Условия за бизнес и места

За да помогне на потребителите да откриват и да се свързват с местата около тях, Google поддържа широк набор от местни бизнеси и места, представляващи интерес, на картата. Освен места, които са премахнати, защото са забранени или ограничени, местата може да бъдат премахнати и защото се считат за неотговарящи на условията за продуктите ни Google Карти и Търсене.

Бизнес и места, които отговарят на условията

Местата или малките обяви се използват за представяне на обществени бизнеси и места, представляващи интерес, които се намират в реалния свят. Те трябва да са наименувани обекти, които потребителите могат да открият и с които да взаимодействат. Следват няколко примера за места, които могат да бъдат добавяни на картата:

 • правителствени институции и публични организации;
 • места, които представляват интерес, и туристически атракции;
 • лица с индивидуална практика, професионални малки обяви, бизнеси от дома;
 • банкомати, автомати за филми под наем, пощенски кутии за експресни пратки с име и информация за обслужване на клиенти, ако са налице;
 • сезонни бизнеси, които отварят повторно на същото местоположение;
 • бизнеси с район на обслужване или местни бизнеси с търговски обект.

Бизнеси и места, които не отговарят на условията

Не желаем да показваме места, които са фалшиви или с които потребителите не могат да се свързват или да използват. Следват примери за бизнеси, които не са разрешени на картата:

 • фалшиви или измислени бизнеси;
 • временни, еднократни събития;
 • частна собственост (напр. дом на знаменитост, вашият дом);
 • сезонни/периодични бизнеси без постоянно местоположение;
 • бизнеси без физическо присъствие или местен район на обслужване (напр. кол центрове, бизнеси, които оперират изцяло онлайн).


 
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню