การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นคือการใช้ข้อมูลประจำตัวปลอมเพื่อทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดหรือตนได้รับประโยชน์โดยมิชอบ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
false
false