Contacten bewerken of verwijderen

Nadat u contacten heeft toegevoegd aan uw Android-apparaat, kunt u wijzigingen in de contacten aanbrengen of ze verwijderen.

Contacten die zijn opgeslagen in uw Google-account, worden gesynchroniseerd met Google Contacten en al uw Android-apparaten.

Een contact bewerken

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik op de naam van een contact.
 3. Klik rechtsboven op Bewerken Bewerken.
 4. Bewerk de informatie.
 5. Klik op Opslaan.

Opmerking: U kunt geen gegevens wijzigen die automatisch afkomstig zijn van:

 • het Google-profiel van uw contact,
 • het werk, de school of de organisatie van uw contact,
 • Google Maps, als uw contact een bedrijf is.

Een contact verwijderen

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Als u contacten wilt selecteren, vinkt u de vakjes aan die naast hun namen worden weergegeven.
 3. Als u meerdere contacten tegelijk wilt verwijderen, vinkt u alle contacten aan die u wilt verwijderen.
 4. Klik rechtsboven op Meer Meer en dan Verwijderen en dan Verwijderen.

Wijzigingen in contacten ongedaan maken

U kunt wijzigingen ongedaan maken die u in de afgelopen dertig dagen heeft aangebracht in uw contacten.

Opmerking: Wanneer u contacten terugzet naar een bepaald tijdstip, zoals één week geleden, worden contacten die na dat tijdstip zijn toegevoegd, niet weergegeven. Meer informatie over hoe u uw huidige contacten kunt exporteren en de contacten later weer kunt toevoegen.

 1. Ga naar Google Contacten.
 2. Klik op Meer en dan Wijzigingen ongedaan maken.
 3. Kies een tijdstip waarnaar u wilt teruggaan.
 4. Klik op Bevestigen.