Exportera, säkerhetskopiera eller återställa kontakter

Du kan överföra dina kontakter till ett annat e-postkonto på datorn.

Du kan säkerhetskopiera kontakter som sparats på telefonen eller SIM-kortet. Om du blir av med telefonen eller behöver byta ut den går kontakterna att återställa på den nya.

Återställningen går till på olika sätt beroende på vilken telefon och version av Android du har. Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en telefon som kör en tidigare Android-version.

Om du sparar kontakterna i Google-kontot visas de automatiskt på telefonen när du har loggat in. Du behöver inte återställa kontakterna på det här sättet. Läs mer om synkronisering.

Exportera kontakter

 1. Öppna appen Kontakter Appen Kontakter på en telefon eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar följt av Exportera.
 3. Välj ett eller flera konton som du vill exportera kontakter från.
 4. Tryck på Exportera till VCF-fil.

Aktivera eller inaktivera automatisk säkerhetskopiering

När du konfigurerar ett Google-konto för första gången på telefonen blir du tillfrågad om du vill säkerhetskopiera din data. Så ändrar du inställningen: 

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på System följt av Säkerhetskopiering.
 3. Aktivera eller inaktivera Säkerhetskopiera på Google Drive.

Återställa kontakter från säkerhetskopior

Viktigt! Det går inte att återställa en säkerhetskopia från en senare Android-version till en telefon som kör en tidigare Android-version. Läs mer om hur du tar reda på vilken Android-version du har och uppdaterar den.

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Google.
 3. Tryck på Återställ kontakter under Tjänster.
 4. Om du har flera Google-konton väljer du vilket kontos kontakter du vill återställa genom att trycka på Från konto.
 5. Tryck på den telefon där kontakterna du vill kopiera finns.
 6. Om du inte vill kopiera kontakter från telefonen eller SIM-kortet inaktiverar du SIM-kort eller Lagring på enhet.
 7. Tryck på Återställ och vänta sedan tills Kontakterna återställda visas.
 8. För att undvika dubbletter återställs bara kontakter som inte redan finns på telefonen. De återställda kontakterna synkroniseras även med ditt aktuella Google-konto och andra enheter.

Tips! Du återställer kontakter från andra appar, t.ex. Outlook eller WhatsApp, genom att installera apparna igen.

Fler sätt att säkerhetskopiera och återställa

Läs mer om hur du säkerhetskopierar eller återställer data på en Pixel-telefon eller Android-telefon.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?