O našim pravilima

Ova se pravila odnose na sav sadržaj koji su izradili korisnici na Kartama, uključujući sljedeće:

  • Recenzije u obliku teksta
  • Ocjene
  • Slike
  • Videozapisi
  • Pitanja i odgovori
  • Opisi
  • Izrazi s oznakom #
  • Oznake
  • Veze
  • Metapodaci

Sav sadržaj koji objavljujete na Googleovim platformama mora biti u skladu s ovim pravilima, kao i Googleovim uvjetima pružanja usluge, Dodatnim uvjetima pružanja usluge za Google karte/Earth, svim ostalim relevantnim pravilima proizvoda i svim relevantnim lokalnim zakonima i propisima. Pridržavajte se i Googleovih pravila o privatnosti.

Tražite li pravila o sadržaju Street Viewa koji prikuplja Google (a ne o sadržaju koji objavljuju korisnici)? Pogledajte pravila o privatnosti za sadržaj Street Viewa koji prikuplja Google.

Niste sigurni tko je snimio fotografiju? Prema imenu ili ikoni prikazanoj uz svaku sliku možete utvrditi je li sliku snimio Google ili vanjski suradnik.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
false
false