Säkerhetskopiera och synkronisera kontakter på enheten

Vissa kontakter på telefonen eller surfplattan kanske inte sparas som Google-kontakter. Till exempel sparar vissa appar kontakter på enhetens lagringsutrymme. Det innebär att de endast kan hanteras på den enheten. Om du ändrar dessa kontakter synkroniseras inte ändringarna med Googles tjänster eller andra enheter där du är inloggad. Om enheten kommer bort eller skadas kan dessa kontakter försvinna. 

Du kan spara kontakter på enheten som Google-kontakter automatiskt, så att alla kontakter säkerhetskopieras och synkroniseras med alla dina enheter. Google-kontakter är tillgängliga i Googles tjänster och kan hanteras på alla enheter där du är inloggad. Om den ursprungliga enheten kommer bort eller skadas kan kontakterna automatiskt synkroniseras till en ny enhet när du loggar in.

Dessa steg fungerar endast på Android.

Säkerhetskopiera och synkronisera kontakter på enheten

Säkerhetskopiera och synkronisera kontakter på enheten genom att spara dem som Google-kontakter:

  1. Öppna appen Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android.

  2. Tryck på Google följt av Inställningar för Google-appar följt av Synkronisera kontakter för Google följt av Synkronisera även enhetskontakterföljt av Säkerhetskopiera och synkronisera kontakter på enheten automatiskt.

  3. Aktivera Säkerhetskopiera och synkronisera kontakter på enheten automatiskt.

  4. Välj det konto som du vill att kontakterna sparas i. Kontakterna kan endast sparas automatiskt i ett Google-konto. 

Tips! Du kan inte säkerhetskopiera kontakter med ett barns konto eller ett G Suite-konto (som du använder på jobbet eller i skolan).

Befintliga kontakter och eventuella framtida kontakter på enheten som du lägger till sparas automatiskt som Google-kontakter och synkroniseras med Google-kontot.

När du loggar ut på en telefon eller surfplatta tas alla Google-kontakter bort från enheten, så att andra som använder enheten inte får åtkomst till dem. Google-kontakterna finns kvar på Google-kontot och synkroniseras med en ny enhet när du loggar in.

Tips! Det kanske inte går att säkerhetskopiera och synkronisera kontakter på enheten automatiskt, beroende på enhetens märke och modell.

Vad händer med kontakter på SIM-kortet och kontakter som synkroniseras med andra molntjänster?

Kontakter på SIM-kortet och kontakter som synkroniseras med andra molntjänster (t.ex. Exchange eller Yahoo) kan inte sparas automatiskt som Google-kontakter. Läs mer om hur du importerar kontakter.

Tips! Om du vill använda kontakter på enheten i alla Googles tjänster utan att spara dem som Google-kontakter aktiverar du Spara kontaktuppgifter från dina enheter. Denna inställning gäller kontakter på SIM-kortet och kontakter som synkroniseras med andra molntjänster, men du kan endast hantera kontakterna på den ursprungliga enheten. Om du vill säkerhetskopiera kontakter på enheten utan att spara dem som Google-kontakter kan du läsa mer om hur du säkerhetskopierar data på en Android-enhet.

Sluta spara kontakter på enheten som Google-kontakter och flytta kontakter från Google-kontot

Så här slutar du spara kontakter på enheten som Google-kontakter automatiskt:

  1. Öppna appen Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android.

  2. Tryck på Google följt av Inställningar för Google-appar följt av Synkronisera kontakter för Google följt av  Synkronisera även enhetskontakter följt av Säkerhetskopiera och synkronisera kontakter på enheten automatiskt.

  3. Inaktivera Säkerhetskopiera och synkronisera kontakter på enheten automatiskt

Kontakter som redan har sparats som Google-kontakter finns kvar på kontot tills du tar bort dem manuellt.

Läs mer om hur du flyttar Google-kontakter till ett annat konto med appen Kontakter.

Läs mer om hur du exporterar Google-kontakter till ett annat konto på webben. Exporterade kontakter tas inte bort från kontot såvida du inte väljer att radera dem.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
107539
false