Forbudt indhold og indhold underlagt begrænsninger

Vildledende indhold og adfærd

Falsk engagement

Bidrag til Google Maps skal give et retvisende indtryk af et sted eller en virksomhed. Falsk engagement er ikke tilladt og vil blive fjernet.

Dette omfatter:

 • Betaling for eller opfordring til upload af indhold, der ikke repræsenterer en reel oplevelse.
 • Afskrækkelse fra eller fjernelse af muligheden for at skrive negative anmeldelser eller selektiv anmodning om positive anmeldelser fra kunder.
 • Indhold, som ikke er baseret på en reel oplevelse, og som ikke giver et retvisende billede af den aktuelle lokation eller det aktuelle produkt.
 • Indhold, som en virksomhed giver adgang til i bytte for rabatter, varer og/eller tjenester.
  Dette omfatter sælgeranmodninger om ændring eller fjernelse af en negativ anmeldelse via tilbud om rabatter, varer eller tjenester uden beregning eller andre incitamenter.
 • Indhold, der er uploadet af en konkurrent med det formål at underminere en virksomheds eller et produkts omdømme.
 • Indhold, der er blevet oprettet via flere konti for at påvirke et steds bedømmelse.
 • Indhold, der er offentliggjort ved hjælp af en emulator eller en anden tjeneste til ændring af enheder, et ændret operativsystem eller en anden metode til efterligning af ægte engagement, manipulation af sensordata eller -resultater eller på anden vis modarbejde eller forstyrre normal drift.
Personefterligning

At bruge Google Maps til at vildlede andre er i modstrid med formålet om at bidrage med nyttige oplysninger, som kan hjælpe brugerne, når de udforsker omverdenen. Du må ikke bruge Google Maps til at udgive dig for at være eller repræsentere en anden person, gruppe eller organisation.

Dette omfatter:

 • Indhold, der er uploadet eller delt med det formål at udgive sig for at være en anden person, gruppe eller organisation.
 • Indhold, der foregiver at være en verificeret pålidelig kilde.

Vi tillader indhold med alternative navne for en person eller organisation, hvis indholdet ikke udgør et forsøg på at vildlede andre.

Misinformation

Falske, ukorrekte eller vildledende oplysninger kan medføre væsentlig skade på enkeltpersoner, virksomheder og samfundet. Derfor tillader vi ikke, at brugere indsender misinformation.

Dette omfatter:

 • Skadeligt indhold med vildledende sundhedsmæssige oplysninger eller helbredsoplysninger.
 • Skadeligt indhold med vildledende oplysninger om samfundsforhold.
 • Skadeligt indhold om nyhedsbegivenheder eller samfundsbegivenheder, der er blevet manipuleret for at vildlede brugerne.

Vi tillader indhold fra pålidelige kilder.

Urigtige oplysninger

Vildledende oplysninger kan påvirke kvaliteten af oplysningerne på Google Maps. Derfor tillader vi ikke, at enkeltpersoner bruger Google Maps til at vildlede eller bedrage andre eller fremsætte urigtige oplysninger.

Dette omfatter:

 • Falske eller vildledende repræsentationer af beskrivelsen eller kvaliteten af en vare eller tjeneste.
 • Forvrængning eller udeladelse af fakta for at udøve svindel mod andre brugere.
 • Forvrængning eller udeladelse af oplysninger, der kan påvirke brugerens beslutninger uhensigtsmæssigt.
 • Indhold, der er baseret på en interessekonflikt.
 • Upload af indhold, der narrer brugere til at afsløre fortrolige oplysninger, downloade uønsket eller skadelig software eller udsætte dem for phishing eller baiting.

Upassende indhold og adfærd

Chikane

Vi tillader ikke, at brugere opretter indhold for at chikanere andre personer eller virksomheder eller opfordrer andre til at deltage i chikane.

Dette omfatter:

 • Indhold, der indeholder en specifik trussel om at gøre skade på enkeltpersoner eller definerede grupper af mennesker, der ville få en normal og fornuftig person til at frygte for sin mentale eller fysiske sikkerhed eller sit velbefindende.
 • Doxing.
 • Indhold, der medfører uønsket seksualisering eller objektivisering af en person, herunder påstande om en persons seksuelle aktiviteter, seksuelle orientering eller kønsidentitet.
Hadefulde ytringer

Google Maps-produkter er designet til at hjælpe brugere med at navigere i og udforske verden omkring dem. Hos Google mener vi, at alle, uanset etnicitet, religion, handicap, alder, nationalitet, veteranstatus, seksuel orientering, køn, kønsidentitet, kaste eller anden beskyttet status, skal have adgang til oplysninger og ret til at deltage i udvekslingen af oplysninger uden at blive udsat for hadefulde ytringer.

