Naše pravidlá

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetok obsah Máp vytváraný používateľmi vrátane týchto typov obsahu:

  • textové recenzie,
  • hodnotenia,
  • obrázky,
  • videá,
  • otázky a odpovede,
  • titulky,
  • hashtagy,
  • značky,
  • odkazy,
  • metadáta.

Akýkoľvek obsah, ktorý zverejníte na platformách Googlu, musí dodržiavať tieto pravidlá, ako aj zmluvné podmienky spoločnosti Google, dodatočné zmluvné podmienky služieb Mapy Google a Google Earth, všetky ostatné relevantné pravidlá pre služby a všetky relevantné miestne zákony a nariadenia. Dbajte aj na pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google.

Hľadáte pravidlá, ktorými sa riadi obsah zobrazovaný vo funkcii Street View, zhromaždený spoločnosťou Google (a nie obsah zverejnený používateľmi)? Pozrite si naše pravidlá ochrany súkromia pre obsah zobrazenia Street View zhromaždený spoločnosťou Google.

Neviete, kto nasnímal fotku? To, či bol obrázok nasnímaný spoločnosťou Google alebo externým prispievateľom, môžete zistiť podľa mena alebo ikony uvedenia zdroja na každej fotografii.