การแสวงหาประโยชน์

การแสวงหาประโยชน์คือการใช้ผู้เยาว์เพื่อผลประโยชน์ แรงงาน ความพึงพอใจทางเพศ หรือข้อได้เปรียบในเรื่องส่วนตัวหรือการเงิน
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false
false