Contacten bewerken of verwijderen

Nadat je contacten hebt toegevoegd aan je Android-apparaat, kun je wijzigingen in de contacten aanbrengen of ze verwijderen.

Contacten die zijn opgeslagen in je Google-account, worden gesynchroniseerd met Google Contacten en al je Android-apparaten.

Een contact bewerken

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik op de naam van een contact.
 3. Klik rechtsboven op Bewerken Bewerken.
 4. Bewerk de informatie.
 5. Klik op Opslaan.

Opmerking: Je kunt geen gegevens wijzigen die automatisch afkomstig zijn van:

 • het Google-profiel van je contact,
 • het werk, de school of de organisatie van je contact,
 • Google Maps, als je contact een bedrijf is.

Contacten verwijderen

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Selecteer een van de volgende mogelijkheden:
  • Eén contact: Vink het selectievakje aan naast de naam van het contact.
  • Meerdere contacten: Vink de selectievakjes aan naast elk contact dat je wilt verwijderen.
  • Alle contacten: Vink het selectievakje aan naast een contact en klik linksboven op Selectieacties en dan Alle.
 3. Klik linksboven op Meer acties en dan Verwijderen en dan Verwijderen.

Tip: Als je Contacten gebruikt voor werk of school, kun je niet alle contacten in de telefoongids selecteren.

Wijzigingen in contacten ongedaan maken

Je kunt wijzigingen ongedaan maken die je in de afgelopen dertig dagen hebt aangebracht in je contacten.

Opmerking: Als je contacten terugzet naar een bepaald tijdstip, zoals één week geleden, worden contacten die na dat tijdstip zijn toegevoegd, niet weergegeven. Meer informatie over hoe je je huidige contacten kunt exporteren en ze later weer kunt toevoegen.

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik rechtsboven op Instellingen Instellingenen danWijzigingen ongedaan maken.
 3. Kies een tijdstip waarnaar je wilt teruggaan.
 4. Klik op Bevestigen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?