Nefret söylemi

Nefret söylemi, korunan bir özellik (ırk, etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya toplumsal sınıf) veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre bireylere ya da gruplara karşı şiddeti, ayrımcılığı, küçük düşürmeyi teşvik eden veya mazur gösteren ya da nefret uyandırmayı amaçlayan içeriklerdir.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
14511171475601975870