Забранено и ограничено съдържание

Подвеждащо съдържание и поведение

Фалшиво ангажиране

Приносът към Google Карти трябва да отразява реално преживяване на дадено място или с даден бизнес. Не се допуска фалшиво ангажиране и такова ще бъде премахвано.

Това включва:

 • съдържание, което не отразява истинско преживяване и не представлява точно въпросното местоположение или продукт.
 • съдържание, публикувано в резултат на стимул, предлаган от даден бизнес, като например плащане, отстъпки, безплатни стоки и/или услуги.
  • Това включва съдържание, публикувано след искания за коригиране или премахване на отрицателен отзив в замяна на стимул.
 • съдържание, което е публикувано от няколко профила с цел манипулиране на оценката на дадено място.
 • съдържание, което е публикувано чрез емулатор или друга услуга за манипулиране на устройства, променена операционна система или друг метод за наподобяване на истинско ангажиране, манипулиране на данни от сензорите или резултати или друг начин за осуетяване или объркване на нормалните дейности.

Не разрешаваме на търговците да:

 • изискват или насърчават публикуването на съдържание, което не представя действително преживяване;
 • предлагат стимули, например плащане, отстъпки, безплатни стоки и/или услуги, в замяна на публикуване на отзив, корекция или премахване на отрицателен отзив;
 • спират или забраняват отрицателни отзиви или избирателно да набират положителни отзиви от клиентите;
 • публикуват съдържание за обект на конкурент, за да подкопаят репутацията на този бизнес или продукт.

Допускаме търговците да:

 • изискват или насърчават публикуването на съдържание, което представя действително преживяване, без да предлагат стимули за това.
Представяне под чужда самоличност

Използването на Google Карти за подвеждане на другите противоречи на духа на предоставяне на полезна информация в помощ на потребителите, докато изследват света. Не използвайте Google Карти, за да се представяте за друг човек, група или организация.

Това включва:

 • публикувано или споделено съдържание, с което се цели представяне за друг човек, група или организация;
 • съдържание, което претендира да е потвърден авторитетен източник.

Допускаме съдържание, което съдържа алтернативни имена на човек или организация, когато не се опитва да подвежда други хора.

Невярна информация

Невярната, неточна или подвеждаща информация може да причини значителни вреди на хората, бизнесите и обществото. Поради тази причина не разрешаваме на потребителите да публикуват невярна информация.

Това включва:

 • вредно съдържание с подвеждаща или заблуждаваща здравна или медицинска информация;
 • вредно съдържание с подвеждаща или заблуждаваща информация за граждански процеси;
 • вредно съдържание за новинарски събития или обществени дискусии, което е манипулирано с цел измама или подвеждане на потребителите.

Допускаме съдържание от подлежащи на проверка авторитетни източници.

Подвеждащо представяне

Подвеждащите данни могат да повлияят върху качеството на информацията в Google Карти. Поради тази причина не разрешаваме хора да използват Google Карти, за да подвеждат или заблуждават други хора, нито да извършват подвеждащо представяне.

Това включва:

 • неверни или подвеждащи сведения за описанието или качеството на дадена стока или услуга;
 • изкривяване или пропускане на факти, за да бъдат измамени други потребители;
 • изкривяване или пропускане на информация, която може да окаже прекомерно влияние върху взиманите от потребителите решения;
 • съдържание, базирано на конфликт на интереси;
 • публикуване на съдържание, което подмамва потребителите да разкрият поверителна информация или да изтеглят нежелан или злонамерен софтуер или ги подлага на фишинг или подлъгване.

Неподходящо съдържание и поведение

Тормоз

Не разрешаваме на потребителите да публикуват съдържание с цел тормоз над други хора или бизнеси, нито да насърчават други хора да участват в тормоз.

Това включва:

 • съдържание с конкретна заплаха от нараняване срещу лица или определени групи хора, която би накарала разумен човек да се страхува за психическото или физическото си благосъстояние или безопасност;
 • доксинг;
 • съдържание, което води до нежелана сексуализация или третиране като предмет на даден човек, включително твърдения за неговата сексуална активност, сексуална ориентация или полова идентичност.
Насаждане на омраза

Продуктите на Google Карти са предназначени да помагат на потребителите да се придвижват и да изследват света около себе си. В Google вярваме, че всички хора, независимо от раса, етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, статут на ветеран, сексуална ориентация, пол, полова идентичност, каста или друг защитен статут, имат право на достъп до информация и на участие в обмяната ѝ, без да бъдат предмет на насаждане на омраза.

Не публикувайте и не споделяйте съдържание, което включва каквато и да е форма на насаждане на омраза.

Това включва:

 • директни призиви към насилие срещу защитени лица или групи;
 • съдържание, което дехуманизира, унижава или очерня отделни лица или групи въз основа на защитена характеристика.

Допускаме съдържание, споменаващо защитени лица или групи по положителен начин.

Обидно съдържание

Google Карти трябва да бъде място, където потребителите се уважават дори когато имат разногласия. Поради това не разрешаваме на потребителите да публикуват обидно съдържание.

Това включва:

 • използване на продукти на Google за атаки срещу други лица или групи;
 • съдържание, което е очевидно и преднамерено провокативно;
 • необосновани твърдения за неетично поведение или престъпни действия.

Допускаме съдържание, което описва негативни преживявания по уважителен начин.

Лична информация

Не разпространявайте и не публикувайте лична информация без съгласие. Личната информация се определя като информация, която се отнася за живо лице, чиято самоличност може да бъде установена, и чието разкриване може да навреди, ако тя бъде компрометирана или с нея бъде злоупотребено. Това включва:

 • съдържание, което включва лична информация на друго лице, публикувано без съгласието му, като например: пълно име/фамилия, лицето му в снимка или видеоклип или друга информация, за която е подаден сигнал, че е публикувана без съгласие;
 • информация, позволяваща лично идентифициране (PII), и друга лична информация за вас или други хора, включително финансова информация, медицинска информация или друга информация, позволяваща лично идентифициране.

Допускаме търговци да публикуват информация за връзка, свързана с бизнеса им, включително телефонен номер, електронна поща или потребителски имена в социални медии.

Освен това допускаме пълното име на дадено физическо лице, ако е част от познат или рекламиран бизнес или ако е ориентиран към обществеността професионалист, работещ под собственото си име.

Ако смятате, че личната ви информация е публикувана без съгласието ви, моля, изпълнете следните инструкции, за да подадете сигнал за отзива.

Нецензурно съдържание и непристоен език

Ще премахваме нецензурното и непристойното съдържание в Google Карти.

Това включва:

 • съдържание, използващо непристоен или нецензурен език, за да обижда други потребители или да подсилва критиката.

Допускаме необидно използване на думи, които може да се считат за непристоен език в други контексти.

Съдържание с явен сексуален характер

Google Карти е място за безопасно изследване на света около нас. Поради тази причина не допускаме съдържание с явен сексуален характер.

Това включва:

 • порнография или изобразяването на сексуални актове, полови органи или фетиши, предназначени да предизвикат сексуално удовлетворение;
 • съдържание с голи полови органи;
 • съдържание, което възхвалява или насърчава зоофилия;
 • съдържание, което възхвалява или популяризира съдържание или поведение с явен сексуален характер.

Възможно е да разрешим съдържание, което иначе се смята за притежаващо явен сексуален характер, за образователна, документална, научна или художествена цел, ако е свързано със съответния обект и е предоставена достатъчно информация, за да могат потребителите да разберат контекста.

Съдържание за възрастни

Google Карти е място, където потребителите да намират полезна и подходяща информация. Поради тази причина не допускаме съдържание за възрастни.

Това включва:

 • порнография без явен сексуален характер и всякакво съдържание, предназначено да предизвика сексуално удовлетворение;
 • съдържание, което сексуализира неодушевени предмети;
 • ясни пози, предизвикващи сексуални асоциации, в които обектът е гол, замъглен или с оскъдно облекло;
 • некомерсиално съдържание, свързано със секс играчки.

Възможно е да разрешим съдържание, което иначе се смята за такова за възрастни, за образователна, документална, научна или художествена цел, ако е свързано със съответния обект и е предоставена достатъчно информация, за да могат потребителите да разберат контекста.

Възможно е също да разрешим хора с оскъдно облекло, показани по несексуален начин.

Може да допуснем уебсайт на легитимен бизнес, който включва съдържание за възрастни, ако бизнесът предоставя уместни услуги за пълнолетни.

Насилие и кръвопролитие

В Google Карти се стремим предоставяната от нас информация да води до положителни преживявания за хората, които ползват продукта ни. Поради тази причина не допускаме съдържание с насилие или кръвопролитие, включващо хора или животни.

Това включва:

 • съдържание с насилие или проливане на кръв на хора или животни, което е предназначено да шокира, да предизвика сензация или е показано без основание;
 • детайлно показано насилие, което включва съществени количества кръв, сериозни наранявания или смърт на животни или хора;
 • съдържание с жестокост към животни.
Ограничено съдържание

За някои продукти или услуги, които са предмет на контрол и местни разпоредби, трябва да следвате определени насоки, когато публикувате съдържание. Съдържанието, което качвате, не може да включва подканващи фрази или оферти за продажба на продукти или услуги, подлежащи на контрол според местното законодателство. Това включва, но не само, алкохол, хазарт, тютюн, оръжие, здравно и медицинско оборудване, контролирани лекарства, услуги за пълнолетни и финансови услуги.

Съдържанието не бива да показва следното:

 • връзки към целева страница, на която е възможно да се купят ограничени стоки или услуги.
 • имейл адрес и/или телефонни номера за връзка за покупка на ограничени стоки.
 • промоционални оферти за ограничени стоки или услуги. Например не бива да качвате съдържание, което показва промоционални предложения, талони, информация за цената или други промоции за ограничени стоки или услуги.

Обърнете внимание, че тези правила не включват случайни изображения на тези продукти. Примерите включват:

 • изображения на менюта;
 • изображения с алкохолни напитки, които обаче не са основният им предмет.
Опасно съдържание

Google Карти е място за безопасна комуникация между потребителите. Поради тази причина не разрешаваме на потребителите да публикуват опасно съдържание.

Това включва:

 • съдържание, което улеснява или насърчава сериозни физически наранявания, нанасяне на вреди на собственост или на околната среда, нараняване на животни и излагане на риск;
 • съдържание, което популяризира опасни дейности, които биха могли да доведат до сериозни физически наранявания на човека, извършващ действието, на околните или на животни;
 • съдържание, насърчаващо непълнолетни лица да участват в опасни дейности или да използват опасни предмети;
 • съдържание, което улеснява неправилното използване на опасни предмети;
 • инструкции за създаване или изработване на опасни предмети.

Допускаме общи дискусии относно стоки, услуги или дейности, които могат да бъдат вредни или опасни, стига да не включват популяризиране или указания за тяхната опасна употреба.

Незаконно съдържание

Не приемаме съдържание, което е незаконно или изобразява незаконна дейност.

Това включва:

 • изображения или друго съдържание, които нарушават законовите права на друго лице, в това число авторските права. За повече информация или за да подадете искане съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), прегледайте процедурите ни относно авторските права.
 • всякакви изображения със сексуално насилие и всякакво съдържание, което представя деца по сексуален начин.
 • съдържание, включващо опасни или незаконни действия, като изнасилване, продажба на органи, трафик на хора.
 • незаконни продукти и услуги: продукти от застрашени животни, незаконни наркотици, лекарства с рецепта, пренасочени към незаконния пазар.
 • изображения на показано в подробности или безпричинно насилие или такива, популяризиращи насилие.
 • съдържание, създадено от терористични групи или от тяхно име.

За всички други правни проблеми, моля, изберете раздела „Авторски права или други правни проблеми“ във функцията за изпращане на сигнал за проблем.

Безопасност на децата

В Google Карти не допускаме съдържание, което излага на риск деца. Не създавайте, не публикувайте и не разпространявайте съдържание, което експлоатира или подлага на тормоз деца, и не използвайте продукти и услуги на Google за застрашаване на деца.

Това включва:

 • съдържание, което сексуално експлоатира деца или ги представя по сексуален начин;
 • съдържание, което включва „хищническо“ поведение или оправдава, възхвалява или представя такова поведение в положителна светлина;
 • съдържание, което изобразява тормоз над непълнолетни лица или оправдава, възхвалява или представя такъв тормоз в положителна светлина;
 • съдържание с актови изображения на видимо непълнолетни лица дори ако то не попада в горепосочените категории.

Ще премахнем съдържанието в нарушение и ще предприемем съответните действия, включително подаване на сигнал до съответните власти или правоприлагащи органи, ограничаване на достъпа до функции на продукта и деактивиране на профили.

Как потребителите могат да подадат сигнал за нарушение?

 • За да подадете сигнал за съдържание в продукт на Google, което може да експлоатира деца, кликнете върху Подаване на сигнал за злоупотреба. Ако попаднете на такова съдържание другаде в интернет, моля, свържете се направо със съответния орган в държавата си.
 • Ако смятате, че някое дете е в опасност или е било жертва на насилие, експлоатация или трафик на хора, незабавно се свържете с полицията. Ако вече сте подали сигнал в полицията и още имате нужда от помощ или се притеснявате, че дете е застрашено или е било застрашено в продуктите или услугите ни, можете да изпратите до Google сигнал за поведението.
Терористично съдържание

Google Карти забранява терористично съдържание и използването на тази услуга от терористични организации за каквито и да е цели, включително привличане на привърженици.

Това включва:

 • съдържание, което подтиква към насилие, популяризира терористични актове или възхвалява терористични нападения;
 • съдържание, създадено от терористични групи или от тяхно име.

Може да допуснем съдържание, свързано с тероризъм, с образователна, документална, научна или художествена цел, ако на потребителите е предоставена достатъчно информация, за да разберат контекста.

Съдържание извън темата

Публикувайте само съдържание въз основа на впечатленията си или въпроси относно впечатленията за конкретно местоположение.

Не допускаме съдържание, което включва общи, политически или социални коментари или лични оплаквания.

Рекламиране и искания за компенсация

Не публикувайте съдържание с рекламна цел или такова, поставящо искания за компенсация.

Това включва:

 • промоционално или комерсиално съдържание;
 • публикуване на имейл адреси, телефонни номера, връзки в социални медии или връзки към други уебсайтове в отзивите ви.
Неразбираемо и повтарящо се съдържание
Неразбираемо съдържание

Не разрешаваме публикуването на неразбираемо съдържание в Google Карти, защото така се разводнява полезната информация, предоставяна от Google Карти на потребителите.

Това включва:

 • публикуване на съдържание без смисъл на различни езици, например случайна група от знаци.
Повтарящо се съдържание
Не разрешаваме публикуването на повтарящо се съдържание в Google Карти, защото така се разводнява полезната информация, предоставяна от Google Карти на потребителите.
Това включва:
 • многократно публикуване на едно и също съдържание от един профил или от няколко профила.
Клевета и вреда
Съдържание, което има за цел да съсипе или увреди дигиталното присъствие на даден елемент, е забранено. Това включва редактиране на информация за място така, че тя да стане неуместна или с ниско качество, с цел шега или изразяване на социалните или политическите ви възгледи.
Обърнете сериозно внимание на тези правила. Ако поведението на потребител на Google Карти във и извън платформата вреди на нашите потребители, служители, общност или екосистема, може да предприемем действия, вариращи от спиране на привилегиите за профила до прекратяване на профила. Когато преглеждаме съдържание или профили, вземаме под внимание различни видове информация, включително самото съдържание, информацията за профила, действията на потребителите и дали съществува модел на опасно поведение, както и друга информация, предоставена чрез механизми за подаване на сигнали (където е приложимо), и прегледи по собствена инициатива.
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню