Contacten exporteren of er een back-up van maken

Contacten exporteren

Als u uw contacten wilt toevoegen aan een ander e-mailaccount, downloadt u ze eerst als csv- of vCard-bestand. Als u opslagruimte wilt vrijmaken, kunt u contacten exporteren en verwijderen die u niet meer nodig heeft.

  1. Ga naar Google Contacten.
  2. Als u contacten wilt selecteren, vinkt u de vakjes aan die naast de namen van de contacten worden weergegeven.
  3. Klik op Meer en dan Exporteren.
  4. Selecteer Google CSV als u een back-up wilt maken van uw contacten.
  5. Klik op Exporteren om het bestand op te slaan.