Forbudt og begrenset innhold

Retningslinjene nedenfor gjelder for alle formater, inkludert bilder, videoer og anmeldelser. Innhold som ikke oppfyller disse kriteriene, kan vi nekte å publisere på Google Maps.

Bidrag som publiseres på Google Maps, skal utgjøre en nøyaktig representasjon av det aktuelle stedet. Vi fjerner bidrag der sannheten forvrenges. Dette omfatter bilder og videoer som ikke er relevante for stedet eller bedriften der de ble merket. Hvis innhold er plassert feil på kartet eller tilknyttet feil oppføring, kan vi avvise bidraget.

Anmeldelser behandles automatisk for å avdekke upassende innhold som for eksempel falske anmeldelser og nettsøppel. Vi kan fjerne rapporterte anmeldelser i tråd med Googles retningslinjer eller av juridiske hensyn.

Nettsøppel og falskt innhold

Gjennom innholdet ditt skal du speile opplevelsen du faktisk hadde på det aktuelle stedet. Du må ikke legge ut innhold utelukkende for å manipulere stedets vurdering. Ikke legg ut falskt innhold eller det samme innholdet gjentatte ganger. Legg heller ikke ut innhold for det samme stedet via flere kontoer.

Irrelevant innhold

Du kan bare publisere innhold der du tar for deg opplevelser du har hatt på et bestemt sted, eller stiller spørsmål om andres opplevelser der. Maps skal ikke være et forum for generelle politiske eller sosiale kommentarer eller personlige skjenneprekener. Vi fjerner innhold som ikke overholder denne standarden.

Begrenset innhold

For enkelte produkter eller tjenester som er underlagt kontroll og lokale reguleringer, må du følge bestemte retningslinjer ved publisering av innhold. Innholdet du laster opp, kan ikke inneholde handlingsfremmende oppfordringer eller tilbud om salg av produkter eller tjenester som er underlagt lokale lovbestemmelser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, alkohol, gambling, tobakk, våpen, helse og medisinsk utstyr, regulerte legemidler, voksentjenester og finansielle tjenester.

I innholdet skal du ikke ha med

 linker til landingssider der folk kan kjøpe varer eller tjenester som er underlagt begrensninger

 e-postadresser eller telefonnumre folk kan skrive til eller ringe for å kjøpe varer som er underlagt begrensninger

 promoteringstilbud for varer eller tjenester underlagt begrensninger (du bør f.eks. ikke laste opp innhold som viser tilbud, kuponger, prisinformasjon eller andre kampanjer for et begrenset produkt eller en begrenset tjeneste)

Vær oppmerksom på at tilfeldige avbildninger av disse produktene er utelukket fra disse retningslinjene. Noen eksempler:

bilder av menyer

bilder der alkoholholdige drikkevarer er synlige, men ikke hovedfokus

Ulovlig innhold

Vi godtar ikke ulovlig innhold eller innhold der ulovlig aktivitet vises. Dette omfatter

 bilder og annet innhold som krenker andres juridiske rettigheter, deriblant opphavsrett (hvis du ønsker mer informasjon eller vil sende inn en Digital Millennium Copyright Act (DMCA)-forespørsel, kan du gjennomgå prosedyrene våre for opphavsrettsbeskyttet innhold)

 alle bilder med seksuelt misbruk og alt innhold med seksualiserte fremstillinger av barn

 innhold med farlige eller ulovlige handlinger, for eksempel voldtekt, organsalg og menneskehandel

 ulovlige produkter og tjenester, for eksempel produkter fremstilt av utrydningstruede dyrearter, ulovlige rusmidler og reseptbelagte legemidler som selges ulovlig

 bilder av grafisk og umotivert vold samt innhold som fremmer vold

 innhold produsert av eller på vegne av terrorgrupper

Ved andre juridiske problemer velger du «Opphavsrettslige eller andre juridiske problemer» under «Rapportér et problem».

Innhold knyttet til terrorisme

Vi tillater ikke at terrorgrupper bruker denne tjenesten til noe som helst formål, medregnet rekruttering. Innhold knyttet til terrorisme er også strengt forbudt. Eksempler er innhold som fremmer terrorhandlinger, oppmuntrer til vold eller hyller terrorangrep. Hvis du legger ut terrorrelatert innhold til utdanningsmessige, dokumentariske, vitenskapelige eller kunstneriske formål, må du oppgi tilstrekkelig informasjon til at konteksten går tydelig frem. 

Seksuelt eksplisitt innhold

Vi tillater ikke innhold med uttrykkelig seksuelt materiale. Det samme gjelder innhold med barnemisbruk eller innhold der barn fremstilles på en seksuell måte. Vi fjerner denne typen innhold, avslutter den aktuelle kontoen og rapporter forholdet til NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) og politimyndighetene.

Støtende innhold

Vi fjerner innhold med grovt, spottende eller støtende språk og innhold med grove, spottende eller støtende bevegelser. 

Farlig og nedsettende innhold

Google Maps er et sted for sikker kommunikasjon mellom brukere. Av denne grunn tillater vi ikke selgere eller forbrukere å legge inn farlig eller nedsettende innhold, inkludert innhold med

 trusler eller oppfordringer om å skade seg selv eller andre

 sjikane, trakassering eller mobbing av enkeltpersoner eller grupper

oppmuntring til hat mot, diskriminering eller nedvurdering av enkeltpersoner eller grupper på grunnlag av hudfarge eller etnisk opphav, religion, funksjonshemming, alder, nasjonalitet, krigsveteranstatus, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet eller andre kjennetegn forbundet med systematisk diskriminering eller marginalisering

Falsk identitet

Vi tillater ikke at enkeltpersoner bruker Google Maps til å villede andre. Dette gjelder både villedende innhold og uriktige fremstillinger.

Du skal ikke tilskrive innholdet ditt til en annen person, bedrift eller organisasjon hvis du ikke har tillatelse til å representere den aktuelle personen eller enheten.

Google forbeholder seg retten til å fjerne innhold, suspendere kontoer eller ta andre rettslige skritt overfor bidragsytere som urettmessig hevder at de representerer eller er ansatt hos Google.

Interessekonflikter

Innhold brukerne bidrar med på Maps, er nyttigst når det er ærlig og upartisk. Eksempler på ulovlig praksis inkluderer, men er ikke begrenset til,

 at du anmelder din egen bedrift

 at du legger ut innhold om nåværende eller tidligere arbeidsforhold

at du legger ut innhold om konkurrenter for å manipulere rangeringen deres