Förbjudet och begränsat innehåll

Följande policyer gäller alla format, inklusive recensioner, foton och videor. Innehåll som inte uppfyller dessa kriterier kanske inte publiceras på Google Maps.

Bidrag till Google Maps ska representera den aktuella platsen på ett korrekt sätt. Om ett bidrag inte är sanningsenligt tar vi bort innehållet. Detta innefattar recensioner, bilder och videor som inte är kopplade till den plats eller det företag där de har taggats. Om innehåll placeras felaktigt på kartan eller kopplas till felaktiga företagsuppgifter kan bidraget avvisas.

Recensioner genomsöks automatiskt efter olämpligt innehåll, som falska recensioner och spam. Flaggade recensioner kan komma att tas bort för att säkerställa efterlevnad av Googles policyer och rättsliga förpliktelser.

Spam och falskt innehåll

Innehållet ska spegla din äkta upplevelse på platsen och ska inte publiceras i syfte att manipulera platsens betyg. Publicera inte falskt innehåll, publicera inte samma innehåll flera gånger och publicera inte innehåll för samma plats från flera konton.

Orelaterat innehåll

Publicera enbart innehåll som utgår från din egen upplevelse eller frågor om andras upplevelser av den specifika platsen. Maps är inte tänkt att vara ett forum för allmänna politiska och sociala åsikter eller personliga utläggningar. Innehåll som inte uppfyller detta krav tas bort.

Begränsat innehåll

För vissa produkter och tjänster som omfattas av kontroller och lokala bestämmelser måste du följa särskilda riktlinjer när du publicerar innehåll. Innehållet du laddar upp får inte innehålla uppmaningar eller erbjudanden om försäljning av produkter eller tjänster som begränsas av lokal lagstiftning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, alkohol, hasardspel, tobak, vapen, hälso- och sjukvårdsutrustning, reglerade läkemedel, barnförbjudna tjänster och finansiella tjänster.

Innehållet får inte visa

 länkar till en målsida där det är möjligt att köpa begränsade varor eller tjänster

 e-postadresser och/eller telefonnummer till kontakter för köp av begränsade varor

kampanjerbjudanden för begränsade varor eller tjänster. Du får till exempel inte ladda upp innehåll som visar erbjudanden, kuponger, prisinformation eller annan reklam för en begränsad produkt eller tjänst.

Observera att oförutsedda avbildningar av dessa produkter är uteslutna från denna policy. Några exempel:

bilder av menyer

bilder där alkoholhaltiga drycker förekommer men inte utgör bildens huvudsakliga fokus.

Olagligt innehåll

Vi tillåter inte innehåll som är olagligt eller som avbildar olaglig verksamhet. Detta innefattar

 bilder och annat innehåll som gör intrång i andras juridiska rättigheter, inräknat upphovsrätt. Om du vill ha mer information eller om du vill lämna in en DMCA-begäran kan du läsa våra upphovsrättsrutiner.

 alla bilder av sexuella övergrepp och allt innehåll som återger barn på ett sexuellt sätt

 innehåll som skildrar farliga eller olagliga handlingar, som våldtäkt, organförsäljning och trafficking

 olagliga produkter och tjänster, som produkter tillverkade av utrotningshotade djur, olagliga droger och receptbelagda läkemedel som säljs på svarta marknaden

 bilder som innehåller explicit eller meningslöst våld eller som främjar våld

 innehåll som har framställts av eller på uppdrag av terroristgrupper.

Vid andra juridiska frågor väljer du fliken Upphovsrätt eller andra juridiska problem i funktionen Rapportera ett problem.

Terroristinnehåll

Det är inte tillåtet för terroristorganisationer att använda denna tjänst i något syfte, inklusive rekrytering. Innehåll kopplat till terrorism är också strängt förbjudet, till exempel innehåll som främjar terroristhandlingar, uppmanar till våld eller hyllar terroristattacker. Om innehåll som är relaterat till terrorism läggs upp i ett pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte är det viktigt att du ger tillräckligt med information så att tittarna förstår sammanhanget. 

Sexuellt explicit innehåll

Vi tillåter inte sexuellt explicit innehåll. Vi tillåter absolut inte innehåll som framställer sexuellt utnyttjande av barn eller som återger barn på ett sexuellt sätt. Vi tar bort sådant innehåll, stänger av kontot och kontaktar National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) och brottsbekämpande myndigheter.

Stötande innehåll

Vi tar bort innehåll med obscent, grovt eller stötande språk och gester. 

Farligt och nedsättande innehåll

Google Maps är en plats för säker kommunikation mellan användare. Därför tillåter vi inte att säljare eller konsumenter lägger upp farligt eller nedsättande innehåll, inräknat innehåll som

hotar om eller förespråkar skada mot personen själv eller andra

trakasserar, skrämmer eller mobbar en person eller grupp

uppviglar till hat mot, främjar diskriminering av eller nedvärderar en individ eller grupp baserat på etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder, nationalitet, veteranstatus, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller annan egenskap som är associerad med systematisk diskriminering eller marginalisering.

Identitetsstöld

Vi tillåter inte att individer använder Google Maps för att vilseleda andra. Detta gäller både vilseledande innehåll och oriktiga framställningar.

Hävda inte att ditt innehåll kommer från en annan person, ett annat företag eller en annan organisation om du inte har tillstånd att representera dem.

Google förbehåller sig rätten att ta bort innehåll, stänga av konton och vidta andra rättsliga åtgärder mot bidragsgivare som på falska grunder utger sig för att representera eller vara anlitade av Google.

Intressekonflikt

Innehåll från Maps-användare är mest värdefullt när det är ärligt och objektivt. Exempel på otillåtna metoder inkluderar, men är inte begränsade till,

recensioner av ditt eget företag

 publicering av innehåll om din nuvarande eller tidigare anställning

 publicering av innehåll om en konkurrent i syfte att manipulera deras betyg.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false