Odwołanie dotyczące środków egzekwowania zasad dotyczących treści użytkowników Map Google

Jeśli wykryjemy w Mapach, wyszukiwarce lub innych usługach Google w internecie naruszenie Zasad dotyczących treści użytkowników Map Google, czyli w skrócie „polityki treści”, czasami usuwamy treści, w tym posty i zmiany, lub ograniczamy dostęp do niektórych funkcji. Niekiedy zdarza się jednak, że popełnimy błąd.

Jeśli uważasz, że działania podjęte przez nas w związku z Twoimi treściami w Mapach lub z kontem Google były błędne, możesz złożyć odwołanie w podany niżej sposób.

Wskazówka: proces składania odwołania dotyczy naruszeń polityki treści, które mogły mieć miejsce w innych usługach Google. Odwołania są obecnie dostępne tylko w przypadku określonych rodzajów naruszeń polityki treści i kont Google. Informacje dotyczące procesu rozpatrywania odwołań podawane w powiadomieniach od Google nie stanowią potwierdzenia spełnienia wymagań.

Zanim zaczniesz zapoznaj się z Zasadami dotyczącymi treści użytkowników Map Google. Zobacz też przykłady treści zabronionych i podlegających ograniczeniom oraz aktywności, które mogą powodować usunięcie treści lub ograniczenie dostępu do funkcji.

Odwołanie od decyzji o usunięciu treści

Stan swoich treści, m.in. informacje o tym, czy zostały one usunięte lub odrzucone z powodu naruszenia zasad, możesz sprawdzić na stronie profilu Map Google. Treści mogą zostać usunięte lub odrzucone, kiedy bezpośrednio naruszają nasze zasady lub gdy naruszenie zasad jest spowodowane aktywnością na koncie Google. W przypadku większości naruszeń możesz się odwołać od decyzji o usunięciu treści i na stronie swojego profilu w Mapach śledzić proces rozpatrywania odwołania.

Wskazówka: usunięcie lub zmodyfikowanie treści naruszających zasady spowoduje anulowanie złożonego odwołania.

Decyzje w sprawie odwołania

Gdy podejmiemy decyzję w sprawie Twojego odwołania, powiadomimy Cię o tym. Następnie wykonamy odpowiednie działania:

  • Odwołanie zatwierdzone: jeśli ustalimy, że treści zostały usunięte przez pomyłkę, przywrócimy je.
  • Odwołanie odrzucone: jeśli ustalimy, że treści naruszają nasze zasady lub że nie można określić rzetelności wprowadzonej przez Ciebie zmiany, treści pozostaną usunięte.
  • Odwołanie anulowane: odwołanie może zostać anulowane np. wtedy, gdy treści, których ono dotyczy, zostały zmienione lub usunięte albo gdy konto Google nie kwalifikuje się do składania odwołań.
Odwołanie od decyzji o usunięciu treści można przesłać tylko raz. Mogą być dostępne dodatkowe opcje rozwiązania problemu. Więcej informacji o rozwiązaniach kwestii spornych dostępnych na mocy aktu UE o usługach cyfrowych
Odwołanie od ograniczenia dostępu do funkcji

Stan swojego konta Google, m.in. informacje o tym, czy dostęp do funkcji został ograniczony z powodu naruszenia zasad, możesz sprawdzić na stronie ustawień tego konta. Dostęp do funkcji może zostać ograniczony z powodu zachowań naruszających zasady oraz publikowania treści, które naruszają zasady. Jeśli dostęp do funkcji konta Google jest ograniczony, inne treści opublikowane przez to konto też mogą zostać usunięte.

W przypadku niektórych naruszeń odwołanie od ograniczeń dostępu do funkcji możesz złożyć na stronie ustawień konta Google. Jeśli Twoje treści zostały usunięte w związku z ograniczeniem dostępu do funkcji, decyzje o usunięciu treści też zostaną zweryfikowane w ramach procesu rozpatrywania odwołania.

Decyzje w sprawie odwołania

Gdy sprawdzimy Twoją aktywność na koncie Google i podejmiemy decyzję w sprawie odwołania, powiadomimy Cię o tym, a potem wykonamy odpowiednie działania:

  • Odwołanie zatwierdzone: jeśli uda się nam potwierdzić, że aktywność na koncie Google jest zgodna z naszymi zasadami, przywrócimy dostęp do jego funkcji.
  • Odwołanie odrzucone: jeśli stwierdzimy, że aktywność na koncie Google mogła naruszać nasze zasady, dostęp do jego funkcji może pozostać ograniczony, a treści na nim mogą być nadal usunięte.
  • Odwołanie anulowane: odwołanie może zostać anulowane, np. wtedy, gdy konto Google nie kwalifikuje się do składania odwołań.

Odwołanie od decyzji o ograniczeniu dostępu do funkcji można złożyć tylko raz. Usunięcie treści nie rozwiąże problemu ograniczeń dostępu do funkcji.

Mogą być dostępne dodatkowe opcje rozwiązania problemu. Więcej informacji o rozwiązaniach kwestii spornych dostępnych na mocy aktu UE o usługach cyfrowych

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne