การสื่อให้เข้าใจผิด

การสื่อให้เข้าใจผิดคือการนำเสนอหรือการละเว้นที่สื่อให้เข้าใจผิดซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยมิชอบ

true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก