Forbudt og begrenset innhold

Villedende innhold og atferd

Falske engasjementsberegninger

Bidrag som publiseres på Google Maps, skal gjenspeile den reelle opplevelsen av et sted eller en bedrift. Falske engasjementsberegninger er ikke tillatt og blir fjernet.

Dette inkluderer

 • betaling, motivasjon eller oppfordring til å legge ut innhold som ikke representerer en reell opplevelse
 • fraråding av eller forbud mot negative anmeldelser, eller selektiv oppfordring av kunder til å skrive positive anmeldelser
 • innhold som ikke er basert på en reell opplevelse, og som ikke nøyaktig representerer det aktuelle stedet eller produktet
 • innhold som er drevet av belønninger fra en bedrift i bytte mot rabatter, kostnadsfrie varer og/eller tjenester
  Dette inkluderer forespørsler fra selgere om å få revidert eller fjernet en negativ anmeldelse ved å tilby rabatter, gratisvarer eller tjenester, eller andre insentiver.
 • innhold som er lagt ut av en konkurrent for å undergrave omdømmet til en bedrift eller et produkt
 • innhold som er lagt ut fra flere kontoer for å manipulere vurderingen av et sted
 • innhold som er lagt ut via en emulator eller andre tjenester som kan manipulere enheter, et modifisert operativsystem eller andre metoder som etterligner genuint engasjement, manipulerer sensordata eller resultater, eller som på annen måte motarbeider eller forvirrer den ordinære driften
Falsk identitet

Bruk av Google Maps til å villede andre er i strid med grunnprinsippet om å levere nyttig informasjon for å hjelpe brukere mens de utforsker verden rundt seg. Ikke bruk Google Maps til å utgi deg for å være andre personer, grupper eller organisasjoner.

Dette inkluderer

 • innhold som legges ut eller deles med det formål å utgi seg for å være en person, gruppe eller organisasjon
 • innhold som gir seg ut for å være en bekreftet, pålitelig kilde

Vi tillater innhold med alternative navn på personer eller organisasjoner når innholdet ikke er ment å virke villedende på andre.

Feilinformasjon

Falsk, unøyaktig eller villedende informasjon kan forårsake betydelig skade på enkeltpersoner, bedrifter og samfunn. Derfor tillater vi ikke at brukerne legger ut feilinformasjon.

Dette inkluderer

 • skadelig innhold som omfatter villedende helseinformasjon eller medisinsk informasjon
 • skadelig innhold som omfatter villedende informasjon om viktige prosesser i samfunnet
 • skadelig innhold relatert til nyhetsverdige hendelser eller sivile diskurser som er manipulert med det formål å virke villedende på brukerne

Vi tillater innhold fra verifiserbare, pålitelige kilder.

Feilaktig fremstilling

Villedende informasjon kan påvirke informasjonskvaliteten på Google Maps. Derfor tillater vi ikke at enkeltpersoner bruker Google Maps til å villede andre eller komme med feilaktige fremstillinger.

Dette inkluderer

 • falske eller villedende beskrivelser av egenskapene eller kvaliteten på en vare eller tjeneste
 • forvrengning eller utelatelse av fakta for å svindle andre brukere
 • forvrengning eller utelatelse av informasjon som kan ha en urettmessig innvirkning på beslutninger brukerne tar
 • innhold som er basert på en interessekonflikt
 • publisering av innhold som lurer brukerne til å avsløre konfidensiell informasjon, laste ned uønsket eller skadelig programvare, eller som utsetter dem for nettfisking

Upassende innhold og atferd

Trakassering

Vi tillater ikke at brukere legger ut innhold for å trakassere andre personer eller bedrifter, eller at de oppfordrer andre til å delta i trakassering.

Dette inkluderer

 • innhold som omfatter en spesifikk trussel om skade mot enkeltpersoner eller definerte grupper av personer, som kan føre til at en rimelig person bekymrer seg for sin egen fysiske eller psykiske sikkerhet eller velvære
 • doxxing
 • innhold som resulterer i uønsket seksualisering eller objektivisering av en person, inkludert påstander om en persons seksuelle aktiviteter, seksuelle legning eller kjønnsidentitet
Hatsk innhold

Google Maps-produktene er utviklet for å hjelpe brukere med å navigere i og utforske verden rundt dem. Hos Google mener vi at alle personer, uavhengig av rase, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne, alder, nasjonalitet, veteranstatus, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet, samfunnsklasse eller andre beskyttede statuser, har rett til å få tilgang til informasjon og delta i utveksling av informasjon uten å bli utsatt for hatsk innhold.

Ikke legg ut eller del innhold som inkluderer noen form for hatsk innhold.

Dette inkluderer

 • direkte handlingsfremmende oppfordringer om å begå voldshandlinger mot beskyttede enkeltpersoner eller grupper
 • innhold som umenneskeliggjør, fornedrer eller nedverdiger enkeltpersoner eller grupper basert på beskyttede egenskaper

Vi tillater imidlertid innhold som refererer til beskyttede enkeltpersoner eller grupper på en positiv måte.

Støtende innhold

Google Maps skal være et sted som er preget av respekt, selv om brukerne ikke alltid er enige med hverandre. Derfor tillater vi ikke at brukerne legger ut støtende innhold.

Dette inkluderer

 • bruk av Google-produkter for å angripe andre enkeltpersoner eller grupper
 • innhold som er tydelig og bevisst provoserende
 • udokumenterte påstander om uetisk atferd eller kriminelle forseelser

Vi tillater innhold som beskriver negative opplevelser på en respektfull måte.

Personopplysninger

Ikke distribuer eller legg ut personopplysninger uten samtykke. Personopplysninger defineres som informasjon om en levende, identifiserbar person, som kan resultere i skade eller være kompromitterende for den aktuelle personen ved videreformidling. Dette inkluderer: 

 • innhold med personopplysninger om andre som er lagt ut uten samtykke fra den berørte parten, for eksempel fullstendig navn eller etternavn, ansikt i et bilde eller en video eller annen informasjon som er innrapportert for å være lagt ut uten samtykke 
 • personlig identifiserende informasjon og andre personopplysninger om deg selv eller andre, herunder økonomisk informasjon, medisinsk informasjon eller personlig identifiserende informasjon 

Vi tillater at selgere legger ut kontaktinformasjon til bedriftene sine, deriblant telefonnummer, e-postadresse eller brukernavn i sosiale medier.

Vi tillater også fullt navn på enkeltpersoner hvis de jobber i den offentlig kjente eller markedsførte bedriftsenheten, eller hvis de er profesjonelle yrkesutøvere som utfører virksomhet i sitt eget navn. 

Hvis du mener at personopplysningene dine er lagt ut uten ditt samtykke, kan du følge denne veiledningen for å rapportere anmeldelsen.

Usømmelig og stygt språk

Vi fjerner innhold med usømmelig og stygt språk fra Google Maps.

Dette inkluderer

 • innhold der det benyttes usømmelig eller stygt språk for å støte andre brukere eller fremheve kritikk

Vi tillater harmløs bruk av ord som kan anses som stygt språk i andre sammenhenger.

Seksuelt eksplisitt innhold

Google Maps er et sted for trygg utforskning av verden rundt oss. Derfor tillater vi ikke seksuelt eksplisitt innhold.

Dette inkluderer

 • pornografi eller visuelle fremstillinger av seksuelle handlinger, kjønnsorganer eller fetisjer som er ment å være seksuelt tilfredsstillende
 • innhold som inkluderer nakne kjønnsorganer
 • innhold som forherliger eller fremmer bestialisme
 • innhold som forherliger eller fremmer seksuelt eksplisitt innhold eller atferd

Vi kan tillate innhold som på andre måter anses som seksuelt eksplisitt, for utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål, hvis innholdet er relatert til interessepunktet og det er gitt tilstrekkelig informasjon til at brukerne forstår sammenhengen.

Innhold som er uegnet for mindreårige

Google Maps er et sted der brukere kan finne nyttig og passende informasjon. Derfor tillater vi ikke innhold som er uegnet for mindreårige.

Dette inkluderer

 • ikke-eksplisitt pornografi eller innhold som er ment å være seksuelt tilfredsstillende
 • innhold som seksualiserer gjenstander
 • åpenlyst seksuelt betonte stillinger der personen er naken, er gjort uskarp eller har minimalt med påkledning
 • ikke-kommersielt innhold relatert til sexleketøy

Vi kan tillate innhold som på andre måter anses som uegnet for mindreårige, for utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål, hvis innholdet er relatert til interessepunktet og det er gitt tilstrekkelig informasjon til at brukerne forstår sammenhengen.

Vi kan også tillate personer med minimal påkledning som presenteres på en ikke-seksualisert måte.

Vi kan tillate legitime bedriftsnettsteder med innhold som er uegnet for mindreårige, hvis bedriften tilbyr relevante tjenester for voksne.

Vold og blod

I Google Maps gjør vi vårt ytterste for å sikre at informasjonen vi formidler, skaper en positiv opplevelse for alle som bruker produktet vårt. Derfor tillater vi ikke voldelig eller blodig innhold som involverer personer eller dyr.

Dette inkluderer

 • voldelig eller blodig innhold som involverer mennesker eller dyr, der hensikten er å sjokkere eller vekke oppsikt
 • grafisk vold som inkluderer betydelige mengder blod, alvorlige skader eller dyrs eller menneskers død
 • innhold som omfatter dyremishandling
Begrenset innhold

For enkelte produkter eller tjenester som er underlagt kontroll og lokale reguleringer, må du følge bestemte retningslinjer ved publisering av innhold. Innholdet du laster opp, kan ikke inneholde handlingsfremmende oppfordringer eller tilbud om salg av produkter eller tjenester som er underlagt lokale lovbestemmelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, alkohol, gambling, tobakk, våpen, helseutstyr, medisinsk utstyr, regulerte legemidler, voksentjenester og finansielle tjenester.

I innholdet skal du ikke ha med

 • linker til landingssider der folk kan kjøpe varer eller tjenester som er underlagt begrensninger
 • e-postadresser eller telefonnumre folk kan kontakte for å kjøpe varer som er underlagt begrensninger
 • promoteringstilbud for varer eller tjenester underlagt begrensninger (du bør f.eks. ikke laste opp innhold som viser tilbud, kuponger, prisinformasjon eller andre kampanjer for et begrenset produkt eller en begrenset tjeneste)

Vær oppmerksom på at tilfeldige avbildninger av disse produktene er utelukket fra disse retningslinjene. Noen eksempler:

 • bilder av menyer
 • bilder der alkoholholdige drikkevarer er til stede, men ikke hovedfokus
Farlig innhold

Google Maps er et sted for sikker kommunikasjon mellom brukere. Derfor tillater vi ikke at brukerne legger ut farlig innhold.

Dette inkluderer

 • innhold som legger til rette for eller oppfordrer til alvorlig fysisk skade på helse, sikkerhet, eiendom, dyr eller miljøet
 • innhold som fremmer farlige aktiviteter som kan føre til alvorlig fysisk skade på personen som utfører handlingen, folk rundt dem eller dyr
 • innhold der mindreårige oppfordres til å delta i farlige aktiviteter eller bruke farlige gjenstander
 • innhold som legger til rette for misbruk av farlige gjenstander
 • innhold med instruksjoner om hvordan man lager eller klargjør farlige gjenstander

Vi tillater generelle diskusjoner om varer, tjenester eller aktiviteter som kan være skadelige eller farlige, så lenge diskusjonene ikke omfatter markedsføring av eller veiledning for skadelig bruk.

Ulovlig innhold

Vi godtar ikke ulovlig innhold eller innhold der ulovlig aktivitet vises.

Dette inkluderer

 • bilder og annet innhold som krenker andres juridiske rettigheter, deriblant opphavsrett (hvis du vil ha mer informasjon eller sende inn en DMCA-forespørsel, kan du lese prosedyrene våre for opphavsrettsbeskyttet innhold)
 • alle bilder med seksuelt misbruk og alt innhold med seksualiserte fremstillinger av barn
 • innhold med farlige eller ulovlige handlinger, for eksempel voldtekt, organsalg og menneskehandel
 • ulovlige produkter og tjenester, for eksempel produkter fremstilt av utrydningstruede dyrearter, ulovlige rusmidler og reseptbelagte legemidler som selges ulovlig
 • bilder av grafisk og umotivert vold samt innhold som fremmer vold
 • innhold produsert av eller på vegne av terrorgrupper

Ved andre juridiske problemer velger du fanen «Opphavsrettslige eller andre juridiske problemer» under Rapporter et problem.

Barns sikkerhet

På Google Maps tillater vi ikke innhold som utsetter barn for fare. Ikke opprett, legg ut eller distribuer innhold der barn blir utnyttet eller misbrukt, og ikke bruk Google-produkter eller -tjenester til å utsette barn for fare.

Dette inkluderer

 • innhold der barn utnyttes eller fremstilles på en seksuell måte
 • innhold som omfatter systematisk trakassering, eller som uttrykker toleranse for, forherliger eller presenterer systematisk trakassering i et positivt lys
 • innhold som omfatter visuelle skildringer av misbruk av mindreårige, eller som uttrykker toleranse for, forherliger eller presenterer misbruk av mindreårige i et positivt lys
 • innhold som avbilder nakne personer som ser mindreårige ut, selv om det ikke faller inn under de ovennevnte kategoriene

Vi fjerner innhold som er i strid med retningslinjene, og vi iverksetter nødvendige tiltak som kan innebære rapportering til relevante myndigheter eller politimyndigheter, begrensning av tilgang til produktfunksjoner og stenging av kontoer.

Hvordan kan brukere rapportere brudd på retningslinjene?

 • For å rapportere innhold i et Google-produkt som du tror innebærer utnyttelse av barn, kan du gå til Rapporter uriktig bruk. Hvis du finner innhold andre steder på internett, ber vi deg ta direkte kontakt med de relevante myndighetene i landet ditt.
 • Hvis du mener at et barn står i fare for å bli eller har blitt utsatt for misbruk, utnyttelse eller menneskehandel, må du kontakte politiet umiddelbart. Hvis du allerede har rapportert forholdet til politiet, men fortsatt trenger hjelp, eller hvis du er bekymret for at et barn blir eller har blitt utsatt for fare i forbindelse med produktene eller tjenestene våre, kan du rapportere atferden til Google.
Terroristinnhold

Google Maps tillater ikke terroristinnhold eller at terroristorganisasjoner bruker denne tjenesten til noe som helst formål, medregnet rekruttering.

Dette inkluderer

 • innhold som oppmuntrer til vold, fremmer terrorhandlinger eller hyller terrorangrep
 • innhold produsert av eller på vegne av terrorgrupper

Vi kan tillate terrorrelatert innhold for utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål hvis det oppgis tilstrekkelig informasjon til at brukerne forstår konteksten.

Irrelevant innhold

Du kan bare publisere innhold der du tar for deg opplevelser du har hatt på et bestemt sted, eller stiller spørsmål om andres opplevelser der.

Vi tillater ikke innhold som omfatter generelle, politiske eller sosiale kommentarer eller personlige skjenneprekener.

Annonsering og forespørsler om gjenytelser

Ikke legg ut innhold for å annonsere for produkter eller be om gjenytelser.

Dette inkluderer

 • reklame eller kommersielt innhold
 • publisering av e-postadresser, telefonnumre, linker til sosiale medier eller linker til andre nettsteder i anmeldelsene dine
Meningsløst og gjentakende innhold

Vi tillater ikke at du legger ut gjentakende innhold eller meningsløs tekst på Google Maps, siden dette utvanner den nyttige informasjonen Google Maps gir brukerne.

Dette inkluderer

 • publisering av det samme innholdet flere ganger eller publisering av innhold for det samme stedet fra flere kontoer
 • publisering av innhold som ikke betyr noe på noe som helst språk, for eksempel en gruppe med tegn
Uriktige endringer og ugagn
Vi tillater ikke innhold som har som mål å ødelegge eller skade den digitale tilstedeværelsen til et sted. Dette inkluderer endringer i informasjonen om et sted for å gjøre den upassende eller dårlig, som en skøyerstrek eller for å uttrykke sosial eller politisk tilhørighet.
Vi ber om at du tar disse reglene på alvor. Hvis atferden til en Google Maps-bruker på eller utenfor plattformen er skadelig for brukerne, fellesskapet, våre ansatte eller økosystemet, kan vi iverksette tiltak som kan inkludere suspensjon av kontorettigheter og oppsigelse av kontoen. Når vi gjennomgår innhold og kontoer, tar vi hensyn til ulike typer informasjon, blant annet selve innholdet, kontoinformasjonen, brukerens handlinger og hvorvidt det finnes et mønster av skadelig atferd, samt annen informasjon fra rapporteringsmekanismer (der det er aktuelt) og gjennomganger på eget initiativ.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny