Обжалване на предприети действия във връзка с правилата на Карти за съдържание, генерирано от потребителите

Понякога премахваме съдържание, включително публикации и редакции, или ограничаваме достъпа до определени функции, когато в Карти, Търсене и други услуги на Google в мрежата бъдат открити нарушения на правилата на Карти за съдържание, генерирано от потребителите или „правилата за съдържанието“. Понякога обаче допускаме грешки.

Ако смятате, че предприето действие спрямо съдържанието ви в Карти или профила ви в Google е извършено по погрешка, може да обжалвате, като изпълните стъпките по-долу.

Забележка: Този процес на обжалване е за нарушения на правилата за съдържанието, но нарушението може да се е показало или възникнало в други услуги на Google. Понастоящем обжалванията са налице само за определени типове нарушения на правилата за съдържанието и профили в Google. Препратките към процедурата за обжалване в известия от Google не представляват потвърждение за това, че отговаряте на условията за обжалване.

Преди да започнете, прегледайте правилата на Google Карти за съдържание, генерирано от потребителите. Посочваме също и примери за забранено и ограничено съдържание и за активност, която може да доведе до премахване на съдържание или до ограничаване на достъпа до функции.

Обжалване на премахване на съдържание

Можете да намерите състоянието на съдържанието си, включително дали е, или не е премахнато или отхвърлено поради нарушение на правилата, на страницата на потребителския си профил в Google Карти. Съдържанието може да е премахнато или отхвърлено, защото директно нарушава правилата ни или защото ги нарушава активността в профила в Google. За повечето нарушения имате възможност да обжалвате премахването на съдържанието и да проследявате напредъка на процедурата на страницата на потребителския си профил в Карти.

Забележка: Обжалването се анулира, ако след изпращането му изтриете или редактирате съдържанието, което нарушава правилата.

Решения във връзка с обжалването

След като бъде взето решение относно обжалването ви, ще бъдете информирани за него и ще се случи едно от следните неща:

  • Одобрено обжалване: Ако установим, че съдържанието е премахнато по погрешка, то се възстановява.
  • Отказано обжалване: Ако установим, че съдържанието е в нарушение на правилата ни или точността на дадена редакция не може да бъде потвърдена, то остава свалено.
  • Анулирано обжалване: Обжалването може да бъде анулирано, ако например обжалваното съдържание е редактирано или изтрито, или профилът в Google вече не отговаря на условията за обжалване.
Премахването на съдържание може да бъде обжалвано само веднъж. Може да съществуват други възможности за решаване на проблема. Научете повече за възможностите за решаване на спорове съгласно Законодателния акт за цифровите услуги в Европейския съюз.
Обжалване на ограничение за достъп до функции

Състоянието на профила ви в Google, включително това дали достъпът ви до функции е ограничен поради нарушения на правилата, може да бъде намерено на страницата „Настройки на профила в Google“. Достъпът до функции може да бъде ограничен поради нарушаващо правилата поведение, както и поради публикуване на съдържание, което нарушава правилата за публикуване. Когато достъпът до функции на профил в Google е ограничен, може да бъде премахнато и друго съдържание, публикувано от този профил.

За определени нарушения можете да обжалвате ограничаването на достъпа до функции от страницата „Настройки на профила в Google“. Ако съдържанието ви е премахнато поради ограничение на достъпа до функции, премахнатото съдържание също ще бъде прегледано като част от обжалването ви.

Решения във връзка с обжалването

След като активността в профила в Google бъде прегледана и бъде взето решение относно обжалването ви, ще бъдете информирани за него и ще се случи едно от следните неща:

  • Одобрено обжалване: Ако успеем да потвърдим, че активността в профила в Google е съобразена с правилата ни, възстановяваме достъпа му до функции.
  • Отказано обжалване: Ако установим, че профилът в Google може да не е спазил правилата ни, достъпът му до функции може да остане ограничен, а съдържанието му да остане свалено.
  • Анулирано обжалване: Обжалването може да бъде анулирано, ако например профилът в Google вече не отговаря на условията за обжалване.

Ограниченията на достъпа до функции могат да бъдат обжалвани само веднъж. Изтриването на съдържанието не премахва ограниченията на функции.

Може да съществуват други възможности за решаване на проблема. Научете повече за възможностите за решаване на спорове съгласно Законодателния акт за цифровите услуги в Европейския съюз.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню