การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคือข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคล ธุรกิจ หรือสังคม
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false
false