Du må ikke oprette eller dele indhold med nogen former for hadefulde ytringer.

Dette omfatter:

 • Direkte opfordringer til vold mod beskyttede enkeltpersoner eller grupper.
 • Indhold, der umenneskeliggør, nedgør eller bagtaler enkeltpersoner eller grupper baseret på beskyttede karakteristika.

Vi tillader indhold, der omfatter en reference til en beskyttet person eller gruppe på en positiv måde.

Stødende indhold

Google Maps skal være et sted med respekt mellem brugerne, også når de uenige. Derfor tillader vi ikke, at brugere uploader stødende indhold.

Dette omfatter:

 • Brug af Google-produkter til at angribe andre enkeltpersoner eller grupper.
 • Indhold, der tydeligt fremstår som bevidst provokerende.
 • Udokumenterede påstande om uetisk adfærd eller kriminel aktivitet.

Vi tillader indhold, der beskriver negative oplevelser på en respektfuld måde.

Personlige oplysninger

Du må ikke distribuere eller uploade personlige oplysninger uden samtykke.  Personlige oplysninger defineres som oplysninger, der vedrører en levende, identificerbar person, og offentliggørelse kan medføre risiko eller skade, hvis de kompromitteres eller misbruges. Dette omfatter: 

 • Indhold med personlige oplysninger om en anden person, som offentliggøres uden dennes samtykke, f.eks. fulde navn eller efternavn, personens ansigt på et billede eller i en video eller andre oplysninger, som er blevet rapporteret som offentliggjort uden samtykke. 
 • Personhenførbare oplysninger og andre personlige oplysninger om dig selv eller andre, herunder økonomiske oplysninger, helbredsoplysninger og personlige identifikationsoplysninger. 

Vi tillader, at sælgere offentliggør kontaktoplysninger relateret til deres virksomhed, f.eks. telefonnummer, mailadresse og brugernavne på sociale medier.

Vi tillader også en persons fulde navn, hvis det er en del af den almindeligt kendte eller annoncerede forretningsenhed, eller hvis personen er en fagperson, der offentligt udfører aktiviteter i eget navn. 

Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er blevet offentliggjort uden dit samtykke, kan du følge denne vejledning for at rapportere gennemgangen.

Uanstændigt indhold eller ukvemsord

Vi fjerner uanstændigt indhold og indhold med ukvemsord på Google Maps.

Dette omfatter:

 • Indhold, der bruger ukvemsord eller er uanstændigt med det formål at støde andre brugere eller underbygge kritik.

Vi tillader ikke-stødende brug af ord, der kan opfattes som ukvemsord i andre sammenhænge.

Eksplicit seksuelt indhold

Google Maps skal være et sikkert sted at udforske verden omkring os. Derfor tillader vi ikke eksplicit seksuelt indhold.

Dette omfatter:

 • Pornografi eller afbildning af seksuelle handlinger, kønsorganer eller feticher, der har til formål at være seksuelt stimulerende.
 • Indhold, der omfatter nøgne kønsdele.
 • Indhold, der forherliger eller promoverer seksuel omgang med dyr.
 • Indhold, der forherliger eller promoverer eksplicit seksuelt indhold eller eksplicit seksuel adfærd.

Vi kan tillade indhold, der på anden vis anses for at være seksuelt eksplicit med et oplysende, dokumentarisk, videnskabeligt eller kunstnerisk formål, hvis indholdet er relateret til den interessante lokation, og der er tilstrækkeligt med oplysninger til, at brugerne forstår konteksten.

Voksenindhold

Google Maps er et sted, hvor brugerne kan finde nyttige og relevante oplysninger. Derfor tillader vi ikke voksenindhold.

Dette omfatter:

 • Ikke-eksplicit pornografi eller indhold, der har til formål at være seksuelt stimulerende.
 • Alt indhold, der seksualiserer genstande.
 • Åbenlyst eller seksuelt orienterede positurer, hvor personen er nøgen, sløret eller minimalt påklædt.
 • Ikke-kommercielt indhold relateret til sexlegetøj.

Vi kan tillade indhold, der betragtes som værende for voksne med et oplysende, dokumentarisk, videnskabeligt eller kunstnerisk formål, hvis indholdet er relateret til det relevante sted, og der gives tilstrækkelige oplysninger til, at brugerne kan forstå konteksten.

Vi kan også tillade minimalt påklædte personer, som præsenteres på en ikke-seksualiseret måde.

Vi kan tillade et legitimt virksomhedswebsite med indhold, der er uegnet for mindreårige, hvis virksomheden tilbyder relevante tjenester med voksenindhold.

Vold og blodsudgydelse

I Google Maps bestræber vi os på at sikre, at de leverede oplysninger medfører en positiv oplevelse for de personer, der bruger vores produkt. Derfor tillader vi ikke voldeligt eller blodigt indhold, der involverer mennesker eller dyr.

Dette omfatter:

 • Voldeligt eller blodigt indhold, der involverer mennesker eller dyr, hvis formål er at chokere, vække sensation eller være respektløst.
 • Udpenslet vold, der omfatter store mængder blod, alvorlige skader eller dyrs eller menneskers død.
 • Indhold med dyremishandling.
Indhold underlagt begrænsninger

For nogle produkter eller tjenester, som er underlagt kontroller og lokale bestemmelser, skal du følge visse retningslinjer, når du opretter indhold. Det indhold, du uploader, må ikke indeholde opfordringer til handling eller tilbud om salg af produkter eller tjenester, der er underlagt lokale juridiske bestemmelser. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, alkohol, hasardspil, tobak, skydevåben, sundhedsudstyr og medicinsk udstyr, lovregulerede medicinalvarer, pornografiske tjenester samt finansielle tjenester.

Indholdet må ikke vise følgende:

 • Links til en landingsside, hvor det er muligt at købe varer eller tjenester, der er underlagt restriktioner.
 • Mailadresser og/eller telefonnumre, der kan bruges til kontakt med henblik på køb af varer, der er underlagt restriktioner.
 • Kampagnetilbud på varer eller tjenester, der er underlagt restriktioner. Du må f.eks. ikke uploade indhold, der viser specialtilbud, kuponer, prisoplysninger eller andre kampagner for et produkt eller en tjeneste, der er underlagt restriktioner.

Bemærk, at hændelige skildringer af disse produkter er ekskluderet fra denne politik. Eksempler:

 • Billeder af menuer.
 • Billeder, hvor alkoholiske drikkevarer forefindes, men ikke er det primære fokuspunkt.
Farligt indhold

Kommunikationen mellem Google Maps-brugere skal foregå på sikker vis. Vi tillader derfor ikke, at brugere uploader farligt indhold.

Dette omfatter:

 • Indhold, der muliggør eller opfordrer til alvorlig fysisk skade på helbred, sikkerhed, ejendom, dyr eller miljøet.
 • Indhold, der promoverer farlige aktiviteter, som kan medføre alvorlig fysisk skade på den person, der udfører aktiviteten, personerne omkring dem eller dyr.
 • Indhold, der opfordrer mindreårige til at deltage i farlige aktiviteter eller gøre brug af farlige genstande.
 • Indhold, der muliggør misbrug af genstande, der i sig selv er farlige.
 • Indhold med vejledning i fremstilling af farlige genstande.

Vi tillader generelle diskussioner om varer, tjenester eller aktiviteter, der kan være skadelige eller farlige, så længe diskussionen ikke omfatter promovering af eller vejledning i disses skadelige brug.

Ulovligt indhold

Vi accepterer ikke indhold, der er ulovligt, eller som skildrer ulovlig aktivitet.

Dette omfatter:

 • Billeder eller andet indhold, der krænker andres juridiske rettigheder, herunder ophavsret. Du kan få flere oplysninger eller indsende en DMCA-anmodning ved at læse vores procedurer vedrørende ophavsret.
 • Billeder af seksuelt misbrug og indhold, der fremstiller børn på en seksuel måde.
 • Indhold, der viser farlige eller ulovlige handlinger, f.eks. voldtægt, salg af organer eller menneskehandel.
 • Ulovlige produkter og tjenester: produkter, der er fremstillet af truede dyrearter, ulovlige stoffer eller receptpligtige lægemidler, som er overført til det illegale marked.
 • Billeder af udpenslede eller umotiverede voldshandlinger eller billeder, der tilskynder til vold.
 • Indhold, der er fremstillet af eller på vegne af terroristgrupper.

Hvad angår andre juridiske spørgsmål, kan du vælge fanen "Problemer med ophavsret eller andre juridiske spørgsmål" i funktionen "Rapportér et problem".

Beskyttelse af børn

I Google Maps tillader vi ikke indhold, der udsætter børn for fare. Du må ikke oprette, uploade eller distribuere indhold, der udnytter eller misbruger børn, eller bruge Google-produkter eller -tjenester til at bringe børn i fare.

Dette omfatter:

 • Indhold, der bruges til seksuel udnyttelse af børn eller viser børn på en seksuel måde.
 • Indhold, der indeholder udnyttelse, eller som billiger, glorificerer eller fremstiller udnyttelse i et positivt lys.
 • Indhold, der indeholder afbildninger af misbrug af mindreårige, eller der billiger eller forherliger eller fremstiller misbrug af mindreårige i et positivt lys.
 • Indhold, som skildrer nøgenhed hos personer, der tilsyneladende er mindreårige, også selvom det ikke ligger inden for rammerne af ovenstående kategorier.

Vi fjerner indhold, der overtræder politikkerne, og træffer de nødvendige foranstaltninger. Vi kan f.eks. anmelde det til de relevante myndigheder eller politiet, begrænse adgangen til produktfunktioner og deaktivere konti.

Hvordan kan brugere rapportere overtrædelser?

 • Hvis du støder på indhold i et Google-produkt, som muligvis indeholder udnyttelse af et barn, skal du rapportere det ved at klikke på Rapportér misbrug. Hvis du finder lignende indhold andre steder på internettet, skal du kontakte den relevante myndighed i dit land direkte.
 • Hvis du mener, at et barn er i fare eller har været udsat for misbrug, udnyttelse eller trafficking, skal du omgående kontakte politiet. Hvis du allerede har anmeldt det til politiet og stadig har brug for hjælp, eller hvis du mistænker, at et barn udsættes for eller har været udsat for fare i vores produkter eller tjenester, kan du rapportere dette til Google.
Terrorrelateret indhold

Google Maps forbyder terrorrelateret indhold og terrororganisationers brug af denne tjeneste til ethvert formål, herunder rekruttering.

Dette omfatter:

 • Indhold, der ansporer til vold, promoverer terrorhandlinger eller hylder terrorangreb.
 • Indhold, der er fremstillet af eller på vegne af terroristgrupper.

Vi tillader muligvis terrorismerelateret indhold i en uddannelsesmæssig, dokumentarisk, videnskabelig eller kunstnerisk sammenhæng, hvis der gives tilstrækkelige oplysninger til, at brugerne kan forstå konteksten.

Irrelevant indhold

Indsend kun indhold, der er baseret på din oplevelse, eller spørgsmål om oplevelser på den specifikke lokation.

Vi tillader ikke indhold med generelle, politiske eller sociale holdninger eller personlige udfald.

Annoncering og anmodninger

Upload ikke indhold med henblik på annoncering eller anmodninger.

Dette omfatter:

 • Promoverende eller kommercielt indhold
 • Opslag af mailadresser, telefonnumre, links til sociale medier eller links til andre websites i dine anmeldelser
Volapyk og gentaget indhold

Vi tillader ikke upload af gentagende indhold eller volapyk i Google Maps, fordi det udvander de nyttige oplysninger, som Google Maps stiller til rådighed for brugerne.

Dette omfatter:

 • Opslag med det samme indhold flere gange eller opslag med indhold til samme sted fra flere konti.
 • Opslag af indhold, der ikke betyder noget på noget sprog, f.eks. en gruppe tegn.
Ødelæggelse og beskadigelse
Vi tillader ikke indhold, der har til formål at ødelægge eller beskadige den digitale tilstedeværelse af en funktion. Dette omfatter redigering af oplysninger om et sted for at fremstille det som upassende eller af lav kvalitet, som en prank eller for at udtrykke dine sociale eller politiske synspunkter.
Tag disse regler alvorligt. Hvis en Google Maps-brugers adfærd på eller uden for platformen skader vores brugere, fællesskab, medarbejdere eller økosystem, kan vi træffe foranstaltninger, der spænder fra suspendering af kontorettigheder til lukning af kontoen. Når vi gennemgår indhold eller konti, tager vi forskellige typer oplysninger i betragtning, bl.a. selve indholdet, kontooplysninger, brugerhandlinger, om der er et skadeligt adfærdsmønster, og andre oplysninger, der angives via rapporteringsmekanismer (hvis det er relevant) og gennemgange på eget initiativ for at få flere oplysninger.
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu