เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือน่าหวาดกลัว

 เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือน่าหวาดกลัวคือเนื้อหาเกี่ยวกับคนหรือสัตว์ซึ่งสุดโต่งและแสดงการกระทําที่รุนแรง เลือด ชิ้นส่วนร่างกาย หรืออวัยวะภายในอย่างสมจริง

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก