Treści zabronione i podlegające ograniczeniom

Poniższe zasady dotyczą wszystkich formatów treści, w tym opinii, zdjęć i filmów. Treści, które nie spełniają tych kryteriów, mogą nie zostać dopuszczone do publikacji w Mapach Google.

Zdjęcia i filmy przesyłane do publikacji w Mapach Google muszą dokładnie odzwierciedlać miejsca, w których zostały wykonane. Jeśli nie będą wiernie oddawać rzeczywistości, zostaną usunięte. Dotyczy to także zdjęć i filmów niezwiązanych z lokalizacją lub firmą, w której zostały oznaczone tagiem. Jeśli treści zostaną umieszczone na mapie w nieprawidłowym miejscu lub przypisane do nieprawidłowej wizytówki, mogą zostać odrzucone.

Opinie są automatycznie przetwarzane w celu wykrycia nieodpowiednich treści i spamu. Możemy usunąć zgłoszone opinie, by zachować zgodność z zasadami Google i przepisami prawa.

Spam i fałszywe treści

Treści powinny odzwierciedlać rzeczywiste wrażenia z danej lokalizacji i nie powinny być publikowane tylko po to, by manipulować ocenami miejsca. Nie zamieszczaj fałszywych treści, nie publikuj wielokrotnie tych samych informacji ani treści dotyczących tego samego miejsca z różnych kont.

Treści nie na temat

Publikuj jedynie pytania o wrażenia innych osób w określonej lokalizacji lub treści oparte na własnych doświadczeniach. Mapy Google nie są przeznaczone do publikowania ogólnych komentarzy na tematy społeczne, polityczne ani osobiste. Treści, które nie spełniają tych kryteriów, zostaną usunięte.

Treści podlegające ograniczeniom

W przypadku niektórych produktów lub usług podlegających kontroli i przepisom lokalnym podczas publikowania treści musisz przestrzegać określonych wytycznych. Przesyłane treści nie mogą zawierać wezwań do działania ani ofert sprzedaży produktów lub usług podlegających lokalnym przepisom prawnym. Dotyczy to między innymi alkoholu, hazardu, tytoniu, broni palnej, sprzętu medycznego i leków na receptę, usług dla dorosłych oraz usług finansowych.

Treści nie powinny zawierać:

 Linków do strony docelowej, na której można kupić produkty lub usługi podlegające ograniczeniom.

 Adresów e-mail lub numerów telefonów, które umożliwiają zakup produktów podlegających ograniczeniom.

 Ofert promocyjnych dotyczących produktów lub usług podlegających ograniczeniom. Na przykład nie należy przesyłać treści zawierających oferty, kupony, informacje o cenach ani inne promocje dotyczące produktów lub usług podlegających ograniczeniom.

Przypadkowe obrazy tych produktów są wyłączone z tych zasad. Przykłady:

 Zdjęcia menu.

 Zdjęcia, na których napoje alkoholowe są widoczne, ale nie stanowią głównej treści zdjęcia.

Treści niezgodne z prawem

Nie akceptujemy treści, które są nielegalne lub przedstawiają nielegalną działalność. Obejmuje to m.in.:

 Zdjęcia lub inne treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie. Aby uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek na podstawie ustawy DMCA, zapoznaj się z naszymi procedurami dotyczącymi praw autorskich.

 Wszystkie zdjęcia związane z seksualnym wykorzystywaniem dzieci oraz wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym.

 Treści przedstawiające działania niebezpieczne lub niezgodne z prawem, takie jak gwałt, sprzedaż organów lub handel ludźmi.

 Nielegalne produkty i usługi: wyroby wykonane z zagrożonych gatunków zwierząt, narkotyki, leki na receptę pochodzące z nielegalnego obrotu.

 Zdjęcia przedstawiające drastyczne lub nieuzasadnione sceny przemocy albo promujące przemoc.

 Treści tworzone przez grupy terrorystyczne lub w ich imieniu.

Aby zgłosić wszelkie inne kwestie prawne, kliknij „Zgłoś problem” i wybierz „Naruszenie praw autorskich lub inne kwestie prawne”.

Treści związane z terroryzmem

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z tej usługi w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Surowo zabraniamy także publikowania treści związanych z terroryzmem, na przykład materiałów promujących akty terroru, podżegających do przemocy lub pochwalających ataki terrorystyczne. Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst. 

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie zezwalamy na publikację treści zawierających materiały erotyczne. Kategorycznie zabraniamy publikacji treści związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci oraz przedstawiających dzieci w kontekście seksualnym. Usuniemy takie treści, wyłączymy konto i prześlemy zawiadomienie do organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), a także zastosujemy środki prawne.

Obraźliwe treści

Usuniemy treści zawierające obsceniczny, wulgarny lub obraźliwy język lub takie gesty. 

Treści niebezpieczne i dyskryminujące

Mapy Google umożliwiają bezpieczną komunikację między użytkownikami. Z tego powodu nie zezwalamy sprzedawcom ani konsumentom na publikowanie treści niebezpiecznych lub dyskryminujących, w tym treści, które:

 Zawierają groźby lub nawołują do krzywdzenia siebie lub innych osób.

 Mają na celu nękanie lub zastraszanie konkretnej osoby lub grupy osób albo dręczenie ich.

 Nawołują do nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promują ich dyskryminację lub ubliżają im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inny aspekt wiążący się z systematyczną dyskryminacją lub marginalizacją.

Podszywanie się pod inne osoby

Nie zezwalamy na wykorzystywanie Map Google do wprowadzania w błąd innych osób. Dotyczy to zarówno wykorzystywania nieprawdziwych treści, jak i podawania fałszywych informacji.

Przypisywanie swoich treści innym osobom, firmom lub organizacjom bez odpowiedniego upoważnienia do ich reprezentowania jest niedozwolone.

Google zastrzega sobie prawo do usuwania treści, zawieszania kont lub podejmowania innych czynności prawnych przeciwko użytkownikom, którzy niezgodnie z prawdą utrzymują, że reprezentują firmę Google lub są jej pracownikami.

Konflikt interesów

Największą wartość mają treści uczciwe i obiektywne. Przykłady niedozwolonych praktyk obejmują między innymi:

 Zamieszczanie opinii na temat własnej firmy.

 Publikowanie treści o obecnym lub byłym pracodawcy.

 Publikowanie treści o konkurentach, by wpływać na ich oceny.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false