Forbudt indhold og indhold, som er underlagt restriktioner

Følgende politikker gælder for alle formater, herunder anmeldelser, fotos og videoer. Indhold, der ikke lever op til disse kriterier, bliver muligvis afvist og altså ikke offentliggjort i Google Maps.

Bidrag til Google Maps skal give en præcis afspejling af det sted, som de omhandler. Bidrag, der ikke afspejler virkeligheden, bliver fjernet. Dette omfatter anmeldelser, fotos eller videoer, der ikke er relateret til det sted eller den virksomhed, de er knyttet til. Hvis indholdet ikke er placeret korrekt på kortet eller ikke er knyttet til den korrekte virksomhedsprofil, afvises bidraget muligvis.

Anmeldelser behandles automatisk med henblik på registrering af upassende indhold såsom falske anmeldelser og spam. Vi fjerner muligvis anmeldelser, der er blevet rapporteret, for at overholde Googles politikker eller juridiske forpligtelser.

Spam og falsk indhold

Dit indhold skal afspejle din virkelige oplevelse af stedet og må ikke indsendes udelukkende for at manipulere bedømmelsen af et sted. Indsend ikke falsk indhold, indsend ikke det samme indhold flere gange, og indsend ikke indhold om det samme sted fra flere forskellige konti.

Irrelevant indhold

Indsend kun indhold, der er baseret på din oplevelse, eller spørgsmål om oplevelser på det specifikke sted. Maps er ikke ment som et forum til ytring af politiske eller sociale holdninger eller personlige diskussioner. Indhold, der ikke overholder denne standard, vil blive fjernet.

Indhold, som er underlagt restriktioner

For nogle produkter eller tjenester, som er underlagt kontroller og lokale bestemmelser, skal du følge visse retningslinjer, når du opretter indhold. Det indhold, du uploader, må ikke indeholde opfordringer til handling eller tilbud om salg af produkter eller tjenester, der er underlagt lokale juridiske bestemmelser. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, alkohol, hasardspil, tobak, skydevåben, sundheds- og medicinsk udstyr, lovregulerede medicinalvarer, pornografiske tjenester samt finansielle tjenester.

Indholdet må ikke vise følgende:

 Links til en landingsside, hvor det er muligt at købe varer eller tjenester, der er underlagt restriktioner.

 Mailadresser og/eller telefonnumre, der kan bruges til kontakt med henblik på køb af varer, der er underlagt restriktioner.

 Kampagnetilbud på varer eller tjenester, der er underlagt restriktioner. Du må f.eks. ikke uploade indhold, der viser specialtilbud, kuponer, prisoplysninger eller andre kampagner for et produkt eller en tjeneste, der er underlagt restriktioner.

Bemærk, at hændelige skildringer af disse produkter er ekskluderet fra denne politik. Som eksempler kan nævnes:

Billeder af menuer.

Billeder, hvor alkoholiske drikkevarer forefindes, men ikke er det primære fokuspunkt.

Ulovligt indhold

Vi accepterer ikke indhold, der er ulovligt, eller som skildrer ulovlig aktivitet. Dette omfatter følgende:

 Billeder eller andet indhold, der krænker andres juridiske rettigheder, herunder ophavsret. Du kan få flere oplysninger eller indsende en DMCA-anmodning ved at læse vores procedurer vedrørende ophavsret.

 Billeder af seksuelt misbrug og indhold, der fremstiller børn på en seksuel måde.

 Indhold, der viser farlige eller ulovlige handlinger, f.eks. voldtægt, salg af organer eller menneskehandel.

 Ulovlige produkter og tjenester: Produkter, der er fremstillet af truede dyrearter, ulovlige stoffer eller receptpligtige lægemidler, som er overført til det illegale marked.

 Billeder af udpenslede eller umotiverede voldshandlinger eller billeder, der tilskynder til vold.

 Indhold, der er fremstillet af eller på vegne af terroristgrupper.

Hvad angår andre juridiske spørgsmål, kan du vælge fanen "Problemer med ophavsret eller andre juridiske spørgsmål" i funktionen "Rapportér et problem".

Terrorrelateret indhold

Vi tillader ikke, at terrororganisationer benytter denne tjeneste til noget formål, herunder rekruttering. Vi accepterer heller ikke indhold, der er relateret til terror, f.eks. indhold, der promoverer terrorhandlinger, ansporer til vold eller hylder terrorangreb. Vær opmærksom på at give nok oplysninger og dermed hjælpe folk til at forstå sammenhængen, hvis indsendelse af terrorrelateret indhold sker i en uddannelsesmæssig, dokumentarisk, videnskabelig eller kunstnerisk kontekst. 

Udpenslet seksuelt indhold

Vi tillader ikke indhold, der viser udpenslet seksuelt materiale. Vi tillader heller ikke indhold, der viser seksuelt misbrug af børn eller fremstiller dem på en seksuel måde. Vi fjerner denne type indhold, lukker kontoen og sender en anmeldelse til "National Center for Missing & Exploited Children" (NCMEC) og til politiet.

Stødende indhold

Vi fjerner indhold, der omfatter uanstændigt, krænkende eller stødende sprogbrug eller uanstændige, krænkende eller stødende gestikulationer. 

Farligt og nedsættende indhold

Kommunikationen mellem Google Maps-brugere skal foregå på sikker vis. Vi tillader derfor ikke, at sælgere eller forbrugere uploader farligt eller nedsættende indhold, herunder indhold, som:

 Virker truende eller tilskynder til at gøre skade på en selv eller andre.

 Bruges til at chikanere, intimidere eller mobbe en enkeltperson eller en bestemt gruppe.

 Ansporer til had mod eller diskrimination eller nedgørelse af en enkeltperson eller en bestemt gruppe ud fra race eller etnisk oprindelse, religion, handicap, alder, nationalitet, veteranstatus, seksuel orientering, køn, kønsidentitet eller andre kendetegn, der er forbundet med systematisk diskrimination eller marginalisering.

Personefterligning

Vi tillader ikke, at Google Maps benyttes til at vildlede andre. Dette gælder både for vildledende indhold og afgivelse af urigtige oplysninger.

Du må ikke kreditere dit indhold til andre personer, virksomheder eller organisationer, hvis du ikke har beføjelse til at repræsentere dem.

Google forbeholder sig ret til at fjerne indhold, suspendere konti eller lægge sag an mod bidragydere, der fejlagtigt hævder, at de repræsenterer eller er ansat af Google.

Interessekonflikt

Maps-indhold, der leveres af brugerne, er mest værdifuldt, når det er ærligt og upartisk. Eksempler på ikke tilladte praksisser omfatter, men er ikke begrænset til:

 Anmeldelse af din egen virksomhed.

 Indsendelse af indhold om et aktuelt eller tidligere ansættelsesforhold.

 Indsendelse af indhold om en konkurrent for at påvirke bedømmelserne af denne.