Απαγορευμένο περιεχόμενο και περιεχόμενο που υπόκειται σε περιορισμούς

Παραπλανητικό περιεχόμενο και συμπεριφορά

Ψευδής αλληλεπίδραση

Οι συνεισφορές στους Χάρτες Google θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματική εμπειρία ενός χρήστη σε ένα μέρος ή μια επιχείρηση. Το περιεχόμενο που αποτελεί προϊόν ψευδούς αλληλεπίδρασης δεν επιτρέπεται και θα καταργείται.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Περιεχόμενο που δεν βασίζεται σε πραγματική εμπειρία και δεν αντιπροσωπεύει με ακρίβεια την εν λόγω τοποθεσία ή το εν λόγω προϊόν. 
 • Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε λόγω κάποιου κινήτρου που προσφέρει μια επιχείρηση, όπως πληρωμή, εκπτώσεις, αγαθά ή/και υπηρεσίες χωρίς χρέωση.
  • Σε αυτό περιλαμβάνεται περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε μετά από αιτήματα για αναθεώρηση ή κατάργηση μιας αρνητικής αξιολόγησης με αντάλλαγμα κάποιο κίνητρο.
 • Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε από πολλούς λογαριασμούς με σκοπό την παραποίηση της αξιολόγησης ενός μέρους.
 • Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε με χρήση προσομοιωτή ή άλλης υπηρεσίας παρέμβασης συσκευής, τροποποιημένο λειτουργικό σύστημα ή άλλη μέθοδο μίμησης γνήσιας αλληλεπίδρασης, χειραγώγησης δεδομένων ή αποτελεσμάτων αισθητήρα ή άλλον μηχανισμό αποφυγής ή σύγχυσης κανονικών λειτουργιών.

Δεν επιτρέπονται στους εμπόρους τα εξής:

 • Να ζητούν ή να ενθαρρύνουν τη δημοσίευση περιεχομένου που δεν αντιπροσωπεύει μια αυθεντική εμπειρία.
 • Να προσφέρουν κίνητρα, όπως πληρωμή, εκπτώσεις, αγαθά ή/και υπηρεσίες χωρίς χρέωση, ως αντάλλαγμα για τη δημοσίευση οποιασδήποτε αξιολόγησης ή αναθεώρησης ή κατάργησης μιας αρνητικής αξιολόγησης.
 • Να αποθαρρύνουν ή να απαγορεύουν αρνητικές αξιολογήσεις ή να ζητούν επιλεκτικά θετικές αξιολογήσεις από πελάτες.
 • Να δημοσιεύουν περιεχόμενο στο μέρος ενός ανταγωνιστή, για να υπονομεύσουν την υπόληψη της συγκεκριμένης επιχείρησης ή του συγκεκριμένου προϊόντος.

Επιτρέπονται στους εμπόρους τα εξής:

 • Να ζητούν ή να ενθαρρύνουν τη δημοσίευση περιεχομένου που αντιπροσωπεύει μια αυθεντική εμπειρία, χωρίς να προσφέρουν κίνητρα για αυτήν.
Πλαστοπροσωπία

Η χρήση των Χαρτών Google με σκοπό την παραπλάνηση των άλλων είναι ενάντια στο πνεύμα της παροχής χρήσιμων πληροφοριών που βοηθούν τους χρήστες καθώς εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους. Μην χρησιμοποιείτε τους Χάρτες Google για την κλοπή στοιχείων ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου, ομάδας ή οργανισμού.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε ή κοινοποιήθηκε με σκοπό την κλοπή στοιχείων ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου, ομάδας ή οργανισμού.
 • Περιεχόμενο που παρουσιάζεται ψευδώς ως επαληθευμένη έγκυρη πηγή.

Επιτρέπουμε περιεχόμενο που περιλαμβάνει εναλλακτικά ονόματα για έναν χρήστη ή έναν οργανισμό, εφόσον το περιεχόμενο δεν επιχειρεί να παραπλανήσει τους άλλους.

Παραπληροφόρηση

Οι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μπορεί να προκαλέσουν σημαντική βλάβη σε άτομα, επιχειρήσεις και στην κοινωνία. Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπουμε στους χρήστες να αναρτούν περιεχόμενο που συνιστά παραπληροφόρηση.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Επιβλαβές περιεχόμενο που περιλαμβάνει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες για την υγεία ή ιατρικές πληροφορίες.
 • Επιβλαβές περιεχόμενο που περιλαμβάνει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με πολιτικές διαδικασίες.
 • Επιβλαβές περιεχόμενο που αφορά σημαντικά γεγονότα ή κοινωνικός διάλογος που έχει παραποιηθεί με σκοπό την εξαπάτηση ή την παραπλάνηση των χρηστών.

Επιτρέπουμε περιεχόμενο από επαληθεύσιμες έγκυρες πηγές.

Παραπλανητική περιγραφή

Οι παραπλανητικές πληροφορίες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των πληροφοριών στους Χάρτες Google. Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπουμε στους χρήστες να χρησιμοποιούν τους Χάρτες Google για να παραπλανήσουν ή να εξαπατήσουν άλλους ή για να προβούν σε παραπλανητικές περιγραφές.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Ψευδείς ή παραπλανητικές αναφορές στην περιγραφή ή την ποιότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας.
 • Διαστρέβλωση ή παράλειψη αντικειμενικών στοιχείων για την εξαπάτηση άλλων χρηστών.
 • Διαστρέβλωση ή παράλειψη πληροφοριών που θα μπορούσαν να έχουν αθέμιτο αντίκτυπο στη λήψη αποφάσεων από τους χρήστες.
 • Περιεχόμενο που βασίζεται σε σύγκρουση συμφερόντων.
 • Δημοσίευση περιεχομένου το οποίο εξαπατά τους χρήστες, προκειμένου να αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή να κατεβάσουν ανεπιθύμητο ή κακόβουλο λογισμικό, ή το οποίο τους εκθέτει σε ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) ή δόλωμα (baiting).

Ακατάλληλο περιεχόμενο και συμπεριφορά

Παρενόχληση

Δεν επιτρέπουμε στους χρήστες να δημοσιεύουν περιεχόμενο που αποσκοπεί στην παρενόχληση άλλων ατόμων ή επιχειρήσεων ή στην ενθάρρυνση της συμμετοχής άλλων προσώπων σε ενέργειες παρενόχλησης.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη απειλή βλάβης σε βάρος ατόμων ή συγκεκριμένων ομάδων ατόμων, η οποία θα προκαλούσε σε ένα λογικό άτομο φόβο για την ψυχική ή σωματική ασφάλεια ή ευημερία του.
 • Διάρρευση.
 • Περιεχόμενο που οδηγεί σε ανεπιθύμητη σεξουαλικοποίηση ή αντικειμενοποίηση ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών σχετικά με τις σεξουαλικές δραστηριότητες, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου.
Ρητορική μίσους

Τα προϊόντα των Χαρτών Google έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να πλοηγούνται και να εξερευνούν τον κόσμο γύρω τους. Στην Google, πιστεύουμε ότι όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία, την αναπηρία, την ηλικία, την εθνικότητα, την κατάσταση βετεράνου, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την κοινωνική τάξη ή οποιοδήποτε άλλο καθεστώς προστασίας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες και συμμετοχής στην ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς να υπόκεινται σε ρητορική μίσους.

Μην δημοσιεύετε και μην κοινοποιείτε περιεχόμενο που περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή ρητορικής μίσους.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Άμεσες παροτρύνσεις για δράση, με σκοπό την άσκηση βίας σε βάρος προστατευόμενων ατόμων ή ομάδων.
 • Περιεχόμενο που υποβιβάζει, μειώνει ή διαβάλλει άτομα ή ομάδες με βάση ένα προστατευόμενο χαρακτηριστικό.

Επιτρέπουμε περιεχόμενο το οποίο περιλαμβάνει μια θετική αναφορά σε προστατευόμενο άτομο ή προστατευόμενη ομάδα.

Προσβλητικό περιεχόμενο

Οι Χάρτες Google θα πρέπει να είναι ένας χώρος όπου υπάρχει σεβασμός μεταξύ των χρηστών (ακόμα και όταν οι χρήστες διαφωνούν μεταξύ τους). Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπουμε στους χρήστες να δημοσιεύουν προσβλητικό περιεχόμενο.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Χρήση των προϊόντων Google με σκοπό την επίθεση σε άλλα άτομα ή ομάδες.
 • Περιεχόμενο που είναι σαφώς και σκόπιμα προκλητικό.
 • Μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί για ανήθικη συμπεριφορά ή ποινικό αδίκημα.

Επιτρέπουμε περιεχόμενο το οποίο περιγράφει αρνητικές εμπειρίες με τρόπο που δείχνει σεβασμό.

Προσωπικά στοιχεία

Μην διανέμετε και μην δημοσιεύετε προσωπικά στοιχεία χωρίς συναίνεση.  Ως προσωπικά στοιχεία ορίζονται τα στοιχεία που αφορούν ένα εν ζωή άτομο το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί και η αποκάλυψη μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο βλάβης σε περίπτωση παραβίασης ή κακής χρήσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής: 

 • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία χρήστη τα οποία έχουν δημοσιευτεί χωρίς τη συναίνεσή του, όπως: ονοματεπώνυμο, φωτογραφία ή βίντεο με το πρόσωπό του ή άλλες πληροφορίες που έχουν αναφερθεί ότι έχουν δημοσιευτεί χωρίς συναίνεση. 
 • Στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης και άλλα προσωπικά στοιχεία που αφορούν εσάς ή άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών στοιχείων, ιατρικών πληροφοριών ή στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης. 

Επιτρέπεται στους εμπόρους να δημοσιεύουν στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με την επιχείρησή τους, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τηλεφώνου, των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των ψευδωνύμων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, επιτρέπεται το πλήρες όνομα ενός φυσικού προσώπου, αν αυτό περιλαμβάνεται στο όνομα κάποιου γνωστού ή διαφημιζόμενου νομικού προσώπου επιχείρησης ή αν πρόκειται για επαγγελματία που δραστηριοποιείται δημόσια με το όνομά του. 

Αν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν δημοσιευτεί χωρίς τη συναίνεσή σας, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να επισημάνετε την αξιολόγηση.

Χυδαίο περιεχόμενο και βωμολοχίες

Θα καταργούμε το χυδαίο περιεχόμενο και το περιεχόμενο με βωμολοχίες στους Χάρτες Google.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Περιεχόμενο που χρησιμοποιεί βωμολοχίες ή χυδαιότητες, για να προσβάλει άλλους χρήστες ή να δώσει έμφαση σε επικρίσεις.

Επιτρέπουμε τη χρήση λέξεων που μπορεί να θεωρηθούν βωμολοχίες σε άλλο ευρύτερο πλαίσιο, με μη προσβλητικό τρόπο.

Άσεμνο σεξουαλικό περιεχόμενο

Οι Χάρτες Google είναι ένας χώρος όπου οι χρήστες μπορούν να εξερευνούν με ασφάλεια τον κόσμο γύρω μας. Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπουμε το άσεμνο σεξουαλικό περιεχόμενο.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Πορνογραφικό υλικό ή υλικό που απεικονίζει σεξουαλικές πράξεις, γεννητικά όργανα ή φετίχ που αποσκοπούν σε σεξουαλική ικανοποίηση.
 • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει γυμνά γεννητικά όργανα.
 • Περιεχόμενο που εξυμνεί ή προωθεί την κτηνοβασία.
 • Περιεχόμενο που εξυμνεί ή προωθεί άσεμνο σεξουαλικό περιεχόμενο ή άσεμνη σεξουαλική συμπεριφορά.

Ενδέχεται να επιτρέψουμε περιεχόμενο που διαφορετικά θα θεωρούνταν άσεμνο σεξουαλικό περιεχόμενο, για εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς, επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς, εφόσον το περιεχόμενο αυτό σχετίζεται με το σημείο ενδιαφέροντος και παρέχονται επαρκείς πληροφορίες στους χρήστες για να κατανοήσουν το ευρύτερο πλαίσιο.

Περιεχόμενο με θεματολογία για ενηλίκους

Οι Χάρτες Google είναι ένας χώρος όπου οι χρήστες μπορούν να βρίσκουν χρήσιμες και κατάλληλες πληροφορίες. Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο με θεματολογία για ενηλίκους.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Μη άσεμνο πορνογραφικό υλικό ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που αποσκοπεί σε σεξουαλική ικανοποίηση.
 • Περιεχόμενο που προσδίδει σεξουαλικό χαρακτήρα σε άψυχα αντικείμενα.
 • Απροκάλυπτα, σεξουαλικά προκλητικές στάσεις, στις οποίες το υποκείμενο είναι γυμνό, θαμπωμένο ή με ελάχιστο ρουχισμό.
 • Μη εμπορικό περιεχόμενο που σχετίζεται με σεξουαλικά βοηθήματα.

