Begrænsninger mht. opslag

Om begrænsninger mht. opslag

Vi bestræber os på at gøre det så let som muligt for folk at finde nyttige og pålidelige oplysninger i Maps, eksempelvis via indhold, som vores fællesskab af brugere har bidraget med. Hvis vi konstaterer, at brugeres bidrag vedrørende bestemte typer steder konsekvent er unyttige, skadelige eller irrelevante, bliver det pågældende brugergenererede indhold vedrørende disse steder muligvis underlagt begrænsninger eller suspenderet.

Kortvarige begrænsninger

Muligheden for at lave opslag vedrørende et bestemt sted kan blive deaktiveret kortvarigt for at beskytte stedet eller området mod en uforholdsmæssigt stor mængde irrelevant eller stødende indhold (f.eks. i forbindelse med en virkelig begivenhed, som giver anledning til irrelevante kommentarer vedrørende et bestemt sted). I så fald holder vi øje med stedet, og hvis vi konstaterer en nedgang i antallet af forsøg på misbrug med deraf følgende mindre risiko for indholdsrelaterede politikovertrædelser, ophæver vi begrænsningerne.

Længerevarende begrænsninger

Muligheden for at lave opslag vedrørende et bestemt sted kan blive deaktiveret i en længere periode, hvis der registreres et fast mønster med hensyn til irrelevante opslag eller opslag af lav værdi inden for den aktuelle kategori eller det aktuelle geografiske område. Bidrag anses for at være af lav værdi, hvis de generelt set ikke bidrager væsentligt til at gøre det lettere for brugerne at beslutte sig for, om de skal besøge det pågældende sted.

Her er et par eksempler på de typer steder, hvor brugergenereret indhold kan blive underlagt begrænsninger:

  1. Steder, som typisk ikke kan besøges, eller hvor der er begrænset offentlig adgang. Det er steder, som folk typisk ikke selv kan vælge at besøge, som ikke er åbne for offentligheden, eller hvor der kun er adgang for dem, der er ansat eller udstationeret det pågældende sted. Som eksempler kan nævnes politistationer og fængsler.
  2. Steder, hvor der med jævne mellemrum registreres opslag med irrelevant indhold. Det er steder, hvor der ofte registreres unyttige opslag, f.eks. i form af chikane, hadefulde ytringer eller stødende indhold, i stedet for anmeldelser af eller opslag om brugernes faktiske oplevelse på den pågældende lokation.

Begrænsningernes omfang

Hvorvidt det er alle typer eller kun visse typer brugergenereret indhold (herunder tekstanmeldelser, bedømmelser, billeder, videoer) vedrørende et bestemt sted, der bliver underlagt begrænsninger med hensyn til opslag, afhænger af mængden af og mønsteret for indholdsrelaterede politikovertrædelser.
 

Årsagen til, at der for visse steders vedkommende kun vises gamle opslag eller slet ingen opslag

For nogle steders vedkommende vises der muligvis kun gammelt indhold eller slet ingen ældre opslag (selvom der tidligere er blevet vist indhold vedrørende stedet). Det kan skyldes, at stedet har været genstand for misbrug, og at indholdet derfor er blevet fjernet.
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
16537925356682761966