Представяне под чужда самоличност

Представянето под чужда самоличност представлява приемане на фалшива самоличност с цел подвеждане на друго лице или получаване на неправомерни ползи.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
false
false