Prepovedana in omejena vsebina

Naslednji pravilniki veljajo za vse oblike, vključno z mnenji, fotografijami in videoposnetki. Vsebine, ki ne izpolnjuje teh meril, morda ne bomo objavili v Google Zemljevidih.

Vsebina, ki jo prispevate v Google Zemljevide, mora pravilno predstavljati zadevno lokacijo. Vsebina, ki ne odraža dejanskega stanja, bo odstranjena. To velja tudi za mnenja, fotografije in videoposnetke, ki niso povezani z označeno lokacijo ali označenim podjetjem. Če je vsebina nepravilno umeščena na zemljevid ali pripisana napačnemu vnosu na seznamu, bo prispevek morda zavrnjen.

Mnenja so samodejno obdelana z namenom zaznavanja lažnih mnenj in neželene vsebine. Zaradi zagotavljanja skladnosti z Googlovimi pravilniki ali zakonskimi obveznostmi si pridržujemo pravico do odstranitve vseh označenih mnenj.

Neželena ali lažna vsebina

Vsebina mora odražati vašo pristno izkušnjo na lokaciji in ne sme biti objavljena samo z namenom manipulacije z ocenami zadevnega mesta. Ne objavljajte lažne vsebine, ne objavljajte enake vsebine večkrat in ne objavljajte vsebine za isto mesto iz več računov.

Nepovezano s temo

Objavljajte samo vsebino, ki temelji na vaših izkušnjah ali vprašanjih o izkušnjah na določeni lokaciji. Zemljevidi niso forum za izražanje splošnih političnih ali družbenih komentarjev oziroma osebnih negodovanj. Vsebino, ki ne bo v skladu s tem standardom, bomo odstranili.

Omejena vsebina

V primeru nekaterih izdelkov ali storitev, ki so regulirani in zanje veljajo lokalni predpisi, morate pri objavljanju vsebine upoštevati določene smernice. Vsebina, ki jo naložite, ne sme obsegati pozivov k dejanju ali ponudb za prodajo izdelkov ali storitev, za katere veljajo lokalni pravni predpisi. To med drugim vključuje alkohol, igre na srečo, tobačne izdelke, orožje, zdravstvene ali medicinske pripomočke, zakonsko nadzorovane farmacevtske izdelke, storitve za odrasle in finančne storitve.

Vsebina ne sme obsegati naslednjega:

 Povezav do ciljne strani, kjer je mogoče kupiti omejene izdelke ali storitve.

 E-poštnih naslovov in/ali telefonskih številk za stik za nakup omejenih izdelkov.

 Promocijskih ponudb za omejene izdelke ali storitve. Tako na primer ne smete naložiti vsebine, ki prikazuje ponudbe, kupone, cene ali druge promocije za omejeni izdelek ali storitev.

Upoštevajte, da so iz tega pravilnika izključeni slučajni prikazi teh izdelkov. Nekaj primerov:

Slike menijev.

Slike, na katerih so alkoholne pijače, ki pa niso glavni subjekt.

Nezakonita vsebina

Ne sprejemamo vsebine, ki je nezakonita ali prikazuje nezakonito dejavnost. To vključuje naslednje:

 Slike ali drugo vsebino, ki krši pravne pravice (vključno z avtorskimi pravicami) kogar koli drugega. Če želite več informacij ali želite vložiti pritožbo v skladu z zakonom DMCA, si oglejte naše postopke za zaščito avtorskih pravic.

 Vsakršne posnetke spolnih zlorab in vsakršno vsebino, v kateri so otroci predstavljeni na spolni način.

 Vsebino v zvezi z nevarnimi ali nezakonitimi dejanji, kot so posilstvo, prodaja organov, trgovina z ljudmi ipd.

 Nezakonite izdelke ali storitve: izdelke iz ogroženih živali, prepovedane droge, zdravila na recept, ki se prodajajo na nezakonitem tržišču.

 Slike, ki nazorno prikazujejo nasilje, prikazujejo neupravičeno nasilje ali spodbujajo nasilje.

 Vsebino, ki so jo ustvarile teroristične skupine ali so jo zanje ustvarili drugi.

Za druga pravna vprašanja izberite kartico »Avtorske pravice ali druga pravna vprašanja« v funkciji za prijavo težave.

Teroristična vsebina

Terorističnim organizacijam ne dovoljujemo uporabe te storitve za noben namen, vključno z novačenjem. Poleg tega strogo prepovedujemo vsebino, povezano s terorizmom, kot je vsebina, ki spodbuja teroristična dejanja ali nasilje oziroma pozdravlja teroristične napade. Če vsebino, povezano s terorizmom, objavljate v izobraževalnem, dokumentarnem, znanstvenem ali umetniškem kontekstu, poskrbite, da boste navedli dovolj informacij, da bodo gledalci razumeli, za kaj gre. 

Spolno nazorna vsebina

Vsebine, ki vsebuje spolno nazorno vsebino, ne dovolimo. Prav tako v nobenem primeru ne dovolimo vsebine, ki spolno izkorišča otroke ali v kateri so otroci predstavljeni na spolni način. Tako vsebino bomo odstranili, ukinili račun in podali prijavo na Nacionalni center za pogrešane in zlorabljene otroke (NCMEC) ter obvestili organe pregona.

Žaljiva vsebina

Odstranili bomo vsebino z nespodobnim, opolzkim ali žaljivim jezikom ali gestami. 

Nevarna in prezirljiva vsebina

Google Zemljevidi so prostor za varno komunikacijo med uporabniki. Zaradi tega ne dovoljujemo, da trgovci ali potrošniki objavljajo nevarno ali prezirljivo vsebino, vključno z vsebino, ki:

 Ogroža ali se zavzema za škodovanje sebi ali drugim.

 Nadleguje ali ustrahuje posameznika ali skupino posameznikov.

 Hujska k sovraštvu, spodbuja diskriminacijo oziroma zaničuje posameznika ali skupino na podlagi rase ali etničnega izvora, vere, invalidnosti, starosti, narodnosti, statusa veterana, spolne usmerjenosti, spola, spolne identitete ali drugih značilnosti, ki so povezane s sistemsko diskriminacijo ali izključevanjem.

Lažno predstavljanje

Ne dovolimo uporabe Google Zemljevidov za zavajanje drugih uporabnikov. To velja tako za zavajajočo vsebino kot tudi za lažne izjave.

Svoje vsebine ne smete pripisati drugemu posamezniku, podjetju ali organizaciji, če vas ta ni pooblastila za zastopanje.

Google si pridržuje pravico do odstranitve vsebine, onemogočanja računov in izvajanja drugih pravnih ukrepov proti uporabnikom, ki so objavili vsebino in lažno trdijo, da predstavljajo Google ali so zaposleni pri Googlu.

Nasprotje interesov

Vsebina, ki jo prispevajo uporabniki Zemljevidov, je najbolj koristna, če je poštena in nepristranska. Primeri prepovedanih praks med drugim vključujejo:

 Pisanje mnenj za lastno podjetje.

 Objavljanje vsebine o trenutni ali pretekli zaposlitveni izkušnji.

 Objavljanje vsebine o konkurentu z namenom manipuliranja z njegovimi ocenami.