Kielletty ja rajoitettu sisältö

Seuraavat käytännöt koskevat kaikkia muotoja, kuten arvosteluja, valokuvia ja videoita. Jos sisältö ei täytä näitä ehtoja, sitä ei välttämättä julkaista Google Mapsissa.

Google Mapsiin lisättävän sisällön on kuvattava totuudenmukaisesti paikkaa, johon sisältö liittyy. Jos sisältö ei ole totuudenmukaista, voimme poistaa sen. Tällaista sisältöä ovat muun muassa arvostelut, valokuvat ja videot, jotka eivät liity siihen sijaintiin tai yritykseen, johon ne on merkitty. Jos sisältö on sijoitettu kartalle virheellisesti tai liittyy virheellisiin yritystietoihin, se saatetaan hylätä.

Arvostelut käsitellään automaattisesti sopimattoman sisällön (kuten tekaistujen arvostelujen ja roskapostin) tunnistamiseksi. Saatamme poistaa sopimattomiksi merkittyjä arvosteluja, jotta sisältö on Googlen käytäntöjen tai laillisten velvollisuuksien mukaista.

Roskaposti ja väärennetty sisältö

Sisällön tulee vastata todellista kokemusta tietyssä paikassa. Sisältöä ei tulisi lisätä vain siksi, että sen avulla voidaan vaikuttaa paikan arvioihin. Älä lisää väärennettyä sisältöä, älä postaa samaa sisältöä useita kertoja äläkä lisää saman paikan tietoihin sisältöä useilta eri tileiltä.

Aiheeseen liittymätön sisältö

Lisää ainoastaan sellaista sisältöä, joka perustuu joko omiin kokemuksiisi tai kysymyksiisi koskien kokemuksia tietyssä sijainnissa. Mapsia ei ole tarkoitettu poliittisen tai sosiaalisen kommentoinnin kanavaksi tai henkilökohtaisiin kannanottoihin. Poistamme sisällön, joka rikkoo tätä sääntöä.

Rajoitettu sisältö

Joihinkin tuotteisiin ja palveluihin voi liittyä tarkempia säädöksiä tai paikallisia määräyksiä, joita on noudatettava sisältöä lisättäessä. Ladattavassa sisällössä ei saa olla toimintakehotuksia tai sellaisten tuotteiden tai palveluiden myyntitarjouksia, jotka ovat paikallisten lakien tai säännösten alaisia. Tämä sisältää alkoholin, rahapelit, tupakan, aseet, terveyspalvelut ja lääketieteelliset laitteet, säädellyt lääkeaineet, aikuisille suunnatut palvelut ja rahoituspalvelut.

Sisällössä ei saa olla

 linkkejä laskeutumissivuille, joilta voi ostaa rajoitettuja tuotteita tai palveluita

 sähköpostiosoitteita ja/tai puhelinnumeroita, joihin voi ottaa yhteyttä rajoitettujen tuotteiden ostamiseksi

 rajoitettuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä kampanjatarjouksia (älä esimerkiksi lataa sisältöä, joka sisältää erikoistarjouksia, kuponkeja tai muita tarjouksia, jotka liittyvät rajoitettuihin tuotteisiin tai palveluihin).

Huomaa, että käytäntö ei kata näiden tuotteiden satunnaisia kuvauksia. Esimerkkejä:

 kuvat ruokalistoista

 kuvat, joissa näkyy alkoholijuomia mutta joissa alkoholi ei ole kuvan keskipisteenä.

Laiton sisältö

Emme hyväksy sisältöä, joka on laitonta tai kuvaa laitonta toimintaa. Tällaista sisältöä ovat muun muassa

 kuvat tai muu sisältö, joka rikkoo jonkun toisen tekijänoikeuksia tai muita laillisia oikeuksia (lisätietoja DMCA-ilmoituksesta ja sen tekemisestä on tekijänoikeuksiin liittyvissä Google-ohjeissa)

 kaikki seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät kuvat ja kaikki sisältö, jossa lapset esitetään seksuaalisella tavalla

 vaaralliseen tai laittomaan toimintaan (kuten raiskauksiin, elinkauppaan ja ihmiskauppaan) liittyvä sisältö

 sisältö, joka liittyy laittomiin tuotteisiin ja palveluihin, kuten uhanalaisista eläimistä valmistettuihin tuotteisiin, laittomiin lääke- tai huumausaineisiin sekä laittomaan käyttöön tarkoitettuihin reseptilääkkeisiin

 rankkaa tai tarpeetonta väkivaltaa esittävät tai väkivaltaan yllyttävät kuvat

 terroristijärjestöjen tuottama tai niiden puolesta tuotettu sisältö.

Jos oikeudellinen ongelma ei liity edellä eriteltyihin kohtiin, valitse Ilmoita ongelmasta ‑ominaisuuden Tekijänoikeuksia koskevat tai muut oikeudelliset ongelmat ‑välilehti.

Terrorismiin liittyvä sisältö

Terroristijärjestöt eivät saa käyttää tätä palvelua mihinkään tarkoitukseen, rekrytointi mukaan lukien. Myös muu terrorismiin liittyvä sisältö on tiukasti kiellettyä. Tällaista sisältöä ovat esimerkiksi terroritekoihin tai väkivaltaan kannustaminen tai terrori-iskujen ylistäminen. Jos julkaiset terrorismiin liittyvää sisältöä opetuksellisessa, dokumentaarisessa, tieteellisessä tai taiteellisessa tarkoituksessa, anna katsojille riittävästi tietoa, jotta he ymmärtävät julkaisun kontekstin. 

Seksuaalinen sisältö

Emme salli sisältöä, jonka aihe on seksuaalinen. Kiellämme myös ehdottomasti kaiken sellaisen sisällön käytön, jossa hyväksikäytetään lapsia tai jossa lapset esitetään seksuaalisella tavalla. Poistamme tällaisen sisällön lisäksi siihen liittyvän tilin käytöstä ja teemme ilmoituksen viranomaisille ja National Center for Missing & Exploited Children ‑järjestölle (NCMEC).

Loukkaava sisältö

Poistamme sisällön, joka sisältää törkeää, halventavaa tai loukkaavaa kieltä tai elehdintää. 

Vaarallinen tai loukkaava sisältö

Google Mapsissa tapahtuvan viestinnän on oltava käyttäjille turvallista. Tämän vuoksi emme salli kauppiaiden tai kuluttajien julkaista vaarallista tai loukkaavaa sisältöä, kuten

 sisältöä, joka voidaan kokea uhkaavaksi tai jossa yllytetään aiheuttamaan vahinkoa itselle tai muille

 sisältöä, jonka tarkoitus on ahdistella, pelotella tai kiusata yksilöä tai ryhmää

 sisältöä, jossa yllytetään vihanpitoon yksilöä tai ryhmää kohtaan, edistetään yksilön tai ryhmän syrjintää tai väheksytään yksilöä tai ryhmää etnisen taustan, uskonnon, vamman, iän, kansallisuuden, veteraaniaseman, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai muun sellaisen ominaisuuden perusteella, johon voi liittyä järjestelmällistä syrjintää tai marginalisointia.

Toisena henkilönä esiintyminen

Emme salli Google Mapsin käyttämistä harhaanjohtaviin tarkoituksiin. Tämä koskee sekä harhaanjohtavaa sisältöä että virheellisiä väitteitä.

Älä nimeä sisältöä toiselle henkilölle, yritykselle tai organisaatiolle, ellei sinulla ole siihen valtuuksia.

Google pidättää oikeuden poistaa sisältöä, jäädyttää tilejä ja kohdistaa muita oikeudellisia toimia sellaisiin sisältöä lisääviin henkilöihin, jotka esiintyvät vilpillisesti Googlen edustajina tai työntekijöinä.

Eturistiriita

Käyttäjien Mapsiin lisäämä sisältö on arvokkainta silloin, kun se on rehellistä ja puolueetonta. Esimerkkejä kielletystä toiminnasta on muun muassa

 oman yrityksen arvioiminen

 nykyiseen tai entiseen työpaikkaan liittyvän sisällön julkaiseminen

 kilpailijaan liittyvän negatiivisen sisällön julkaiseminen arvioihin vaikuttamiseksi.