Ενδέχεται να επιτρέψουμε περιεχόμενο που διαφορετικά θα θεωρούνταν περιεχόμενο με θεματολογία για ενηλίκους, για εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς, επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς, αν το περιεχόμενο αυτό σχετίζεται με το σημείο ενδιαφέροντος και παρέχονται επαρκείς πληροφορίες στους χρήστες για να κατανοήσουν το ευρύτερο πλαίσιο.

Ενδέχεται, επίσης, να επιτρέψουμε την προβολή ατόμων με ελάχιστο ρουχισμό που παρουσιάζονται με μη σεξουαλικό τρόπο.

Ενδέχεται να επιτρέψουμε έναν έγκυρο ιστότοπο επιχείρησης που περιλαμβάνει περιεχόμενο με θεματολογία για ενηλίκους, αν η επιχείρηση παρέχει σχετικές υπηρεσίες για ενηλίκους.

Βία και αιματοχυσία

Στους Χάρτες Google καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχουμε οδηγούν σε μια θετική εμπειρία για όσους χρησιμοποιούν το προϊόν μας. Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπουμε το βίαιο ή αποτρόπαιο περιεχόμενο που αφορά άτομα ή ζώα.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Βίαιο ή αποτρόπαιο περιεχόμενο που αφορά άτομα ή ζώα και έχει σκοπό να σοκάρει ή να προκαλέσει.
 • Παραστατική βία που περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες αίματος, σοβαρούς τραυματισμούς ή θανάτους ζώων ή ατόμων.
 • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει κακοποίηση ζώων.
Περιεχόμενο που υπόκειται σε περιορισμούς

Για ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε ελέγχους και τοπικούς κανονισμούς, πρέπει να ακολουθείτε συγκεκριμένες οδηγίες όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο. Στο περιεχόμενο που ανεβάζετε δεν πρέπει να περιλαμβάνονται παροτρύνσεις για δράση ή προσφορές για την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε κατά τόπους νομικούς κανονισμούς. Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια, ο καπνός, τα πυροβόλα όπλα, οι υγειονομικές και ιατρικές συσκευές, τα ελεγχόμενα φαρμακευτικά προϊόντα, οι υπηρεσίες για ενηλίκους και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Στο περιεχόμενο δεν πρέπει να εμφανίζονται τα εξής:

 • Σύνδεσμοι προς μια σελίδα προορισμού, όπου είναι δυνατή η αγορά αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε περιορισμούς.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμοί τηλεφώνου επικοινωνίας για την αγορά αγαθών που υπόκεινται σε περιορισμούς.
 • Προωθητικές προσφορές για αγαθά ή υπηρεσίες που υπόκεινται σε περιορισμούς. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να ανεβάζετε περιεχόμενο στο οποίο εμφανίζονται προσφορές, κουπόνια, πληροφορίες τιμολόγησης ή άλλες προωθητικές ενέργειες για κάποιο προϊόν ή υπηρεσία που υπόκειται σε περιορισμούς.

Έχετε υπόψη ότι οι τυχαίες απεικονίσεις τέτοιων προϊόντων εξαιρούνται από αυτήν την πολιτική. Για παράδειγμα:

 • Εικόνες με μενού.
 • Εικόνες όπου υπάρχουν αλκοολούχα ποτά, χωρίς όμως να αποτελούν το βασικό αντικείμενο εστίασης.
Επικίνδυνο περιεχόμενο

Οι Χάρτες Google είναι ένας χώρος ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών. Για αυτόν τον λόγο, δεν επιτρέπουμε στους χρήστες να δημοσιεύουν επικίνδυνο περιεχόμενο.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Περιεχόμενο που διευκολύνει ή ενθαρρύνει την πρόκληση σοβαρής φυσικής/σωματικής βλάβης στην υγεία, στην ασφάλεια, στην ιδιοκτησία, σε ζώα ή στο περιβάλλον.
 • Περιεχόμενο που προωθεί επικίνδυνες δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη στο άτομο που διαπράττει την ενέργεια, στους γύρω του ή σε ζώα.
 • Περιεχόμενο που ενθαρρύνει τους ανηλίκους να συμμετέχουν σε επικίνδυνες δραστηριότητες ή να χρησιμοποιούν επικίνδυνα στοιχεία.
 • Περιεχόμενο που διευκολύνει την κακή χρήση εγγενώς επικίνδυνων στοιχείων.
 • Περιεχόμενο με οδηγίες για τη δημιουργία ή την προετοιμασία επικίνδυνων στοιχείων.

Επιτρέπουμε τη γενική συζήτηση σχετικά με αγαθά, υπηρεσίες ή δραστηριότητες που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς ή επικίνδυνες, εφόσον η συζήτηση δεν προωθεί ή δεν δίνει οδηγίες για την επιβλαβή χρήση τους.

Παράνομο περιεχόμενο

Περιεχόμενο που είναι παράνομο ή απεικονίζει παράνομη δραστηριότητα δεν είναι αποδεκτό.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Εικόνες ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα άλλων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες ή για την υποβολή ενός αιτήματος DMCA, ανατρέξτε στις διαδικασίες περί πνευματικών δικαιωμάτων που διαθέτουμε.
 • Όλες οι εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης και κάθε περιεχόμενο που παρουσιάζει παιδιά με σεξουαλικό τρόπο.
 • Περιεχόμενο που σχετίζεται με επικίνδυνες ή παράνομες πράξεις όπως: βιασμός, πώληση ανθρώπινων οργάνων, εμπορία ανθρώπων.
 • Παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες: προϊόντα ζώων υπό εξαφάνιση, παράνομες ναρκωτικές ουσίες, συνταγογραφούμενα φάρμακα που διοχετεύονται στην παράνομη αγορά.
 • Εικόνες που δείχνουν παραστατική ή αδικαιολόγητη βία ή προωθούν τη βία.
 • Περιεχόμενο που παράγεται από τρομοκρατικές ομάδες ή για λογαριασμό τέτοιων ομάδων.

Για άλλα νομικά ζητήματα, επιλέξτε την καρτέλα "Πνευματικά δικαιώματα ή άλλα νομικά ζητήματα", στη λειτουργία Αναφορά προβλήματος.

Ασφάλεια παιδιών

Στους Χάρτες Google, δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο που θέτει τα παιδιά σε κίνδυνο. Μην δημιουργείτε, δημοσιεύετε ή διανέμετε περιεχόμενο το οποίο εκμεταλλεύεται ή κακοποιεί παιδιά και μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Google για να θέτετε σε κίνδυνο τα παιδιά.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται σεξουαλικά ή παρουσιάζει με σεξουαλικό τρόπο παιδιά.
 • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει επιθετική συμπεριφορά ή εγκρίνει, εξυμνεί ή παρουσιάζει με θετικό τρόπο την επιθετική συμπεριφορά.
 • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει απεικονίσεις κακοποίησης ανηλίκων ή εγκρίνει, εξυμνεί ή παρουσιάζει με θετικό τρόπο την κακοποίηση ανηλίκων.
 • Περιεχόμενο που απεικονίζει γυμνά άτομα τα οποία προφανώς είναι ανήλικα, ακόμα και αν δεν εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες.

Θα καταργούμε το παραβατικό περιεχόμενο και θα προβαίνουμε στις δέουσες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την αναφορά σε αρμόδιες αρχές ή αρχές επιβολής του νόμου, τον περιορισμό της πρόσβασης σε λειτουργίες του προϊόντος και την απενεργοποίηση λογαριασμών.

Πώς μπορούν οι χρήστες να αναφέρουν παραβάσεις;

 • Για να αναφέρετε περιεχόμενο, το οποίο υπάρχει σε προϊόν της Google και μπορεί να συνιστά εκμετάλλευση παιδιού, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά κατάχρησης. Αν εντοπίσετε περιεχόμενο αυτού του είδους σε άλλη σελίδα στο διαδίκτυο, επικοινωνήστε απευθείας με την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα σας.
 • Αν πιστεύετε ότι ένα παιδί κινδυνεύει ή είναι ήδη θύμα κακοποίησης, εκμετάλλευσης ή διακίνησης, επικοινωνήστε αμέσως με την αστυνομία. Αν έχετε ήδη υποβάλει αναφορά στην αστυνομία και εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια ή αν πιστεύετε ότι κάποιο παιδί εκτίθεται ή είχε εκτεθεί σε κίνδυνο στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, μπορείτε να αναφέρετε τη συμπεριφορά αυτή στην Google.
Περιεχόμενο σχετικό με τρομοκρατία

Οι Χάρτες Google απαγορεύουν το περιεχόμενο που σχετίζεται με τρομοκρατία και τη χρήση αυτής της υπηρεσίας από τρομοκρατικές οργανώσεις για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Περιεχόμενο που υποκινεί τη βία, προωθεί τρομοκρατικές ενέργειες ή εξυμνεί τις τρομοκρατικές επιθέσεις.
 • Περιεχόμενο που παράγεται από τρομοκρατικές ομάδες ή για λογαριασμό τέτοιων ομάδων.

Ενδέχεται να επιτρέψουμε περιεχόμενο που σχετίζεται με τρομοκρατία για εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς, επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς, αν παρέχονται επαρκείς πληροφορίες στους χρήστες για την κατανόηση του ευρύτερου πλαισίου.

Περιεχόμενο εκτός θέματος

Δημοσιεύετε μόνο περιεχόμενο που βασίζεται στην εμπειρία σας ή σε ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο που περιλαμβάνει γενικούς, πολιτικούς ή κοινωνικούς σχολιασμούς ή προσωπικούς μονολόγους.

Διαφήμιση και προσέλκυση πελατείας

Μην δημοσιεύετε περιεχόμενο για σκοπούς διαφήμισης ή προσέλκυσης πελατείας.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Προωθητικό ή εμπορικό περιεχόμενο
 • Δημοσίευση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμών τηλεφώνου, συνδέσμων προς μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή συνδέσμων προς άλλους ιστοτόπους στις αξιολογήσεις σας
Ασαφές και επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο
Ασαφές περιεχόμενο

Δεν επιτρέπουμε τη δημοσίευση ασαφούς περιεχομένου στους Χάρτες Google, επειδή υποβαθμίζει τις χρήσιμες πληροφορίες που παρέχουν οι Χάρτες Google στους χρήστες.

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Δημοσίευση περιεχομένου που δεν έχει νόημα σε όλες τις γλώσσες, όπως μια τυχαία ομάδα χαρακτήρων.
Επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο
Δεν επιτρέπουμε τη δημοσίευση επαναλαμβανόμενου περιεχομένου στους Χάρτες Google, επειδή υποβαθμίζει τις χρήσιμες πληροφορίες που παρέχουν οι Χάρτες Google στους χρήστες.
Σε αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Δημοσίευση του ίδιου περιεχομένου πολλές φορές είτε από τον ίδιο λογαριασμό είτε από πολλούς λογαριασμούς
Βανδαλισμός και φθορά
Δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο που έχει ως στόχο την καταστροφή ή ζημιά της ψηφιακής παρουσίας μιας λειτουργίας. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία πληροφοριών σχετικά με ένα μέρος προκειμένου να το καταστήσει ακατάλληλο ή χαμηλής ποιότητας, ως φάρσα ή για να εκφράσει τις κοινωνικές ή πολιτικές σας απόψεις.
Λάβετε σοβαρά υπόψη αυτούς τους κανόνες. Αν η συμπεριφορά ενός χρήστη των Χαρτών Google εντός ή εκτός της πλατφόρμας βλάπτει τους χρήστες, την κοινότητα, τους υπαλλήλους ή το οικοσύστημά μας, ενδέχεται να προβούμε σε ενέργειες που θα κυμαίνονται από την αναστολή των προνομίων του λογαριασμού έως τον τερματισμό του λογαριασμού. Κατά τον έλεγχο περιεχομένου ή λογαριασμών, λαμβάνουμε υπόψη διάφορους τύπους πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων του ίδιου του περιεχομένου, των πληροφοριών λογαριασμού, των ενεργειών των χρηστών και της ύπαρξης ενός μοτίβου επιβλαβούς συμπεριφοράς, καθώς και άλλων πληροφοριών που παρέχονται μέσω μηχανισμών αναφοράς (κατά περίπτωση) και περιοδικών ελέγχων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού