Begränsningar av funktionsåtkomst vid policyöverträdelser

Ibland begränsar vi funktionsåtkomsten när vi identifierar flera eller allvarliga brott mot policyn för användargenererat innehåll i Google Maps (”innehållspolicyn”). Om din funktionsåtkomst begränsas kan även innehåll som är kopplat till din Maps-profil tas bort.

Vad händer om funktionsåtkomsten begränsas?

Du kan få ett meddelande om funktionsåtkomsten är begränsad. I de flesta fall informerar vi dig även om

  • vilken funktionsåtkomst som är begränsad
  • vad du kan göra nu.

När funktionsåtkomsten är begränsad kan ditt inskickade innehåll få märkningen Har inte lagts upp, Privat, Har inte godkänts eller något liknande. I vissa fall kan ditt innehåll eller dina ändringar raderas helt på grund av rättsliga krav eller hur allvarligt brottet är.

Om du anser att vi har gjort ett misstag kan du överklaga begränsningen av funktionsåtkomsten.

Om du har en företagsprofil och en Maps-profil som är kopplade till ditt Google-konto kan överträdelser i den ena profilen leda till att funktionsåtkomsten begränsas för båda profilerna.

Gör så här om din funktionsåtkomst blir begränsad

Vi vill hjälpa dig att fortsätta bidra, så tänk på att göra följande:

  1. Läs mer om våra innehållspolicyer och se till att ditt innehåll och beteende följer våra policyer.
  2. Kontrollera ifall du har fått tidigare aviseringar om borttagning av innehåll – där kan du hitta mer information om de specifika policyöverträdelserna.
  3. När du har läst igenom våra policyer kan du kontakta oss om du anser att vi har gjort ett misstag. Du kan ha möjlighet att överklaga beslutet i vissa fall. Läs mer om hur du överklagar borttagning av innehåll.

Tips! Om innehållet togs bort på grund av en begränsning av ett Google-konto granskar vi även borttagningen av innehåll som ett led i överklagandet. Att radera innehållet löser kanske inte problemet med begränsad funktionsåtkomst.

Kontrollera om funktionsåtkomsten är begränsad

Du kan se statusen för ditt Google-konto, bland annat om vi har begränsat funktionsåtkomsten till följd av en policyöverträdelse, på inställningssidan i ditt Google-konto. Vi kan begränsa funktionsåtkomst på grund av beteenden eller innehåll som bryter mot våra policyer. När funktionsåtkomsten för ett Google-konto begränsas kan även annat innehåll som publiceras av Google-kontot tas bort.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
1198451182915596260
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
false
false