Prepovedana in omejena vsebina

Naslednji pravilniki veljajo za vse oblike, vključno z mnenji, fotografijami in videoposnetki. Vsebine, ki ne izpolnjuje teh meril, morda ne bomo objavili v Google Zemljevidih.

Vsebina, ki jo prispevate v Google Zemljevide, mora pravilno predstavljati zadevno lokacijo. Vsebina, ki ne odraža dejanskega stanja, bo odstranjena. To velja tudi za mnenja, fotografije in videoposnetke, ki niso povezani z označeno lokacijo ali označenim podjetjem. Če je vsebina nepravilno umeščena na zemljevid ali pripisana napačnemu vnosu na seznamu, bo prispevek morda zavrnjen.

Mnenja so samodejno obdelana z namenom zaznavanja neprimerne vsebine, kot so lažna mnenja in neželena vsebina. Zaradi zagotavljanja skladnosti z Googlovimi pravilniki ali zakonskimi obveznostmi si pridržujemo pravico do odstranitve vseh prijavljenih mnenj.

Vljudna komunikacija

Nadlegovanje

Uporabnikom ne dovolimo objavljanja vsebine, ki nadleguje druge ljudi ali podjetja oziroma spodbuja druge k nadlegovanju.

To vključuje naslednje: 

 • Vsebina, ki vsebuje določeno grožnjo s povzročitvijo škode zoper posameznike ali določene skupine ljudi, zaradi katere se razumna oseba boji za svojo duševno ali telesno varnost oziroma dobro počutje.
 • Zlonamerno razkrivanje osebnih podatkov.
 • Vsebina, ki vključuje neželeno seksualizacijo ali objektivizacijo osebe, vključno s trditvami o njeni spolni dejavnosti, spolni usmerjenosti ali spolni identiteti. 
Sovražni govor

Izdelki Google Zemljevidov so zasnovani tako, da uporabnikom pomagajo pri raziskovanju sveta in premikanju naokrog. Pri Googlu verjamemo, da imajo vsi ljudje, ne glede na raso, etnično pripadnost, versko prepričanje, invalidnost, starost, narodnost, status veterana, spolno usmerjenost, spol, spolno identiteto, kasto ali kateri koli drug zaščiten status, pravico do dostopa do informacij in sodelovanja pri izmenjavi le-teh, ne da bi bili izpostavljeni sovražnemu govoru.

Ne objavljajte ali delite vsebine, ki vključuje kakršno koli obliko sovražnega govora.

To vključuje naslednje: 

 • Neposredni pozivi k izvajanju nasilja nad zaščitenimi posamezniki ali skupinami.
   
 • Vsebina, ki razčloveči, ponižuje ali obrekuje posameznike ali skupine na podlagi zaščitene lastnosti. 

Dovoljujemo vsebino, ki se na pozitiven način sklicuje na zaščitenega posameznika ali skupino.

Žaljiva vsebina

Google Zemljevidi bi morali biti kraj spoštovanja med uporabniki – tudi v primeru nestrinjanja. Zato uporabnikom ne dovolimo objavljanja žaljive vsebine.

To vključuje naslednje: 

 • Uporaba Googlovih izdelkov z namenom napadanja drugih posameznikov ali skupin. 
 • Vsebina, ki je jasno in namerno provokativna. 
 • Neutemeljene obtožbe o neetičnem vedenju ali kaznivih dejanjih. 

Dovoljujemo vsebino, ki spoštljivo opisuje negativne izkušnje.

Osebni podatki

Ne distribuirajte ali objavljajte osebnih podatkov brez privolitve.  Osebni podatki so opredeljeni kot podatki, ki veljajo za živega posameznika, ki ga je mogoče prepoznati, njihovo razkritje pa bi lahko v primeru ogrozitve ali zlorabe privedlo do povzročitve škode. To vključuje naslednje: 

 • Vsebina, ki vsebuje osebne podatke druge osebe, objavljene brez njenega soglasja, na primer: polno ime/priimek, obraz na fotografiji ali videoposnetku ali drugi podatki, prijavljeni kot objavljeni brez privolitve. 
 • Podatki, ki omogočajo osebno prepoznavo, in drugi osebni podatki o vas ali drugih, vključno s finančnimi ali zdravstvenimi podatki oziroma podatki o osebni identifikaciji. 

