Условия за бизнес и места

За да помогне на потребителите да откриват и да се свързват с местата около тях, Google поддържа широк набор от местни бизнеси и места, представляващи интерес, на картата. Освен места, които са премахнати, защото са забранени или ограничени, местата може да бъдат премахнати и защото се считат за неотговарящи на условията за продуктите ни Google Карти и Търсене.

Бизнес и места, които отговарят на условията

Местата или малките обяви се използват за представяне на обществени бизнеси и места, представляващи интерес, които се намират в реалния свят. Те трябва да са наименувани обекти, които потребителите могат да открият и с които да взаимодействат. Следват няколко примера за места, които могат да бъдат добавяни на картата:

 • правителствени институции и публични организации;
 • места, които представляват интерес, и туристически атракции;
 • лица с индивидуална практика, професионални малки обяви, бизнеси от дома;
 • банкомати, автомати за филми под наем, пощенски кутии за експресни пратки с име и информация за обслужване на клиенти, ако са налице;
 • сезонни бизнеси, които отварят повторно на същото местоположение;
 • бизнеси с район на обслужване или местни бизнеси с търговски обект.

Бизнеси и места, които не отговарят на условията

Не желаем да показваме места, които са фалшиви или с които потребителите не могат да се свързват или да използват. Следват примери за бизнеси, които не са разрешени на картата:

 • фалшиви или измислени бизнеси;
 • временни, еднократни събития;
 • частна собственост (напр. дом на знаменитост, вашият дом);
 • сезонни/периодични бизнеси без постоянно местоположение;
 • бизнеси без физическо присъствие или местен район на обслужване (напр. кол центрове, бизнеси, които оперират изцяло онлайн).


 
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
13391386942482203858
true
Търсене в Помощния център
true
true
true