Ank sanksjoner mot brudd på retningslinjene for brukergenerert innhold i Maps

Noen ganger fjerner vi innhold, deriblant innlegg og endringer, eller begrenser tilgangen til enkelte funksjoner når vi identifiserer brudd på retningslinjene for brukergenerert innhold i Maps eller «retningslinjene for innhold» i Maps, Søk og andre Google-tjenester på nettet. Noen ganger gjør vi imidlertid feil.

Hvis du mener det er iverksatt tiltak mot Maps-innholdet ditt eller Google-kontoen din ved en feil, kan du anke avgjørelsen ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

Tips: Denne ankeprosessen gjelder brudd på retningslinjene for innhold, men bruddet kan vises eller forekomme i andre Google-tjenester. Det er foreløpig bare mulig å sende inn en anke for visse typer brudd på retningslinjene for innhold og Google-kontoer. Henvisninger til ankeprosessen i varsler fra Google er ikke en bekreftelse på at tilfellet ditt er kvalifisert.

Før du begynner, må du gjennomgå retningslinjene for brukergenerert innhold på Google Maps. Vi viser også eksempler på forbudt og begrenset innhold samt aktivitet som kan føre til at innhold blir fjernet eller at funksjonstilgangen begrenses.

Ank fjerning av innhold

På Google Maps-profilsiden din kan du se statusen for innholdet ditt og om innholdet er fjernet eller avvist på grunn av brudd på retningslinjene. Vi kan fjerne eller avvise innhold fordi det er direkte i strid med retningslinjene våre, eller fordi aktivitet i Google-kontoen din er i strid med retningslinjene. For de fleste brudd kan du anke fjerningen av innholdet og spore fremdriften for anken på profilsiden din i Maps.

Tips: Hvis du sletter eller redigerer innhold som er i strid med retningslinjene, etter at du har sendt inn en anke, blir anken kansellert.

Ankebeslutninger

Når vi har tatt en avgjørelse vedrørende anken din, blir du informert om utfallet, og ett av følgende skjer:

  • Anken blir godkjent: Hvis vi kommer frem til at innholdet ble fjernet ved en feil, gjenoppretter vi innholdet.
  • Anken blir avvist: Hvis vi kommer frem til at innholdet er i strid med retningslinjene våre eller at riktigheten av en endring ikke kan bekreftes, forblir innholdet utilgjengelig.
  • Anken blir kansellert: Anker kan bli kansellert hvis det ankede innholdet for eksempel blir endret eller slettet, eller hvis Google-kontoen ikke lenger er kvalifisert for en anke.
Innhold som er fjernet, kan bare ankes én gang. Flere løsningsalternativer kan være tilgjengelige. Finn ut mer om løsningsalternativene i EUs Digital Services Act.
Ank begrensninger i funksjonstilgangen

Du kan se statusen for Google-kontoen din, deriblant om du har begrenset tilgang til funksjoner på grunn av brudd på retningslinjene, på innstillingssiden i Google-kontoen din. Tilgangen til funksjoner kan være begrenset på grunn av atferd eller innlegg med innhold som er i strid med retningslinjene. Når en Google-konto er pålagt begrenset funksjonstilgang, kan også annet innhold som publiseres via denne kontoen, bli fjernet.

For enkelte brudd kan du anke begrensningene i funksjonstilgang på innstillingssiden i Google-kontoen din. Hvis innholdet ditt er fjernet på grunn av begrenset funksjonstilgang, blir det fjernede innholdet også gjennomgått som en del av anken.

Ankebeslutninger

Når vi har gjennomgått aktiviteten i Google-kontoen din og tatt en avgjørelse vedrørende anken din, blir du informert om utfallet, og ett av følgende skjer:

  • Anken blir godkjent: Hvis vi får bekreftet at aktiviteten i Google-kontoen din er i tråd med retningslinjene våre, gjenoppretter vi funksjonstilgangen for Google-kontoen.
  • Anken blir avvist: Hvis vi kommer frem til at Google-kontoen kanskje ikke har fulgt retningslinjene våre, kan det hende at Google-kontoens funksjonstilgang forblir begrenset, og at innholdet i Google-kontoen forblir utilgjengelig.
  • Anken kanselleres: Anker kan bli kansellert hvis Google-kontoen for eksempel ikke lenger er kvalifisert for en anke.

Begrensninger i funksjonstilgangen kan bare ankes én gang. Den begrensede funksjonstilgangen kan ikke løses ved å slette innhold.

Flere løsningsalternativer kan være tilgjengelige. Finn ut mer om løsningsalternativene i EUs Digital Services Act.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
16414626051376630989