Kielletty ja rajoitettu sisältö

Seuraavat käytännöt koskevat kaikkia muotoja, kuten arvosteluja, valokuvia ja videoita. Jos sisältö ei täytä näitä ehtoja, sitä ei välttämättä julkaista Google Mapsissa.

Google Mapsiin lisättävän sisällön on kuvattava totuudenmukaisesti paikkaa, johon sisältö liittyy. Jos sisältö ei ole totuudenmukaista, voimme poistaa sen. Tällaista sisältöä ovat muun muassa arvostelut, valokuvat ja videot, jotka eivät liity siihen sijaintiin tai yritykseen, johon ne on merkitty. Jos sisältö on sijoitettu kartalle virheellisesti tai liittyy virheellisiin yritystietoihin, se saatetaan hylätä.

Arvostelut käsitellään automaattisesti sopimattoman sisällön (kuten tekaistujen arvostelujen ja roskapostin) tunnistamiseksi. Saatamme poistaa sopimattomiksi merkittyjä arvosteluja, jotta sisältö on Googlen käytäntöjen tai laillisten velvollisuuksien mukaista.

Kunnioittava keskustelu

Ahdistelu

Emme salli käyttäjien julkaista sisältöä, jossa ahdistellaan ihmisiä tai yrityksiä tai kannustetaan muita osallistumaan ahdisteluun.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • sisältö, jossa uhataan vahingoittaa yksilöitä tai ihmisryhmiä niin, että ihmiset saattavat joutua pelkäämään henkisen tai fyysisen turvallisuutensa tai hyvinvointinsa puolesta
 • doksaus
 • sisältö, joka aiheuttaa ei-toivottua seksualisointia tai esineellistystä, mukaan luettuina henkilön seksuaalista toimintaa, seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä koskevat väitteet.
Vihamielinen sisältö

Google Maps ‐tuotteiden tarkoituksena on auttaa käyttäjiä tutustumaan maailmaan ja tutkimaan sitä. Me Googlella uskomme, että kaikilla ihmisillä on etniseen taustaan, uskontoon, vammaisuuteen, ikään, kansallisuuteen, veteraaniasemaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, kastiin tai muuhun suojattuun asemaan katsomatta oikeus päästä käsiksi tietoihin ja osallistua tietojenvaihtoon joutumatta vihamielisen sisällön kohteeksi.

Älä julkaise tai jaa sisältöä, joka sisältää minkäänlaista vihamielisyyttä.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • väkivaltaan kehottaminen suojattuja ihmisiä tai ihmisryhmiä kohtaan
   
 • sisältö, joka epäinhimillistää, väheksyy tai mustamaalaa yksilöitä tai ryhmiä suojatun ominaisuuden perusteella.

Sallimme sisällön, jossa viitataan positiivisella tavalla suojattuun henkilöön tai ryhmään.

Loukkaava sisältö

Google Mapsissa on kunnioitettava muita käyttäjiä – myös niitä, joiden kanssa on eri mieltä. Tästä syystä emme salli käyttäjien julkaista loukkaavaa sisältöä.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • Googlen tuotteiden käyttäminen muita henkilöitä tai ryhmiä vastaan hyökkäämiseen
 • sisältö, joka on selkeästi ja tarkoituksellisesti provosoivaa
 • perustelemattomat väitteet epäeettisestä tai rikollisesta toiminnasta.

Sallimme negatiivisia kokemuksia käsittelevän sisällön, jos se on laadittu kunnioittavalla tavalla.

Henkilökohtaiset tiedot

Emme salli sisältöä, jossa näkyy käyttäjän omia tai jonkun toisen yksityisiä tai luottamuksellisia tietoja, kuten credit-korttitietoja, terveystietoja tai virallisia henkilötietoja.

Harhaanjohtava sisältö

Valeaktivointi

Google Mapsiin lisäämäsi sisällön on kuvattava aitoa kokemusta paikassa tai yrityksessä. Valeaktivointeja ei sallita, ja ne poistetaan.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • kannustaminen rahallisesti tai muulla tavoin sellaisen sisällön julkaisemiseen, joka ei edusta aitoa kokemusta
 • sisältö, joka ei perustu todelliseen kokemukseen eikä kuvaa paikkansapitävästi kyseistä paikkaa tai tuotetta
 • sisältö, jonka vastineeksi yritys on antanut alennuksia tai maksuttomia tuotteita tai palveluita
  Tämä koskee myös kauppiaiden tekemiä pyyntöjä negatiivisen arvostelun muuttamiseksi tai poistamiseksi alennuksia, maksuttomia tuotteita tai palveluita tai muita kannustimia vastaan.
 • sisältö, jonka kilpailija on julkaissut heikentääkseen yrityksen tai tuotteen mainetta
 • sisältö, joka on lisätty useilta tileiltä paikan arvioon vaikuttamiseksi.
Toisena henkilönä esiintyminen

Google Mapsin käyttäminen muiden harhaanjohtamiseen ei ole hyväksyttävää, sillä haluamme tarjota maailmaa tutkiville käyttäjille hyödyllistä tietoa. Älä esiinny toisena henkilönä, ryhmänä tai organisaationa Google Mapsissa.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • sisältö, jonka julkaisemisen tai jakamisen tarkoituksena on esiintyä toisena henkilönä, ryhmänä tai organisaationa
 • sisältö, jonka väitetään olevan peräisin joltakin luotettavalta taholta.

Sallimme sisällön, joka sisältää henkilöiden tai organisaatioiden vaihtoehtoisia nimiä, kunhan sisällöllä ei yritetä johtaa muita harhaan.

Misinformaatio

Virheelliset, epätarkat tai harhaanjohtavat tiedot voivat aiheuttaa merkittävää vahinkoa yksittäisille ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Tästä syystä emme salli käyttäjien julkaista misinformaatiota.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • haitallinen sisältö, joka sisältää valheellisia tai harhaanjohtavia terveystietoja
 • haitallinen sisältö, joka sisältää valheellisia tai harhaanjohtavia tietoja yhteiskunnallisista prosesseista
 • haitallinen uutistapahtumia tai kunnioittavaa keskustelua käsittelevä sisältö, jota on manipuloitu käyttäjien huijaamiseksi tai harhaanjohtamiseksi.

Sallimme sisällön, joka on peräisin vahvistetuista luotettavista lähteistä.

Harhaanjohtaminen

Harhaanjohtavat tiedot voivat vaikuttaa Google Mapsissa olevien tietojen laatuun. Tästä syystä Google ei salli Google Mapsin käyttämistä muiden erehdyttämiseen, huijaamiseen tai harhaanjohtamiseen.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • perusteettomat tai harhaanjohtavat väitteet tuotteen tai palvelun laadusta tai muista tekijöistä
 • tietojen vääristeleminen tai jättäminen pois muiden huijaamiseksi
 • sellaisten tietojen vääristely tai pois jättäminen, jotka olisivat voineet vaikuttaa merkittävästi käyttäjien päätöksentekoon
 • eturistiriitaan perustuva sisältö
 • sisältö, jossa huijataan käyttäjiä luovuttamaan luottamuksellisia tietoja tai lataamaan ei-toivottuja tai haitallisia ohjelmistoja tai jossa altistetaan käyttäjiä tietojenkalastelulle tai muulle houkuttelulle.

Aikuisille suunnattu sisältö

Rivoudet ja hävyttömyydet

Poistamme rivon ja hävyttömän sisällön Google Mapsista.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • sisältö, jossa käytetään rivoa kieltä tai hävyttömyyksiä muiden käyttäjien loukkaamiseksi tai heihin kohdistuvan kritiikin korostamiseksi.

Sallimme sellaisten ei-loukkaavien sanojen käyttämisen, joita voidaan pitää hävyttömyyksinä muissa yhteyksissä.

Seksuaalinen sisältö

Google Mapsissa kaikki voivat tutkia maailmaa turvallisesti. Tästä syystä emme salli seksuaalista sisältöä.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • pornografia ja sellainen seksuaalisten tekojen, sukupuolielinten tai fetissien kuvaaminen, jonka on tarkoitus tuottaa seksuaalista tyydytystä
 • sisältö, jossa on paljaita sukupuolielimiä
 • sisältö, joka ihannoi eläimiin sekaantumista tai kannustaa siihen
 • sisältö, jossa ihannoidaan avoimen seksuaalista sisältöä tai käyttäytymistä tai kannustetaan siihen.

Saatamme sallia opetuksessa tai dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa esitetyn sisällön, jota voitaisiin muissa yhteyksissä pitää seksuaalisena, jos sisältö liittyy johonkin nähtävyyteen ja käyttäjälle annetaan riittävästi tietoa sisällön kontekstista.

Aikuisille suunnattu sisältö

Google Mapsista käyttäjät voivat löytää hyödyllistä ja soveliasta tietoa. Tästä syystä emme salli vain aikuisille suunnattua sisältöä.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • muu kuin avoimen seksuaalinen pornografia tai muu sisältö, jonka on tarkoitus tuottaa seksuaalista tyydytystä
 • mikä tahansa sisältö, joka käsittelee elottomia esineitä seksuaalisella tavalla
 • avoimen seksuaalisesti vihjailevat asennot, joissa kohde on alasti, sumennettu tai hyvin vähissä vaatteissa
 • seksileluihin liittyvä ei-kaupallinen sisältö.

Saatamme sallia opetuksessa tai dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa esitetyn sisällön, jota voitaisiin muissa yhteyksissä pitää aikuisille suunnattuna, jos sisältö liittyy johonkin nähtävyyteen ja käyttäjälle annetaan riittävästi tietoa sisällön kontekstista.

Saatamme myös sallia vähäisesti pukeutuneiden henkilöiden esittämisen tavoilla, jotka eivät ole seksuaalisia.

Väkivalta ja kammottava sisältö

Pyrimme varmistamaan, että Google Mapsissa näkyvät tiedot tarjoavat positiivisen käyttökokemuksen tuotteemme käyttäjille. Tästä syystä emme salli väkivaltaista tai kammottavaa sisältöä, johon liittyy ihmisiä tai eläimiä.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • väkivaltainen tai kammottava sisältö, joka liittyy ihmisiin tai eläimiin ja jonka tarkoituksena on järkyttää tai aiheuttaa kuohuntaa
 • väkivalta, johon sisältyy paljon verta, vakavia vammoja tai eläinten tai ihmisten kuolemaa
 • eläinrääkkäys.

Säännelty, vaarallinen ja laiton sisältö

Rajoitettu sisältö

Joihinkin tuotteisiin ja palveluihin voi liittyä tarkempia säädöksiä tai paikallisia määräyksiä, joita on noudatettava sisältöä lisättäessä. Ladattavassa sisällössä ei saa olla toimintakehotuksia tai sellaisten tuotteiden tai palveluiden myyntitarjouksia, jotka ovat paikallisten lakien tai säännösten alaisia. Tämä sisältää alkoholin, rahapelit, tupakan, aseet, terveyspalvelut ja lääketieteelliset laitteet, säädellyt lääkeaineet, aikuisille suunnatut palvelut ja rahoituspalvelut.

Sisällössä ei saa olla

 • linkkejä laskeutumissivuille, joilta voi ostaa rajoitettuja tuotteita tai palveluita
 • sähköpostiosoitteita ja/tai puhelinnumeroita, joihin voi ottaa yhteyttä rajoitettujen tuotteiden ostamiseksi
 • rajoitettuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä kampanjatarjouksia (älä esimerkiksi lataa sisältöä, joka sisältää erikoistarjouksia, kuponkeja tai muita tarjouksia, jotka liittyvät rajoitettuihin tuotteisiin tai palveluihin).

Huomaa, että käytäntö ei kata näiden tuotteiden satunnaisia kuvauksia. Esimerkkejä:

 • kuvat ruokalistoista
 • kuvat, joissa näkyy alkoholijuomia mutta joissa alkoholi ei ole kuvan keskipisteenä.
Vaarallinen sisältö

Google Mapsissa tapahtuvan viestinnän on oltava käyttäjille turvallista. Tästä syystä emme salli käyttäjien julkaista vaarallista sisältöä.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • sisältö, joka edistää vakavaa fyysistä vahinkoa terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle, eläimille tai ympäristölle tai kannustaa tällaiseen
 • sisältö, jossa edistetään vaarallista toimintaa, joka voi aiheuttaa tekijälle tai hänen ympärillään oleville henkilöille tai eläimille vakavaa vahinkoa
 • sisältö, jossa kannustetaan alaikäisiä osallistumaan vaaralliseen toimintaan tai käyttämään vaarallisia aineita
 • sisältö, joka edistää vaarallisten tuotteiden väärinkäyttöä
 • sisältö, jossa on ohjeita vaarallisten tuotteiden luomiseen tai valmisteluun.

Sallimme yleisen keskustelun tuotteista, palveluista tai toiminnasta, joka voi olla haitallista tai vaarallista, kunhan keskustelu ei sisällä haitallisen käytön mainontaa tai ohjeita siihen.

Laiton sisältö

Emme hyväksy sisältöä, joka on laitonta tai kuvaa laitonta toimintaa.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • kuvat tai muu sisältö, joka rikkoo jonkun toisen tekijänoikeuksia tai muita lakisääteisiä oikeuksia (lisätietoja DMCA-ilmoituksesta ja sen tekemisestä on Googlen tekijänoikeusmenettelyissä)
 • kaikki seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät kuvat ja kaikki sisältö, jossa lapset esitetään seksuaalisella tavalla
 • vaaralliseen tai laittomaan toimintaan (kuten raiskauksiin, elinkauppaan ja ihmiskauppaan) liittyvä sisältö
 • sisältö, joka liittyy laittomiin tuotteisiin ja palveluihin, kuten uhanalaisista eläimistä valmistettuihin tuotteisiin, laittomiin lääke- tai huumausaineisiin sekä laittomaan käyttöön tarkoitettuihin reseptilääkkeisiin
 • rankkaa tai tarpeetonta väkivaltaa esittävät tai väkivaltaan yllyttävät kuvat
 • terroristijärjestöjen tuottama tai niiden puolesta tuotettu sisältö.

Jos oikeudellinen ongelma ei liity edellä eriteltyihin kohtiin, valitse Ilmoita ongelmasta ‑ominaisuudesta Tekijänoikeuksia koskevat tai muut oikeudelliset ongelmat ‑välilehti.

Lasten turvallisuus

Google Mapsissa ei sallita sisältöä, joka vaarantaa lapset. Älä luo, julkaise tai jaa sisältöä, jossa hyväksikäytetään tai pahoinpidellään lapsia tai käytetään Googlen tuotteita tai palveluita lasten saattamiseksi vaaraan.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • sisältö, jossa hyväksikäytetään tai esitetään lapsia seksuaalisella tavalla
 • sisältö, jossa esiintyy hyväksikäyttöä tai jossa suvaitaan tai ihannoidaan hyväksikäyttöä tai esitetään se myönteisessä valossa
 • sisältö, jossa kuvataan alaikäisten pahoinpitelyä tai suvaitaan tai ihannoidaan alaikäisten pahoinpitelyä tai esitetään se positiivisessa valossa
 • sisältö, jossa esiintyy selvästi alaikäisten alastomuutta, vaikka se ei kuuluisi edellä mainittuihin kategorioihin.

Poistamme käytäntöjen vastaisen sisällön ja ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin. Voimme esimerkiksi tehdä ilmoituksen asianmukaisille viranomaisille tai lainvalvonnalle, rajoittaa pääsyä tuoteominaisuuksiin ja poistaa tilejä käytöstä.

Miten käyttäjät voivat ilmoittaa rikkomuksista?

 • Voit ilmoittaa Googlen tuotteessa havaitsemastasi sisällöstä, jossa esiintyy mahdollista lasten hyväksikäyttöä, klikkaamalla Ilmoita väärinkäytöstä. Jos löydät tällaista sisältöä muualta internetistä, ota suoraan yhteyttä asianmukaisiin kansallisiin viranomaisiin.
 • Jos uskot, että lapsi on joutunut tai vaarassa joutua väärinkäytöksen, hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhriksi, ota välittömästi yhteys poliisiin. Jos olet jo ilmoittanut asiasta lainvalvojille ja tarvitset edelleen apua tai jos epäilet, että lapsi on joutunut vaaraan Googlen tuotteissa tai palveluissa, voit ilmoittaa tästä toiminnasta Googlelle.
Terrorismiin liittyvä sisältö

Google Maps kieltää terrorismiin liittyvän sisällön käytön ja palvelun käytön mihin tahansa terroristijärjestöjen tarkoitukseen, esimerkiksi rekrytointiin.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • sisältö, jossa yllytetään väkivaltaan, edistetään terroritekoja tai juhlitaan terrori-iskuja
 • terroristijärjestöjen tuottama tai niiden puolesta tuotettu sisältö.

Jos julkaiset terrorismiin liittyvää sisältöä opetuksellisessa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa, anna katsojille riittävästi tietoa, jotta he ymmärtävät sisällön kontekstin.

Tietojen laatu

Epäolennainen sisältö

Lisää vain omiin kokemuksiisi perustuvaa sisältöä tai tiettyä paikkaa koskevia kysymyksiä.

Emme salli sisältöä, joka sisältää yleisiä, poliittisia, yhteiskunnallisia tai henkilökohtaisia kannanottoja.

COVID-19

Emme salli seuraavia COVID-19:ään liittyviä sisältöjä, vaan pidämme niitä epäolennaisina:

 • lääketieteellinen misinformaatio, joka on ristiriidassa vakiintuneen ja vakaan lääketieteellisen konsensuksen kanssa, esimerkiksi jos sisältö ei vastaa Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjeita, jotka liittyvät COVID-19:n hoitoon, ennaltaehkäisyyn, diagnoosiin, tarttumiseen tai olemassaoloon.
 • yritysten kritisoiminen siksi, että niillä on käytössä COVID-19:ään liittyviä turvallisuustoimia työntekijöiden ja asiakkaiden suojaamiseksi, mukaan luettuina tehostettu siivoaminen ja hygienia, muutokset aukioloaikoihin, fyysisen etäisyyden pitäminen, hengityssuojainten käyttöä koskevat vaatimukset, vaatimukset negatiivisista koronatesteistä sekä rokotustodistusten edellyttäminen.
Mainonta ja kaupittelu

Älä julkaise sisältöä mainostus- tai kaupittelutarkoituksiin.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • mainossisältö tai kaupallinen sisältö
 • sähköpostiosoitteiden, puhelinnumeroiden, sosiaalisen median linkkien tai muiden sivustojen linkkien lisäämistä arvosteluihin.
Siansaksa ja toistuva sisältö

Emme salli toistuvan sisällön tai siansaksan julkaisemista Google Mapsissa, koska se heikentää Google Mapsin käyttäjien käytössä olevien tietojen hyödyllisyyttä.

Tällaista sisältöä on muun muassa

 • saman sisällön julkaiseminen useita kertoja tai samaa paikkaa koskevan sisällön julkaiseminen useilta tileiltä
 • sellaisen sisällön julkaiseminen, joka ei tarkoita mitään millään kielellä (esim. mitään tarkoittamaton merkkiryhmä).
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
false
false