Trgovcem dovolimo objavo podatkov za stik, povezanih z njihovim podjetjem, vključno s telefonskimi številkami, e-poštnimi naslovi ali uporabniškimi imeni v družbenih omrežjih.

Dovolimo tudi polno ime posameznika, če je del splošno znanega ali oglaševanega poslovnega subjekta ali če gre za javnosti znanega strokovnjaka, ki opravlja dejavnost pod svojim imenom. 

Če menite, da so bili vaši osebni podatki objavljeni brez vaše privolitve, upoštevajte ta navodila za prijavo mnenja.

Zavajajoča vsebina

Lažna dejavnost

Prispevki v Google Zemljevidih morajo odražati pristno izkušnjo s kraja ali iz podjetja. Lažna dejavnost ni dovoljena in bo odstranjena. 

To vključuje naslednje:

 • Plačevanje ali spodbujanje objavljanja vsebine, ki ne predstavlja pristne izkušnje.
 • Odvračanje ali prepoved negativnih mnenj ali selektivno nagovarjanje strank k pisanju pozitivnih mnenj.
 • Vsebina, ki ne temelji na resnični izkušnji in zadevne lokacije ali izdelka ne predstavlja točno. 
 • Vsebina, katere objavo spodbudi podjetje v zameno za popuste oziroma blago in/ali storitve brez plačila.
  To vključuje zahteve trgovcev za revizijo ali odstranitev negativnega mnenja v zameno za popuste, blago ali storitve brez plačila oziroma druge spodbude.
 • Vsebina, ki jo je objavil konkurent, da bi spodkopala ugled nekega podjetja ali izdelka.
 • Vsebina, objavljena iz več računov, z namenom manipuliranja z oceno mesta.
 • Vsebina, ki je bila objavljena z emulatorjem ali drugo storitvijo za nedovoljeno poseganje v napravo, spremenjenim operacijskim sistemom ali drugim načinom, da bi posnemala pristno dejavnost, vplivala na podatke ali rezultate tipal oziroma kako drugače ovirala ali onemogočala običajno delovanje.
Lažno predstavljanje

Uporaba Google Zemljevidov za zavajanje drugih je v nasprotju z namenom zagotavljanja koristnih informacij, ki so uporabnikom v pomoč pri raziskovanju sveta okoli njih. Google Zemljevidov ne uporabljajte za lažno predstavljanje kot katera koli oseba, skupina ali organizacija. 

To vključuje naslednje: 

 • Vsebina, ki je objavljena ali se deli z namenom lažnega predstavljanja kot katera koli oseba, skupina ali organizacija.
 • Vsebina, ki je lažno predstavljena kot verodostojni vir.

Dovoljujemo vsebino, ki vsebuje nadomestna imena za osebo ali organizacijo, če vsebina ne poskuša zavajati drugih.

Napačne informacije

Lažne, netočne ali zavajajoče informacije lahko povzročijo znatno škodo posameznikom, podjetjem in družbi. Zato uporabnikom ne dovolimo objavljanja napačnih informacij.

To vključuje naslednje: 

 • Škodljiva vsebina, ki vsebuje zavajajoče zdravstvene podatke.
 • Škodljiva vsebina, ki vsebuje zavajajoče informacije o državljanskih postopkih.
 • Opis zanimivih dogodkov ali vljudni diskurz, ki je bil spremenjen z namenom zavajanja ali goljufanja uporabnikov.

Dovoljujemo vsebino iz verodostojnih virov, ki jih je mogoče preveriti.

Napačno predstavljanje

Zavajajoče informacije lahko vplivajo na kakovost informacij v Google Zemljevidih. Zato posameznikom ne dovolimo uporabe Google Zemljevidov z namenom zavajanja oziroma goljufanja drugih ali lažnega predstavljanja.

To vključuje naslednje:

 • Lažne ali zavajajoče opise ali ocene kakovosti blaga ali storitve. 
 • Popačenje ali opustitev dejstev z namenom goljufanja drugih uporabnikov.
 • Popačenje ali opustitev informacij, kar bi lahko imelo neprimeren vpliv na uporabnikovo sprejemanje odločitev.
 • Vsebina, ki temelji na navzkrižju interesov.
 • Objavljanje vsebine, ki uporabnike z zvijačo pripravi do tega, da razkrijejo zaupne podatke ali prenesejo neželeno oziroma zlonamerno programsko opremo ali jih izpostavi lažnemu predstavljanju oziroma nastavi vabo.

Vsebina, neprimerna za otroke

Opolzkost in psovke

Iz Google Zemljevidov bomo odstranili opolzko vsebino in psovke.

To vključuje naslednje:

 • Vsebina, ki uporablja psovke ali opolzke izraze za žaljenje drugih uporabnikov ali poudarjanje kritike.

Dovoljena je nežaljiva uporaba besed, ki se morda v drugih kontekstih smatrajo za psovke.

Spolno eksplicitna vsebina

Google Zemljevidi so mesto za varno raziskovanje sveta okoli nas. Zato ne dovolimo spolno eksplicitne vsebine.

To vključuje naslednje: 

 • Pornografija ali ponazoritev spolnih dejanj, genitalij ali fetišev, namenjenih spolni zadovoljitvi.
 • Vsebina, ki vključuje gole intimne dele telesa.
 • Vsebina, ki poveličuje ali promovira spolne aktivnosti z živalmi.
 • Vsebina, ki poveličuje ali promovira spolno eksplicitno vsebino ali vedenje.

Vsebino, ki se sicer obravnava kot spolno eksplicitna, lahko dovolimo za izobraževalne, dokumentarne, znanstvene ali umetniške namene, če je povezana z interesno točko in je uporabnikom na voljo dovolj informacij, da razumejo kontekst.

Vsebina za odrasle

Google Zemljevidi so mesto, kjer lahko uporabniki najdejo koristne in ustrezne informacije. Iz tega razloga ne dovoljujemo vsebine, povezane s temami za odrasle.

To vključuje naslednje:

 • Neeksplicitna pornografija ali kakršna koli vsebina, namenjena spolni zadovoljitvi.
 • Kakršna koli vsebina, ki seksualizira nežive predmete.
 • Očitno spolno sugestivne poze, ki predstavljajo golo, zamegljeno ali minimalno oblečeno osebo.
 • Nekomercialna vsebina, povezana s spolnimi igračkami. 

Vsebino, ki se sicer obravnava kot tema za odrasle, lahko dovolimo v izobraževalne, dokumentarne, znanstvene ali umetniške namene, če je povezana z interesno točko in je uporabnikom na voljo dovolj informacij, da razumejo kontekst.

Dovolimo lahko tudi minimalno oblečene osebe, če niso predstavljene na spolni način.

Nasilje in nazorni krvavi prizori

V Google Zemljevidih si prizadevamo zagotoviti, da informacije, ki jih posredujemo, prinašajo pozitivno izkušnjo za uporabnike našega izdelka. Zato ne dovolimo nasilne ali krvave vsebine, ki vključuje ljudi ali živali. 

To vključuje naslednje:

 • Nasilna ali krvava vsebina, ki vključuje ljudi ali živali, katere namen je, da je pretresljiva, senzacionalna ali sama sebi namen.
 • Nazorni prizori nasilja, ki vključujejo znatno količino krvi, hude poškodbe ali smrt živali oziroma ljudi.
 • Vsebina, ki vsebuje mučenje živali.

Zakonsko nadzorovano, nevarno in nezakonito 

Omejena vsebina

V primeru nekaterih izdelkov ali storitev, ki so regulirani in zanje veljajo lokalni predpisi, morate pri objavljanju vsebine upoštevati določene smernice. Vsebina, ki jo naložite, ne sme obsegati pozivov k dejanju ali ponudb za prodajo izdelkov ali storitev, za katere veljajo lokalni pravni predpisi. To med drugim vključuje alkohol, igre na srečo, tobačne izdelke, orožje, zdravstvene ali medicinske pripomočke, zakonsko nadzorovane farmacevtske izdelke, storitve za odrasle in finančne storitve.

Vsebina ne sme prikazovati naslednjega:

 • Povezav do ciljne strani, kjer je mogoče kupiti omejene izdelke ali storitve.
 • E-poštnih naslovov in/ali telefonskih številk za stik za nakup omejenih izdelkov.
 • Promocijskih ponudb za omejene izdelke ali storitve. Tako na primer ne smete naložiti vsebine, ki prikazuje ponudbe, kupone, cene ali druge promocije za omejeni izdelek ali storitev.

Upoštevajte, da so iz tega pravilnika izključeni slučajni prikazi teh izdelkov. Nekaj primerov:

 • Slike menijev.
 • Slike, na katerih so alkoholne pijače, ki pa niso glavni motiv.
Nevarna vsebina

Google Zemljevidi so prostor za varno komunikacijo med uporabniki. Zato uporabnikom ne dovolimo objavljanja nevarne vsebine.

To vključuje naslednje:

 • Vsebina, ki omogoča ali spodbuja resno fizično škodo za zdravje, varnost, lastnino, živali ali okolje.
 • Vsebina, ki spodbuja nevarne dejavnosti, pri katerih lahko pride do hudih telesnih poškodb pri osebi, ki izvede dejanje, osebah v bližini ali živalih.
 • Vsebina, ki mladoletnike spodbuja k sodelovanju pri nevarnih dejanjih ali uporabi nevarnih izdelkov.
 • Vsebina, ki omogoča zlorabo že samih po sebi nevarnih predmetov.
 • Vsebina z navodili za izdelavo ali pripravo nevarnih predmetov. 

Dovolimo splošno razpravo o blagu, storitvah ali dejavnostih, ki bi lahko bile škodljive ali nevarne, če razprava ne vključuje promoviranja ali navodil za njihovo škodljivo uporabo. 

Nezakonita vsebina

Ne sprejemamo vsebine, ki je nezakonita ali prikazuje nezakonito dejavnost.

To vključuje naslednje:

 • Slike ali drugo vsebino, ki krši zakonske pravice (vključno z avtorskimi pravicami) kogar koli drugega. Če želite več informacij ali želite vložiti pritožbo v skladu z zakonom DMCA, si oglejte naše postopke za zaščito avtorskih pravic.
 • Vsakršne posnetke spolnih zlorab in vsakršno vsebino, v kateri so otroci predstavljeni na spolni način.
 • Vsebino v zvezi z nevarnimi ali nezakonitimi dejanji, kot so posilstvo, prodaja organov, trgovina z ljudmi ipd.
 • Nezakonite izdelke ali storitve: izdelke iz ogroženih živali, prepovedane droge, zdravila na recept, ki se prodajajo na nezakonitem tržišču.
 • Slike, ki nazorno prikazujejo nasilje, prikazujejo neupravičeno nasilje ali spodbujajo nasilje.
 • Vsebino, ki so jo ustvarile teroristične skupine ali so jo zanje ustvarili drugi.

Za druga pravna vprašanja izberite kartico »Avtorske pravice ali druga pravna vprašanja« v funkciji za prijavo težave.

Varnost otrok

V Google Zemljevidih ne dovolimo vsebine, ki ogroža otroke. Ne ustvarjajte, objavljajte ali distribuirajte vsebine, ki izkorišča ali zlorablja otroke, in ne uporabljajte Googlovih izdelkov ali storitev za ogrožanje otrok.

To vključuje naslednje:

 • Vsebina, ki spolno izkorišča ali predstavlja otroke na spolni način. 
 • Vsebina, ki vsebuje plenilsko vedenje oziroma odobrava, poveličuje ali predstavlja plenilsko vedenje v pozitivni luči. 
 • Vsebina, ki prikazuje zlorabo mladoletnikov oziroma odobrava, poveličuje ali prikazuje zlorabo mladoletnikov v pozitivni luči.
 • Vsebina, ki prikazuje goloto očitnih mladoletnikov, tudi če ne spada v zgoraj navedene kategorije.

Vsebino, ki krši pravilnike, bomo odstranili in ustrezno ukrepali, kar lahko vključuje prijavo pristojnim organom ali organom pregona, omejitev dostopa do funkcij izdelka in onemogočenje računov.

Kako lahko uporabniki prijavijo kršitve?

 • Če želite prijaviti vsebino v Googlovem izdelku, ki morda vsebuje izkoriščanje otrok, kliknite povezavo Prijavite zlorabo. Če tako vsebino najdete drugje v spletu, se obrnite neposredno na ustrezni organ v vaši državi.
 • Če menite, da otroku grozi zloraba, izkoriščanje ali trgovina z ljudmi oziroma je žrtev teh dejanj, se takoj obrnite na policijo. Če ste dejanje že prijavili policiji in še vedno potrebujete pomoč ali če ste zaskrbljeni, da je otrok morda ogrožen oziroma je bil ogrožen v okviru naših izdelkov ali storitev, lahko prijavite to vedenje Googlu.
Teroristična vsebina

Google Zemljevidi prepovedujejo teroristično vsebino in uporabo te storitve terorističnim organizacijam za kakršen koli namen, vključno z novačenjem.

To vključuje naslednje:

 • Vsebino, ki spodbuja nasilje, promovira teroristična dejanja oziroma pozdravlja teroristične napade.
 • Vsebino, ki so jo ustvarile teroristične skupine ali so jo zanje ustvarili drugi.

Vsebino, povezano s terorizmom, lahko dovolimo v izobraževalne, dokumentarne, znanstvene ali umetniške namene, če je uporabnikom na voljo dovolj informacij, da razumejo kontekst.

Kakovost podatkov

Nepovezano s temo

Objavite samo vsebino, ki temelji na vaših izkušnjah ali vprašanjih o izkušnjah za določeno lokacijo.

Ne dovolimo vsebine, ki vsebuje splošne, politične ali družbene komentarje ali osebna negodovanja. 

COVID-19

Ne dovolimo naslednje vsebine, povezane z boleznijo COVID-19, ker jo obravnavamo kot nepovezano s temo:

 • Napačne zdravstvene informacije, ki so v nasprotju z uveljavljenim, stabilnim zdravstvenim konsenzom, kot so smernice Svetovne zdravstvene organizacije glede zdravljenja, preprečevanja, diagnoze, prenašanja ali obstoja bolezni COVID-19.
 • Kritiziranje podjetja zaradi uveljavljanja varnostnih ukrepov v zvezi z boleznijo COVID z namenom zaščite zaposlenih in strank, med drugim vključno s strožjimi praksami v zvezi s čistočo ter higieno, spremembami delovnega časa, protokoli za ohranjanje medosebne razdalje, zahtevami glede nošenja mask, zahtevami glede negativnega testa in zahtevami glede dokazila o cepljenju.
Oglaševanje in novačenje

Ne objavljajte vsebine za namene oglaševanja ali novačenja.

To vključuje naslednje:

 • Promocijska ali komercialna vsebina.
 • Objavljanje e-poštnih naslovov, telefonskih številk, povezav do družbenih omrežij ali povezav do drugih spletnih mest v mnenjih.
Blebetanje in ponavljajoča se vsebina

V Google Zemljevidih ne dovolimo objavljanja ponavljajoče se vsebine ali blebetanja, ker to negativno vpliva na koristne informacije, ki jih Google Zemljevidi zagotavljajo svojim uporabnikom.

To vključuje naslednje:

 • Večkratno objavljanje iste vsebine ali objavljanje vsebine za isto mesto iz več računov.
 • Objavljanje vsebine, ki nima pomena v nobenem jeziku, na primer skupine znakov.
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
true
false
false
false