Överklaga tvingande åtgärder till följd av policyn för användargenererat innehåll på Maps

Vi tar ibland bort innehåll, inklusive inlägg och redigeringar, eller begränsar åtkomsten till vissa funktioner om vi hittar något på Maps, Sök och andra Google-tjänster på webben som strider mot vår policy för användargenererat innehåll på Maps eller vår innehållspolicy. Men ibland kan vi göra misstag.

Om du anser att vi har vidtagit åtgärder mot ditt Maps-innehåll eller Google-konto på felaktiga grunder kan du överklaga genom att följa anvisningarna nedan.

Tips! Överklagandeprocessen är till för överträdelser av innehållspolicyn, men överträdelsen kan också uppstå eller ske i andra Google-tjänster. För närvarande är det endast möjligt att överklaga vissa typer av överträdelser av innehållspolicyn och för vissa Google-konton. Hänvisningar till överklagandeprocessen i aviseringar från Google innebär inte nödvändigtvis att du är kvalificerad att överklaga.

Innan du börjar bör du läsa igenom policyn för användargenererat innehåll i Google Maps. Du kan även se exempel på förbjudet och begränsat innehåll och aktiviteter som kan medföra att innehåll tas bort eller att funktionsåtkomsten begränsas.

Överklaga borttagning av innehåll

På din profilsida i Google Maps kan du se status för ditt innehåll, inklusive om innehållet har tagits bort eller avvisats på grund av en policyöverträdelse. Innehåll kan tas bort eller avvisas för att själva innehållet direkt bryter mot våra policyer eller för att aktiviteter i Google-kontot bryter mot våra policyer. Vid de flesta överträdelser kan du överklaga borttagningen av innehåll och följa överklagandeprocessen på din profilsida på Maps.

Tips! Om du raderar eller redigerar innehåll som bryter mot en policy efter att du har skickat in ett överklagande avbryts överklagandet.

Överklaga beslut

När vi har fattat beslut om ditt överklagande informeras du om beslutet och något av följande händer:

  • Överklagandet godkänns: Om vi anser att innehållet togs bort på felaktiga grunder återställer vi det.
  • Överklagandet nekas: Om vi anser att innehållet bryter mot våra policyer eller om det inte går att bekräfta att det rättats till genom en redigering förblir innehållet borttaget.
  • Överklagandet avbryts: Om det överklagade innehållet exempelvis redigeras eller raderas eller om Google-kontot inte längre är kvalificerat för överklagande kan överklagandet avbrytas.
Borttagning av innehåll kan bara överklagas en enda gång. Ytterligare åtgärdsalternativ kan vara tillgängliga. Läs mer om åtgärdsalternativ för EU:s förordning om digitala tjänster.
Överklaga en begränsning av funktionsåtkomst

På inställningssidan i ditt Google-konto kan du se statusen för ditt Google-konto, bland annat om vi har begränsat funktionsåtkomsten till följd av en policyöverträdelse. Vi kan begränsa funktionsåtkomst på grund av beteenden eller innehåll som bryter mot våra policyer. När funktionsåtkomsten för ett Google-konto begränsas kan även annat innehåll som publiceras av Google-kontot tas bort.

För vissa överträdelser kan du överklaga begränsning av funktionsåtkomst på inställningssidan i ditt Google-konto. Om innehållet togs bort på grund av en begränsning av funktionsåtkomst granskar vi även borttagningen av innehåll som ett led i överklagandet.

Överklaga beslut

Efter att vi har granskat aktiviteten på Google-kontot och fattat beslut om ditt överklagande informeras du om beslutet och något av följande händer:

  • Överklagandet godkänns: Om vi kan bekräfta att aktiviteten i Google-kontot följer våra policyer återställer vi kontots funktionsåtkomst.
  • Överklagandet nekas: Om vi fastställer att Google-kontot inte följer våra policyer kan dess funktionsåtkomst förbli begränsad och innehållet i kontot kan förbli borttaget.
  • Överklagandet avbryts: Om Google-kontot exempelvis inte längre är kvalificerat för överklagande kan överklagandet avbrytas.

Begränsning funktionsåtkomst kan bara överklagas en enda gång. Begränsningarna tas inte bort när du raderar innehåll.

Ytterligare åtgärdsalternativ kan vara tillgängliga. Läs mer om åtgärdsalternativ för EU:s förordning om digitala tjänster.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny