Úprava alebo odstránenie kontaktov

Po pridaní kontaktov do zariadenia s Androidom ich môžete meniť alebo odstrániť.

Kontakty uložené vo vašom účte Google sa budú synchronizovať s Kontaktmi Google a so všetkými vašimi zariadeniami s Androidom.

Úprava kontaktu

 1. Prejdite do Kontaktov Google.
 2. Kliknite na meno kontaktu.
 3. V pravom hornom rohu kliknite na možnosť Upraviť Upraviť.
 4. Upravte informácie.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Poznámka: Zmeniť sa nedajú automatické podrobnosti pochádzajúce z:

 • profilu Google vášho kontaktu;
 • práce, školy alebo organizácie vášho kontaktu;
 • Máp Google, ak je váš kontakt nejaká firma.

Odstránenie kontaktu

 1. Prejdite do Kontaktov Google.
 2. Ak chcete vybrať kontakty, začiarknite políčka vedľa ich mien.
 3. Ak chcete naraz odstrániť viacero kontaktov, začiarknite všetky kontakty, ktoré sa majú odstrániť.
 4. Vpravo hore kliknite na položky ViacViac a potom Odstrániť a potom Odstrániť.

Ako vrátiť zmeny kontaktov

Zmeny kontaktov vykonané za posledných 30 dní môžete zrušiť.

Poznámka: Keď obnovíte kontakty do určitého času, napríklad do minulého týždňa, kontakty pridané po tomto čase sa nezobrazia. Prečítajte si, ako exportovať aktuálne kontakty a ako ich neskôr pridať späť.

 1. Prejdite do Kontaktov Google.
 2. Kliknite na položky Viac a potom Vrátiť zmeny.
 3. Vyberte čas, na ktorý sa chcete vrátiť.
 4. Kliknite na možnosť Potvrdiť.