehåll som läggs upp efter förfrågningar om att ändra eller ta bort negativa recensioner i utbyte mot incitament.
 • innehåll som läggs upp från flera konton för att manipulera en plats betyg
 • innehåll som har publicerats med hjälp av en emulator eller annan tjänst för enhetsmanipulering, ett modifierat operativsystem eller en annan metod för att efterlikna äkta engagemang, manipulera sensordata eller sensorresultat eller på annat sätt hindra eller störa normal drift.

Vi tillåter inte säljare:

 • att efterfråga eller uppmuntra publicering av innehåll som inte representerar en verklig upplevelse
 • att erbjuda incitament – till exempel betalning, rabatter, gratis varor och/eller tjänster – i utbyte mot att lägga upp en recension eller ändring, eller borttagning av en negativ recension.
 • att hindra eller förbjuda negativa recensioner eller bara välja ut positiva recensioner från kunder
 • att lägga upp innehåll på en konkurrents plats för att underminera företagets eller produktens anseende.

Vi tillåter säljare:

 • att efterfråga eller uppmuntra till publicering av innehåll som representerar en verklig upplevelse, utan att erbjuda incitament för att göra det.
Identitetsstöld

Att använda Google Maps för att vilseleda andra strider mot syftet att erbjuda användbar information för användare som utforskar sin omgivning. Använd inte Google Maps för att utge dig för att vara en annan person, grupp eller organisation.

Detta inbegriper följande:

 • innehåll som läggs upp eller delas av någon som utger sig för att vara en annan person, grupp eller organisation
 • innehåll från någon som utger sig för att vara en verifierat tillförlitlig källa.

Vi tillåter innehåll med alternativa namn på en person eller organisation om innehållet inte försöker vilseleda andra.

Felaktig information

Falsk, felaktig eller vilseledande information kan orsaka individer, företag och samhället allvarlig skada. Därför tillåter vi inte att användare lägger upp felaktig information.

Detta inbegriper följande:

 • skadligt innehåll med falsk eller vilseledande hälsorelaterad eller medicinsk information
 • skadligt innehåll med falsk eller vilseledande information om myndighetsförfaranden
 • skadligt innehåll med nyheter eller samhällsdiskussioner som manipuleras i syfte att lura eller vilseleda användare.

Vi tillåter innehåll från verifierbart tillförlitliga källor.

Felaktig framställning

Vilseledande information kan påverka kvaliteten på informationen på Google Maps. Därför tillåter vi inte att någon använder Google Maps för att vilseleda eller lura andra eller för att göra felaktiga framställningar.

Detta inbegriper följande:

 • falska eller vilseledande beskrivningar av eller redogörelser för kvaliteten på varor eller tjänster
 • förvrängning eller utelämnande av fakta för att bedra andra användare
 • förvrängning eller utelämnande av information som kan påverka användares beslut på ett oönskat sätt
 • innehåll som grundar sig på en intressekonflikt
 • upplägg av innehåll som lurar användare att avslöja konfidentiell information, ladda ned oönskad eller skadlig mjukvara, eller som utgör nätfiske eller baiting.

Olämpligt innehåll och beteende

Trakasseri

Vi tillåter inte att användare lägger upp innehåll som trakasserar andra personer eller företag eller som uppmuntrar andra att delta i trakasserier.

Detta inbegriper följande:

 • innehåll som inbegriper ett specifikt hot om att skada enskilda personer eller definierade grupper av människor och som skulle få en förnuftig person att frukta för sin psykiska eller fysiska säkerhet eller sitt välbefinnande
 • doxing
 • innehåll som leder till oönskad sexualisering eller objektifiering av en person, till exempel påståenden om en persons sexuella aktiviteter, sexuella läggning eller könsidentitet.
Hatretorik

Google Maps-produkterna är utformade för att hjälpa användare att navigera i och utforska sin omvärld. Vi på Google anser att alla, oavsett etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, ålder, nationalitet, krigsveteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet, samhällsgrupp eller annan skyddad status ska ha rätt att få åtkomst till information och delta i utbytet utan att utsättas för hatretorik.

Lägg inte upp eller dela innehåll med någon form av hatretorik.

Detta inbegriper följande:

 • direkta uppmaningar till våldshandlingar mot skyddade individer eller grupper
 • innehåll som avhumaniserar, förnedrar eller förtalar personer eller grupper baserat på en skyddad egenskap.

Vi tillåter innehåll som refererar till en skyddad individ eller grupp på ett positivt sätt.

Stötande innehåll

Google Maps ska vara en respektfull plats – även om användarna inte är överens. Därför tillåter vi inte att användare lägger upp stötande innehåll.

Detta inbegriper följande:

 • användning av Googles produkter för att attackera andra individer eller grupper
 • innehåll som är tydligt och medvetet provocerande
 • ogrundade påståenden om oetiskt beteende eller brottsliga handlingar.

Vi tillåter innehåll som beskriver negativa upplevelser på ett respektfullt sätt.

Personliga uppgifter

Sprid eller publicera inte personliga uppgifter utan samtycke.  Personliga uppgifter definieras som information gällande en levande identifierbar person som kan utgöra risk för skada vid obehörig åtkomst eller felaktig användning. Detta innefattar: 

 • innehåll med personliga uppgifter som publiceras utan personens samtycke, till exempel fullständigt namn/efternamn, förekomst av en persons ansikte i ett foto eller en video och annan information som enligt uppgift har publicerats utan samtycke 
 • uppgifter som kan kopplas till en specifik person och andra personliga uppgifter om dig eller andra, till exempel ekonomiska, medicinska eller identifierande uppgifter. 

Vi tillåter att säljare publicerar kontaktuppgifter till sitt företag, som telefonnummer, e-postadress eller användarnamn på sociala medier.

Vi tillåter även publicering av en persons fullständiga namn om det är en del av namnet på den etablerade eller annonserade företagsenheten eller om personen bedriver företagsverksamhet gentemot allmänheten under sitt eget namn. 

Om du anser att dina personliga uppgifter har publicerats utan ditt samtycke kan du följa de här anvisningarna för att flagga recensionen.

Obsceniteter och svordomar

Vi tar bort innehåll med obsceniteter och svordomar från Google Maps.

Detta inbegriper följande:

 • innehåll med svordomar eller obsceniteter som har till syfte att kränka andra användare eller betona kritik.

Vi tillåter oförarglig användning av ord som kan betraktas som svordomar i andra sammanhang.

Sexuellt explicit innehåll

Google Maps är en plats där människor ska kunna utforska omvärlden på ett säkert sätt. Därför tillåter vi inte sexuellt explicit innehåll.

Detta inbegriper följande:

 • pornografi och skildringar av sexuella handlingar, könsorgan eller fetischer som är avsedda att vara sexuellt upphetsande
 • innehåll med nakna könsorgan
 • innehåll som förhärligar eller uppmuntrar till tidelag
 • innehåll som förhärligar eller främjar sexuellt explicit innehåll eller beteende.

Vi kan tillåta innehåll som i andra sammanhang kan betraktas som sexuellt explicit om det används i pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte, förutsatt att innehållet är relaterat till den intressanta platsen och tillräcklig information tillhandahålls för att användarna ska förstå sammanhanget.

Barnförbjudet innehåll

Google Maps är en plats där användare ska kunna hitta användbar och lämplig information. Därför tillåter vi inte barnförbjudet innehåll.

Detta inbegriper följande:

 • icke-explicit pornografi och annat innehåll som är avsett att vara sexuellt upphetsande
 • innehåll som sexualiserar livlösa föremål
 • tydligt sexuellt suggestiva poser där modellen är naken, visas med oskärpa eller är mycket lättklädd
 • icke-kommersiellt innehåll relaterat till sexleksaker.

Vi kan tillåta innehåll som i andra sammanhang kan betraktas som barnförbjudet om det används i pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte, förutsatt att innehållet är relaterat till den intressanta platsen och tillräcklig information tillhandahålls för att användarna ska förstå sammanhanget.

Vi kan även tillåta innehåll med lättklädda personer som presenteras på ett icke-sexualiserat sätt.

Vi kan tillåta en legitim företagswebbplats med barnförbjudet innehåll om företaget tillhandahåller relevanta tjänster som riktar sig mot vuxna.

Våld och blodigt innehåll

Vi strävar efter att informationen som vi tillhandahåller på Google Maps ska ge en positiv upplevelse för dem som använder vår produkt. Därför tillåter vi inte våldsamt eller blodigt innehåll med personer eller djur.

Detta inbegriper följande:

 • våldsamt eller blodigt innehåll med människor eller djur som har till syfte att vara chockerande, sensationellt eller överdrivet våldsamt
 • våldsskildringar med djur eller människor som inbegriper stora mängder blod, allvarliga skador eller dödsfall
 • innehåll med djurplågeri.
Begränsat innehåll

För vissa produkter och tjänster som omfattas av kontroller och lokala bestämmelser måste du följa särskilda riktlinjer när du publicerar innehåll. Innehållet du laddar upp får inte innehålla uppmaningar eller erbjudanden om försäljning av produkter eller tjänster som begränsas av lokal lagstiftning. Detta inbegriper men är inte begränsat till alkohol, hasardspel, tobak, vapen, hälso- och sjukvårdsutrustning, reglerade läkemedel, barnförbjudna tjänster och finansiella tjänster.

Innehållet får inte visa:

 • länkar till en målsida där det är möjligt att köpa varor eller tjänster som omfattas av begränsningar
 • e-postadresser och/eller telefonnummer till kontakter för köp av varor som omfattas av begränsningar
 • kampanjerbjudanden för varor eller tjänster som omfattas av begränsningar. Du får till exempel inte ladda upp innehåll som visar erbjudanden, kuponger, prisinformation eller annan reklam för en produkt eller tjänst som omfattas av begränsningar.

Observera att oförutsedda avbildningar av dessa produkter är uteslutna från denna policy. Några exempel:

 • bilder av menyer
 • bilder där alkoholhaltiga drycker förekommer men inte utgör bildens huvudsakliga fokus.
Farligt innehåll

Google Maps är en plats för säker kommunikation mellan användare. Därför tillåter vi inte att användare lägger upp farligt innehåll.

Detta inbegriper följande:

 • innehåll som främjar eller uppmuntrar till allvarlig fysisk skada på hälsa, säkerhet, egendom, djur eller miljö
 • innehåll som främjar farliga aktiviteter som kan leda till allvarlig fysisk skada för personen som utför handlingen, personer i närheten eller djur
 • innehåll som uppmuntrar minderåriga att delta i farliga aktiviteter eller använda farliga föremål
 • innehåll som underlättar otillåten användning av farliga föremål
 • innehåll med instruktioner för att skapa eller ställa i ordning farliga föremål.

Vi tillåter allmänna diskussioner om varor, tjänster och aktiviteter som kan vara skadliga eller farliga, förutsatt att diskussionen inte inbegriper marknadsföring av dessa eller anvisningar om hur de kan användas på ett farligt sätt.

Olagligt innehåll

Vi tillåter inte innehåll som är olagligt eller som avbildar olaglig verksamhet.

Detta inbegriper följande:

 • bilder och annat innehåll som gör intrång i andras juridiska rättigheter, inräknat upphovsrätt. Läs om våra upphovsrättsrutiner om du vill ha mer information eller vill lämna in en DMCA-begäran.
 • alla bilder av sexuella övergrepp och allt innehåll som återger barn på ett sexuellt sätt
 • innehåll som skildrar farliga eller olagliga handlingar, som våldtäkt, organförsäljning och trafficking
 • olagliga produkter och tjänster, som produkter tillverkade av utrotningshotade djur, olagliga droger och receptbelagda läkemedel som säljs på svarta marknaden
 • bilder som innehåller explicit eller meningslöst våld eller som främjar våld
 • innehåll som har framställts av eller på uppdrag av terroristgrupper.

Om du har andra juridiska frågor kan du gå till fliken Upphovsrätt eller andra juridiska problem i funktionen Rapportera ett problem.

Barnsäkerhet

Google Maps tillåter inte innehåll som utsätter barn för fara. Du får inte skapa, lägga upp eller distribuera innehåll med utnyttjande av eller övergrepp på barn. Du får inte heller använda Googles produkter eller tjänster för att utsätta barn för fara.

Detta inbegriper följande:

 • innehåll med sexuella övergrepp på barn eller som återger barn på ett sexuellt sätt
 • innehåll med skildringar av exploatering eller som förespråkar, förhärligar eller återger exploatering på ett positivt sätt
 • innehåll med avbildningar av övergrepp på minderåriga eller som förespråkar, förhärligar eller återger övergrepp på minderåriga på ett positivt sätt
 • innehåll som återger nakenhet hos uppenbart minderåriga personer, även om detta inte omfattas av de ovanstående kategorierna.

Vi tar bort innehåll som bryter mot policyn och vidtar lämpliga åtgärder, vilket kan inbegripa rapportering till relevant myndighet eller polis, begränsning av åtkomst till produktfunktioner samt inaktivering av konton.

Hur kan användare rapportera överträdelser?

 • Om du vill anmäla innehåll i en Google-produkt som kan betraktas som utnyttjande av barn kan du klicka på Anmäl otillåten användning. Om du hittar sådant innehåll på andra ställen på internet bör du kontakta lämplig myndighet i ditt land direkt.
 • Om du tror att ett barn är i fara eller har utsatts för övergrepp, exploatering eller trafficking ska du omedelbart kontakta polisen. Om du redan har gjort en polisanmälan och fortfarande behöver hjälp eller tror att ett barn kan vara utsatt för fara i en av våra produkter eller tjänster kan du rapportera beteendet till Google.
Terroristinnehåll

Google Maps tillåter inte terroristinnehåll och terroristorganisationers användning av denna tjänst i något syfte, inklusive rekrytering.

Detta inbegriper följande:

 • innehåll som uppmuntrar till våld, främjar terroristhandlingar eller hyllar terroristattacker
 • innehåll som har framställts av eller på uppdrag av terroristgrupper.

Vi kan tillåta innehåll som är relaterat till terrorism i pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte, förutsatt att tillräckligt med information tillhandahålls för att användarna ska förstå sammanhanget.

Orelaterat innehåll

Publicera endast innehåll som utgår från din egen upplevelse av – eller frågor om andras upplevelser av – en specifik plats .

Vi tillåter inte innehåll med allmänna, politiska eller sociala kommentarer eller med personliga nedsättande formuleringar.

Annonsering och värvningsförsök

Lägg inte upp innehåll i annonserings- eller värvningssyfte​.

Detta inbegriper följande:

 • marknadsföring eller kommersiellt innehåll
 • inkludering av e-postadresser, telefonnummer, länkar till sociala medier eller länkar till andra webbplatser i recensioner
Otydligt och repetitivt innehåll
Otydligt innehåll

Vi tillåter inte publicering av otydligt innehåll på Google Maps eftersom det försvagar den användbara information som Google Maps tillhandahåller användare.

Detta inbegriper följande:

 • publicering av innehåll som saknar innebörd oavsett språk, till exempel en slumpmässig serie bokstäver.
Repetitivt innehåll
Vi tillåter inte publicering av repetitivt innehåll på Google Maps eftersom det försvagar den användbara information som Google Maps tillhandahåller användare.
Detta inbegriper följande:
 • publicering av samma innehåll flera gånger, antingen från samma konto eller från flera konton.
Förnedring och spratt
Vi tillåter inte innehåll som syftar till att förstöra eller skada den digitala närvaron av ett kartelement. Detta innefattar att redigera information om en plats för att göra den olämplig eller av låg kvalitet, till exempel spratt eller uttryck för dina sociala eller politiska åsikter.
Ta dessa regler på allvar. Om en Google Maps-användares beteende på eller utanför plattformen kan skada våra användare, vår community, våra anställda eller vårt ekosystem kan vi vidta åtgärder som kan omfatta allt från avstängning av kontots behörigheter till uppsägning av kontot. När vi granskar innehåll eller konton tar vi hänsyn till olika typer av information, bland annat själva innehållet, kontouppgifter, användaråtgärder och huruvida det föreligger ett mönster av skadligt beteende samt annan information som tillhandahålls via rapporteringsmekanismer (i tillämpliga fall) och granskningar på eget initiativ.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny